Anda di halaman 1dari 17

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Orientasi Pelajar Tingkatan 1 dan


Program Maju Diri (PMD) Tahun 2008
2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif
serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggug-
sungguh.
4. Objektif 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan.
2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan
memanfaatkannya secara positif.
3. Membina semangat dan keyakinan diri.
4. Mengeratkan silatur rahim antara pelajar.
5. Menyesuaikan diri dengan persekitaran dan suasana baru.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 3 hingga 9 Januari 2008
5.2 Hari -
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang
5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Satu
8. Kehadiran Hadir : 139 orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ - Ceramah
Program - Latihan Dalam Kumpulan

10. Laporan Kewangan:-


Penerimaan Perbelanjaan
Bil. Perkara Jumlah Bil. Perkara Jumlah
(RM) (RM)
1. PCG Bimbingan dan RM 100.00 1. Cenderamata RM 100.00
Kaunseling

Jumlah Besar RM 100.00 Jumlah Besar RM 100.00


11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada
12. Catatan

Program dapat dijalankan dengan lancar walaupun terdapat beberapa perubahan modul.
Sepuluh orang pelajar tingkatan lima telah dilantik sebagai fasilitator yang terdiri
daripada ahli PRS dan Exco asrama. Program Maju Diri pula dijalankan sepenuhnya oleh
Kaunselor. Pemilihan modul adalah berdasarkan Modul yang telah diubahsuai di
peringkat daerah dan beberapa perubahan yang dilakukan berdasarkan keperluan pelajar.
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Maju Diri (PMD) Tingkatan Dua Tahun 2008
2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif
serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersungguh-
sungguh.
4. Objektif 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan.
2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan
memanfaatkannya secara positif.
3. Membina semangat dan keyakinan diri.
4. Mengetahui ciri-ciri pelajar cemerlang.
5. Mencontohi ciri-ciri seorang pemimpin yang baik.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 15 dan 16 Januari 2008
5.2 Hari Selasa dan Khamis
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang
5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Dua
8. Kehadiran Hadir : 127 orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ - Ceramah
Program - Latihan Dalam Kumpulan

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi


semua tingkatan.

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada


12. Catatan

Program dapat dijalankan dengan lancar mengikut masa yang ditetapkan. Modul yang
digunakan akan berdasarkan modul daripada JPS, modul yang diubahsuai oleh PPD dan
Modul yang diambil daripada sumber lain setelah diadakan perbincangan antara
kaunselor. Pelajar –pelajar juga telah memberikan kerjasama yang baik dengan
melibatkan diri secara aktif terhadap aktiviti yang dijalankan. Secara keseluruhannya,
pelajar tingkatan dua menunjukkan sikap yang positif terhadap program maju diri pada
tahun ini.
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Maju Diri (PMD) Tingkatan 3 Tahun 2008


2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif
serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggug-
sungguh.
4. Objektif 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan
mengaplikasikannya.
2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan
memanfaatkannya secara positif.
3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada
dalam diri pelajar.
4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan.
5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 17 dan 21 Januari 2008
5.2 Hari Khamis dan Isnin
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang
5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Tiga
8. Kehadiran Hadir : 140 orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ - Ceramah
Program - Latihan Dalam Kumpulan

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi


semua tingkatan

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada


12. Catatan

Program PMD tingkatan tiga dapat dijalankan dengan baik dan teratur.
Walaubagaimanapun, pada hari Isnin, PMD terpaksa diadakan lewat sedikit iaitu pada
pukul 8:30 pagi kerana diadakan taklimat ketua rumah sukan oleh Unit Ko-kurikulum.
Oleh itu, slot setiap aktiviti telah disingkatkan. Setelah diadakan perbincangan antara
kaunselor, aktiviti yang tidak dapat dijalankan akan dibawa dalam kelas ganti.
Walaubagaimanapun, terdapat sebuah kumpulan yang kurang bekerjasama dan kumpulan
ini akan dipanggil dalam sesi kelompok untuk meneroka permasalahan mereka.
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Maju Diri (PMD) Tingkatan 5 Tahun 2008


2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif
serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggug-
sungguh.
4. Objektif 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan
mengaplikasikannya.
2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan
memanfaatkannya secara positif.
3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada
dalam diri pelajar.
4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan.
5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 22 Januari dan 24 Januari 2008
5.2 Hari Selasa dan Khamis
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang
5.4 Tempat Dewan SMKA Kuala Selangor
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
7. Sasaran Semua pelajar tingkatan Lima
8. Kehadiran Hadir : 106 orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ - Ceramah
Program - Latihan Dalam Kumpulan

10. Laporan Kewangan:- Anggaran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi


semua tingkatan

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada


12. Catatan

Program PMD tingkatan lima dapat dijalankan dengan baik. Walaubagaimanapun masa
yang diperuntukan selama dua hari tidak mencukupi kerana pelajar tingkatan lima
memerlukan banyak pendedahan tentang persediaan selepas SPM. Oleh itu, modul yang
berkaitan dengan menulis resume dan temuduga adakan dilaksanakan pada masa yang
akan datang dan kemungkinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Secara keseluruhannya
program ini dapat memberi manfaat kepada pelajar.
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Orientasi dan Program Maju Diri (PMD)


Tingkatan 4 Tahun 2008
2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Memperkembang intelek dan emosi pelajar secara positif
serta memberi kesedaran dalaman untuk belajar bersunggug-
sungguh.
4. Objektif 1. Mengetahui cara belajar yang berkesan dan
mengaplikasikannya.
2. Mengenalpasti kebolehan diri sendiri dan
memanfaatkannya secara positif.
3. Mengetahui tentang sikap positif dan negatif yang ada
dalam diri pelajar.
4. Mengaplikasikan teknik mengingat yang berkesan.
5. Mengetahui minat kerjaya berdasarkan inventori kerjaya.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 13 Februari hingga 20 Februari 2008
5.2 Hari -
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 2:15 petang
5.4 Tempat Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling
7. Sasaran Semua pelajar tingkatan
8. Kehadiran Hadir : 137 orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ - Ceramah
Program - Latihan Dalam Kumpulan
- Kawad kaki- JPA 3

10. Laporan Kewangan:- Anggraran pendapatan dan perbelanjaan adalah merangkumi


semua tingkatan.
11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) – tiada
12. Catatan

Program Orientasi dan PMD tingkatan empat digabungjalin bagi memudahkan


pengurusan. Program ini telah dirancang lebih awal dan dijangkakan dijalankan selepas
Program PMD tingkatan lima. Kelewatan ini adalah disebabkan oleh kemasukan pelajar
baru yang agak lewat pada tahun ini. Walaubagaimanapun, program dapat dijalankan
dengan baik. Penggunaan dewan makan asrama sebagai tempat ceramah dan ldk
menimbulkan sedikit masalah kerana tempat tersebut tidak sesuai. Pergerakan pelajar
agak terbatas dan aktiviti kumpulan sukar dijalankan. Walaubagaimanapun, pelajar
tingkatan empat akan terus diberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berkelompok atau
melalui program-progran lain yang akan dijalankan khusus untuk pelajar tingkatan empat.

Disediakan Oleh:

………………………………….
(TN. HJ. MUHAMMAD BIN HJ. NASIR)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh;

……………………………………………..

Disahkan Oleh:

………………………………………
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Pendidikan Pencegahan Dadah Tahun 2008


2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Pencegahan awal adalah bertujuan untuk melindungi pelajar
daripada terlibat dengan dadah sejak awal lagi. Untuk
mencapai matlamat ini, seseorang pelajar perlu mempunyai
pengetahuan tentang keburukan najis dadah, mempunyai
ketahanan diri yang tinggi, sikap yang positif, mengamalkan
nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan sosial yang murni.
Pelajar perlu sedar bahawa dadah adalah penghalang utama
ke arah pencapaian cita-cita. Mencegah dadah adalah
tanggungjawab dan amanat serta merupakan ibadah.

4. Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar


dari semua peringkat umur mengenai bahaya
penyalahgunaan dadah
2. Memperkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai jenis-
jenis dadah dan bahaya dadah
3. Menanam sifat benci kepada dadah didalam diri pelajar
4. Mencungkil dan menyuburkan bakat di kalangan pelajar
ke arah perkembangan yang positif dan membina
5. Menjauhkan pelajar daripada mengambil dadah dan
menentang tabiat menggunakan dadah
6. Menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam proses
pembelajaran dan pendidikan pencegahan dadah melalui
kegiatan dan aktiviti luar darjah.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 7 hingga 14 April 2008
5.2 Hari -
5.3 Masa 7:30 pagi hingga 5:00 petang
5.4 Tempat - Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor
- Dewan Ibnu Battutah
- Bilik Seni
- Kantin
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan kerjasama Panitia Bahasa
Melayu, Panitia Pendidikan Islam dan Pendidikan Seni Visual
7. Sasaran Semua warga SMKA Kuala Selangor
8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ 1. Program 5 minit anti dadah
Program 2. Pertandingan Sketsa (Men. Rendah & Atas)
3. Pertandingan Mendeklamasi Sajak ( Men. Rendah &
Atas)
4. Pertandingan Melukis Poster (Men. Rendah & Atas)
5. Pertandingan Membuat Buku Skrap (Men. Rendah &
Atas)
6. Pertandingan Nasyid (Men. Rendah & Atas)
7. Pertandingan Membuat Kain Rentang
8. Pertandingan Dikir Barat
9. Pameran Kesihatan
10. Kuiz Kesihatan

10. Laporan Kewangan:-

SUMBER KEWANGAN
1. PIBG RM 460.00
2. Panitia Bahasa Melayu RM 252.00
3. Panitia Pendidikan Seni RM 108.00

4. Panitia Pendidikan Agama Islam RM 180.00


2. Unit Bimbingan & Kaunseling RM 500.00
-----------------
JUMLAH RM 1 500.00
===========
PERBELANJAAN
1. Penceramah RM 200.00
2. Bahan RM 300.00
3. Banner RM 150.00
4. Hadiah dan Keperluannya RM 900.00
-----------------
RM 1500.00

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan)


12. Catatan
Program Pendidikan Pencegahan Dadah ini dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
Setiap pertandingan dapat dijalankan dengan bantuan ahli Pembimbing Rakan
Sebaya(PRS). Pertandingan seperti Sketsa tidak dapat dijalankan kerana kebanyakan
pelajar yang menyertainya terlibat dalam pertandingan bola baling Daerah. Manakala
pertandingan E-PPDa pula tetap diteruskan tetapi penilaian hanya diberi kepada hasil
tugasan kerana pembentangan tidak dapat dijalankan berikutan masalah teknikal. Secara
keseluruhannya program ini telah dapat mengcungkil bakat untuk diketengahkan dalam
pertandingan Peringkat Daerah. Pertandingan Dikir Barat peringkat sekolah juga adalah
usaha untuk membentuk sebuah kumpulan dikir yang pertama akan bertanding mewakili
SMKA Kuala Selangor ke peringkat Daerah.
Disediakan Oleh:

………………………………….
(PN NURAZIAN BINTI ARSHAD)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh;

……………………………………………..

Disahkan Oleh:

………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum Program Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat
Sekolah dan Daerah Tahun 2008
2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Matlamat utama aktiviti kerjaya ini diadakan adalah untuk
memberi peluang kepada semua pelajar mendapatkan
maklumat bidang kerjaya serta pendedahan kursus-kursus
yang ditawarkan di Institut Pendidikan Tinggi Awam,
Institut Pendidikan Tinggi Swasta dan latihan yang
menawarkan bidang atau kursus yang berbentuk hands on
kemahiran. Peluang ini boleh digunakan oleh pelajar dalam
membantu merancang masa depan yang lebih cemerlang dan
gemilang.

4. Objektif -Mempromosikan kursus atau pendidikan dalam aliran sains


dan teknologi.
-Membudayakan aktiviti dalam Sains dan Teknologi yang
berorientasikan kajian.
-Mempertingkatkan keterampilan serta daya usaha pelajar
dalam bidang Sains dan Teknologi.
-Menyemai dan memperkembangkan kemahiran pelajar
dalam bidang Sains dan Teknologi
-Mengembangkan potensi dan kemahiran pelajar dalam era
Teknologi Maklumat.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 20 Mei 2008 hingga 13 Jun 2008(peringkat sekolah)
7&8 Julai 2008 (peringkat daerah)
5.2 Hari -
5.3 Masa -
5.4 Tempat - Dewan Makan Asrama SMKA Kuala Selangor
- Dewan Ibnu Battutah
- Bilik Seni
- Kantin
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling SMKAKS/PPDKS
7. Sasaran Semua warga SMKA Kuala Selangor
8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang

9. Pelaksanaan/ Peringkat Sekolah


Program - Info Kerjaya
- Kuiz spontan
- Mencari pekerjaan tersembunyi
- Pameran dan ceramah kerjaya
- Menulis synopsis sketsa
- Menulis esei
- Melukis poster
- Ujian personaliti dan minat kerjaya
Peringkat Daerah
- Kuiz Kerjaya
- Media maklumat kerjaya
- Kiosk kerjaya
- Sketsa
- Melukis poster dan kain rentang
- Folio kerjaya

10. Laporan Kewangan:-

PENDAPATAN
PCG Bimbingan dan Kaunseling RM 680.00
Peruntukan Kokurikulum (Kelab Kerjaya) RM 120.00
JUMLAH RM 800.00

PERBELANJAAN
1. Fotografi dan Dokumentasi RM 50.00
2. Alatan/bahan (Persediaan Daerah) RM 357.00
3. Hadiah (Peringkat Sekolah) RM 273.00
4. Cenderahati Perasmi & Guru Pembimbing RM 120.00
JUMLAH RM 800.00

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) –


Peringkat Daerah
- Kuiz Kerjaya
- Media maklumat kerjaya
- Kiosk kerjaya – Tempat kedua
- Sketsa – Tempat kedua
- Melukis poster- Tempat pertama dan kelima
- Melukis kain rentang – Tempat kedua
- Folio kerjaya- Tempat ketiga
* memenangi tempat ketiga peringkat daerah secara keseluruhan

Disediakan Oleh:
………………………………….
(PN NURAZIAN BINTI ARSHAD)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh;

……………………………………………..

Disahkan Oleh:

………………………………………
LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI

1. Tajuk Umum Program Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat


Kebangsaan Tahun 2008
2. Tajuk Khusus -
3. Matlamat Pencegahan awal adalah bertujuan untuk melindungi pelajar
daripada terlibat dengan dadah sejak awal lagi. Untuk
mencapai matlamat ini, seseorang pelajar perlu mempunyai
pengetahuan tentang keburukan najis dadah, mempunyai
ketahanan diri yang tinggi, sikap yang positif, mengamalkan
nilai-nilai keagamaan, moral, budaya dan sosial yang murni.
Pelajar perlu sedar bahawa dadah adalah penghalang utama
ke arah pencapaian cita-cita. Mencegah dadah adalah
tanggungjawab dan amanat serta merupakan ibadah.

4. Objektif 1. Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar


dari semua peringkat umur mengenai bahaya
penyalahgunaan dadah
2. Memperkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai jenis-
jenis dadah dan bahaya dadah
3. Menanam sifat benci kepada dadah didalam diri pelajar
4. Mencungkil dan menyuburkan bakat dalam kalangan
pelajar ke arah perkembangan yang positif dan membina
5. Menjauhkan pelajar daripada mengambil dadah dan
menentang tabiat menggunakan dadah
6. Menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam proses
pembelajaran dan pendidikan pencegahan dadah melalui
kegiatan dan aktiviti luar darjah.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh 16 Ogos hingga 19 Ogos 2008
5.2 Hari Sabtu hingga Selasa
5.3 Masa Sepenuh masa
5.4 Tempat
6. Anjuran
7. Sasaran
8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ 1. Boria sekolah rendah
Program 2. Deklamasi sajak sekolah rendah
3. Deklamasi sajak sekolah menengah
4. Melukis poster sekolah rendah
5. Melukis poster menengah rendah
6. Melukis poster menengah atas
7. Nasyid
8. Dikir Barat
9. E-PPDa

10. Laporan Kewangan:-

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) –


12. Catatan

Disediakan Oleh:

………………………………….
(PN NURAZIAN BINTI ARSHAD)
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK Agama Kuala Selangor

Disemak Oleh;

……………………………………………..

Disahkan Oleh:

………………………………………

LAPORAN PROGRAM/PROJEK/AKTIVITI
1. Tajuk Umum Program Mentor Mentee
2. Tajuk Khusus Saya Anak Cemerlang
3. Matlamat Membina keyakinan yang teguh kepada setiap pelajar supaya
dapat belajar dengan sempurna dalam suasana kekeluargaan
dan dapat mengalakkan perkembangan nilai-nilai murni
dalam hidupnya.

4. Objektif 1. Membimbing murid agar menjadi insan yang


bertanggungjawab kepada diri, keluarga dan masyarakat.
2. Mewujudkan budaya ‘caring’ di kalangan pelajar dan
guru dengan menerapkan sifat bertolak ansur serta percaya
mempercayai antara satu sama lain.
3. Untuk membantu pelajar mengenali potensi diri dan
memperkembangkan ke arah mencapai hasrat “modal insan”.
4. Mempertingkatkan prestasi akademik, disiplin,
kokurikulum serta semua aspek.
5. Murid dan guru bekerjasama untuk mempertingkatkan
kecemerlangan PMR dan SPM 2008 sehingga mencapai
sasaran.

5. Butir-butir Pelaksanaan
5.1 Tarikh Sepanjang tahun
5.2 Hari Isnin (minggu pertama setiap bulan)
5.3 Masa 7.30 pagi hingga 8.05 pagi
5.4 Tempat Ditetapkan sendiri oleh mentor dan mentee
6. Anjuran Unit Bimbingan dan Kaunseling, Unit Akademik dan Unit Hem
7. Sasaran Semua pelajar dan guru
8. Kehadiran Hadir : - orang Tidak Hadir: - orang
9. Pelaksanaan/ 1. Perasmian Program – 24 Mac 2008
Program 2. Taklimat kepada guru-guru – 24 Mac 2008
3. Perjumpaan kali pertama – 31 Mac 2008
4. Perjumpaan kali kedua – 22 Mei 2008
5. Perjumpaan kali ketiga – 1 Jun 2008
6. Perjumpaan kali keempat – 14 Julai 2008
7. Perjumpaan kali kelima – 15 September 2008
8. Binding – 10 November 2008

10. Laporan Kewangan:-

PENDAPATAN
PCG Bimbingan dan Kaunseling RM 100
Jumlah RM 100

PERBELANJAAN
Kertas A4 RM 30
Alat tulis RM 20
Fotografi dan Dokumentasi RM 50
Jumlah RM 100

11. Keputusan(Jika ada/berkaitan) –


12. Catatan
Program dapat dijalankan dengan baik dan lancar walaupun kadangkala terdapat guru
yang berkursus atau bermesyuarat di luar. Walaubagaimanapun pelajar-pelajar ini
dihimpunkan didalam dewan dan mengikuti aktiviti bersama-sama guru bimbingan dan
kaunseling.Berdasarkan borang kaji selidik yang telahpun dianalisis, terdapat beberapa
kelemahan yang semestinya akan diperbaiki pada masa akan datang. Diharapkan program
ini akan dapat dijalankan pada masa-masa akan datang dengan lebih baik lagi.

Disediakan Oleh:

………………………………….

Disahkan Oleh:

………………………………………