Anda di halaman 1dari 11

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.

MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 20141

1. Berikut ialah cara kita menjaga anugerah Tuhan kecuali

A tidak membuang sampah di merata-rata tempat
B mengamalkan kitar semula
C membersihkan kawasan tempat tinggal
D melakukan pembakaran terbuka

2. Bagaimanakah kita boleh mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan?
I Menjaga anugerah Tuhan
II Melakukan perkara yang dilarang
III Mensyukuri pemberian Tuhan
IV Melakukan perbuatan baik yang diperintahkan
oleh Tuhan

A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV

3. Antara berikut, yang manakah benar tentang cara mengamalkan nilai kebersihan
fizikal dan mental?
A Mengamalkan berfikiran negatif terhadap orang lain
B Mengamalkan sikap berbaik sangka terhadap orang lain
C Menimbulkan pergaduhan dan perselisihan faham dalam setiap perbuatan
D Tidak menjaga kebersihan dan kekemasan diriSK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

2

4. Antara berikut,manakah ciri-ciri individu yang bersikap positif terhadap rakan?
I Sentiasa menghormati rakan
II Menerima kritikan rakan dengan hati yang terbuka
III Tidak mempercayai rakan
IV Tidak memperkecilkan kebolehan rakan

A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV

5. Berikut merupakan faedah kita bersikap postif terhadap orang lain, kecuali
A dapat meningkatkan persefahaman
B dapat mengeratkan ikatan persahabatan
C dibenci oleh orang lain
D dihormati oleh orang lain

6. Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara
I mempunyai tanggapan baik tentang diri sendiri
II mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi
III berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri
IV malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran

A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV


SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

3

7. Apakah faedah yang akan diperoleh sekiranya kita bertingkah laku sopan?
A Dipandang tinggi oleh masyarakat
B Dipandang seperti sampah masyarakat
C Dihina dan dikeji
D Menjatuhkan maruah keluarga

8. Berikut merupakan nilai hemah tinggi yang boleh diamalkan oleh setiap individu,
kecuali
A bercakap dengan kuat di tempat awam
B menggunakan bahasa yang sopan
C mengucapkan salam apabila bertemu
D berkawan dengan semua orang tanpa mengira status

9. Berikut merupakan sikap individu yang jujur dan amanah, kecuali
A tidak menggunakan harta yang diamanahkan
B menyalahgunakankuasa yang diberikan
C bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diberikan
D tidak menyeleweng wang syarikat

10. Pilih padanan yang salah mengenai nilai kerajinan mengikut kepercayaan agama.
A Islam-perlu rajin dalam menunaikan sembahyang, mencari ilmu dan menjaga
diri serta persekitaran
B Sikh-tidak perlu terlalu rajin kerana orang lain akan datang membantu
C Kristian-manusia perlu rajin dalam kehidupan seharian mereka
D Hindu-penganutnya perlu rajin melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

4

11. Nilai harga diri boleh diamalkan dengan cara
I mempunyai tanggapan baik tentang diri sendiri
II mempunyai cita-cita dan bersemangat tinggi
III berani mengatakan tidak kepada perkara yang boleh merosakkan diri
IV malas belajar dan tidak mengambil berat tentang pelajaran

A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV

12. Berikut merupakan nilai kerajinan yang boleh diamalkan, kecuali
A berusaha bersungguh-sungguh dengan semangat inisiatif,inovatif dan kreatif
untuk mencapai kejayaan
B berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga dalam melakukan sesuatu
kerja
C menyerah kalah tanpa berusaha bersungguh-sungguh
D bersabar dan tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara

Tidak meninggikan suara ketika bercakap

13. Apakah amalan yang diamalkan oleh individu di atas?
A Cekal C Sopan santun
B Kasih sayang D KerajinanSK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

5

14. Apakah ciri-ciri murid yang berfikiran positif?
I Tidak menyimpan dendam terhadap rakan-rakan
II Dapat mengawal perasaan marah
III Tidak mudah buruk sangka pada orang lain
IV Tidak dapat menerima kritikan yang diberikan
A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV

15. Bagaimanakah cara untuk kita menjaga kesihatan dan mengamalkan gaya hidup
sihat?
A Jarang bersenam
B Terlibat dengan aktiviti yang tidak bermoral
C Sering tidur lewat
D Makan makanan yang seimbang dan berkhasiat

16. Berikut adalah benar mengenai nilai kejujuran , kecuali
A bertanggungjawab terhadap sebarang tugas yang diberikan
B berkata benar
C tidak mengharapkan balasan apabila melakukan seseuatu
D merungut apabila disuruh melakukan sesuatu tugas

SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

6

17. Berikut merupakan cara-cara memberikan sokongan moral kepada pesakit HIV,
kecuali
A melawat mereka sekiranya mereka sakit
B tidak menyisihkan mereka
C berkawan dengan mereka seperti biasa
D menjauhkan diri daripada mereka

Seorang rakan anda telah disahkan sebagai penghidap HIV

18. Apakah tindakan anda dalam menghadapi situasi ini?
I Terus berkawan denganya
II Tidak memberi bantuan yang diperlukan
III Jangan menyisihkan mereka
IV Tidak menghina dan mengecilkan hati mereka
A I,II dan III C I,III danIV
B I,II danIV D II,III dan IV

19. . Antara berikut adalah benar mengenai contoh perbuatan menjaga maruah diri
yang digalakkan oleh agama, kecuali
A beradap sopan dan berbudi bahasa
B mengamalakan pergaulan yang sihat
C menjalankan tugas dengan amanah
D Tidak bersusaha memajukan diriSK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

7

20. Pilih pernyataaan yang menunjukkan tindakan yang betul
A Mencaci orang lain kerana anda tidak menyukai mereka
B Menyiasat dahulu sebelum mengambil sebarang tindakan
C Bersangka buruk dengan orang yang baru dikenali
D Menyimpan dendam terhadap orang yang membuli kita

21. Apakah contoh amalan bersederhana dalam berbelanja?
A Tidak makan terlalu banyak
B Tidak meninggikan suara ketika bercakap
C Berbelanja mengikut kemampuan
D Belajar dengan bersungguh-sungguh

22. Apakah amalan bersopan yang perlu ditekankan dalam sektor kerajaan?
I Bersabar dengan kerenah orang ramai
II Memarahi pelanggan yang banyak bertanya
III Memberikan senyuman kepada pelanggan
IV Sentiasa melayan pelanggan dengan mesra dan bersopan
A I,II dan III C I,III dan IV
B I,II dan IV D II,III dan IV


SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

8

23. . Sekiranya pondok telefon awamkawasan kediaman kamu mengalami
kerosakan, apakah tindakan kamu?
A. Menambahkan kerosakan yang sedia ada
B. Cuba membaikinya sendiri
C. Menconteng perkataan ROSAK pada dinding pondok telefon
D. Melaporkan kepada ketua kampong

24. Kita hendaklah menggunakan bahasa yang ______________ apabila bercakap
dengan orang yang lebih tua.
A. kuat
B. sopan
C. perlahan
D. keras

25. Setiap sumbangan yang __________ akan dikenang sepanjang masa.
A. sederhana
B. berlagak
C. ikhlas
D. baik
26. Apakah yang patut kita lakukan apabila jiran kita ingin mengadakan majlis
perkahwinan anaknya?
A. Mengelak dari berjumpa jiran
B. Memberikan pertolongan
C. Mendiamkan diri
D. mementingkan diri
SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

9

27. Satu cara untuk menjaga imej dan maruah keluarga ialah ___________
A. memikirkan kesan perbuatan diri sendiri kepada keluarga
B. melakukan apa-apa sahaja yang menyeronokkan
C. bergaul dengan rakan-rakan yang mempunyai tingkah laku yang tidak baik
D. bergaduh dengan setiap ahli keluarga

28. Semangat bermasyarakat penting untuk
A. peka terhadap isu-isu sosial
B. meningkatkan keharmonian hidup bermasyarakat
C. mengawal diri bagi mengelakkan pertelingkahan
D. meningkatkan semangat tanggungjawab

29. Masalah remaja melepak yang berlaku di kawasan kediaman boleh di atasi
sekiranya Rukun Tetangga menjalankan aktiviti seperti
I Gotong-royong
II Pertandingan bola sepak
III Majlis Hari Keluarga
IV Pertandingan Menjahit

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV


SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

10

30. . Berkongsi kereta dapat mengurangkan masalah ________________.
A. membeli kereta
B. menjual kereta
C. kesesakan lalulintas
D. kesesakan kereta
Soalan 31 hingga 40 Lengkapkan Senikata Lagu Budi Bahasa Budaya Kita
Ibu bapa dan kaum keluarga
Saudara terdekat jiran tetangga
Sayang 31 _____________ bertegur sapa
32______________ ikatan sepanjang usia
Para guru rakan sekolah
Turut warnai kehidupan kita
Ilmu ditimba pengalaman bertambah
Pergaulan 33 _____________ peribadi 34______________
Bangsa Malaysia 35 _______________________
Ramah dan mesra 36 ___________________
Yang tiada dibantu, yang lemah 37 ________________
38________________ hormat-menghormati
Kita berkhidmat 39 _____________ dan 40 ______________
Mencurah bakti tak minta dibalas
Harapan rakyat satu amanah
Budi bahasa budaya kita
SOALAN TAMAT
DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH DISAHKAN OLEH

MOHAMAD RAZIF B. PN. JUNAINAH BT JUHARI PN.SHALEHAH BT ABDUL RAHMAN

MOHAMAD KASSIM (KP MORAL SKPBP2 ) ( PK PENTADBIRAN SKPBP2
JAWAPAN
IKHLAS
MENYAYANGI
JUJUR
CERIA
BERTIMBANG RASA
DILINDUNGI
BERHEMAH TINGGI
ELOK PERKERTI
KETELUSAN
SIHAT
SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 PEN.MORAL / PKSR 1 / TAHUN 6 / 2014

11