Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK MAKRO TEACHING MTE 3107

NAMA : _____________________
UNIT : ______________________

1. Bagaimanakah permulaan (set induksi) p&p ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Apakah perasaan semasa aktiviti berkumpulan dijalankan ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Adakah aktiviti yang dijalankan dapat membantu pemahaman mengenai


topik?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Adakah arahan guru dan penjelasan yang diberikan cukup?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Apakah pandangan anda berkaitan sesi p&p yang dijalankan ?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________