Anda di halaman 1dari 4

Rajah 1 Sistem BerasinganDengan merujuk kepada Rajah 1, sistem ini menggunakan dua paip salir

untuk menyalirkan najis, air sisa dan air permukaan ke sistem pembetungan. Satu paip berfungsi
menyalirkan najis dan air sisa manakala paip salir yang
kedua berfungsi untuk menyalirkan air permukaan sahaja. Najis serta air sisakumbahan dalam
bangunan akan disalirkan ke pembetung awam yang akanmembawa sisa-sisa tersebut ke loji rawatan
kumbahan. Air permukaan
pulaakan disalirkan kepada paip salir kedua. Paip salir kedua berfungsimenyalirkan air permukaan ke
pembetung air permukaan untuk disalirkanterus ke sungai atau laut yang berhampiran.
1.1 Jenis paip yang digunakana.Paip salir air permukaan b.Paip salir najis dan air sisac.Paip
bolongd.Paip air
hujan1.2Kelebihan Sistem Saliran Berasingana.Kuantiti kumbahan yang disalirkan melalui paip salir k
umbahan akankecil kerana air permukaan disalirkan melalui paip berasingan b.Dapat meminimunkan
risiko pencemaran alam sekitar yang boleh memberi kesannegatif kepada bumi dan
penghuninya1.3Kelemahan Sistem Saliran Berasingana.Melibatkan kos yang tinggi untuk membina
dan menyelenggarakannya. b.Kerja pembinaan dan pemasangan paip lebih banyak


2. Sistem Gabungan
Sistem bergabung ialah sisa kumbahan seperti najis, air basuhan dari sinki, tandas dansebagainya
akan terus mengalir ke dalam longkang di sekeliling rumah sebelum masuk kedalam pembentungan
ribut dan seterusnya ke dalam parit atau pun sungai.Rajah 2 menunjukkan contoh sistem gabungan
yang digunakan dalam sesebuah bangunan.1.1Jenis paip yang digunakana.Paip salir air permukaan b.Paip salir najis dan air sisac.Paip
bolongd.Paip air
hujan1.2Kelebihan Sistem Saliran Berasingana.Kuantiti kumbahan yang disalirkan melalui paip salir k
umbahan akankecil kerana air permukaan disalirkan melalui paip berasingan b.Dapat meminimunkan
risiko pencemaran alam sekitar yang boleh memberi kesannegatif kepada bumi dan
penghuninya1.3Kelemahan Sistem Saliran Berasingana.Melibatkan kos yang tinggi untuk membina
dan menyelenggarakannya. b.Kerja pembinaan dan pemasangan paip lebih banyak


Rajah 2 Sistem Gabungan2.1Jenis paip yang digunakana.Paip salir najis, air sisa dan air
permukaan b.Paip bolong dan paip najisc.Paip air hujan2.2 Kelebihan Sistem
Gabungana.Sistem ini menjimatkan kos. Ini kerana pemilik premis seperti rumah-rumah dikawasan
kampung dan setinggan tidak perlu membayar kos pengurusan sisa pepejaloleh syarikat yang dilantik
oleh kerajaan. b.Kerja-kerja pemasangan lebih mudah kerana semua
paip bangunan disambungkankepada satu paip salir sahajac.Kurangnya risiko tersalah sambung2.3
Kelemahan Sistem Saliran Gabungana.Perlu menggunakan paip salir yang berdiameter besar
berbanding dengan paip salir sistem yang lain


b.Jumlah aliran kumbahan dan air permukaan berkemungkinan terlalu tinggi
apabila berlakunya hujan lebat dan ini menyebabkan perlunya pembinaan loji rawatankumbahan
yang lebih besar c.Pembetungan ini akan melimpahkan keluar air yang
mengandungi sisa perbandaranapabila tiba musim hujan, ini boleh menyumbang kepada peningkata
n peluasan pencemaran alam sekitar dan boleh mengakibatkan penyebaran pelbagai penyakitseperti
taun dan denggi.d.Kehilangan kedapan perangkap dalam gegeluk air hujan membenarkangas kotor
dari saliran lepas ke udara bebas di sekeliling bangunan

3. Sistem Berasingan Separa
Sistem Berasingan Separa merupakan sistem yang menggunakan dua paiipsalir. Sistem berasingan
ialah sisa kumbahan akan terus mengalir ke dalam paip saliran bawah tanah yang terdapat di premis
seperti rumah kediaman dan bangunan kilang. Sisa kumbahan ini akam melalui satu pembentung
perangkapyang terdapat di luar kawasan rumah untuk melalui proses enapan sisa-sisanajis. dan
dialirkan ke longkang utama. Manakala bagi sesetengah kawasan perumahan yang terancang, air sisa
buangan tersebut akan dialirkan
ke tangki pembetung yang dibina oleh pihak pemaju dan akan melalui proses bagimengasingkan sisa
najis dan air kumbahan.Rajah 3 menerangkan Sistem Berasingan Separa

Rajah 3 Sistem Berasingan Separa3.1 Jenis paip yang digunakana.Paip salir air permukaan b.Paip salir
najis dan air sisac.Paip bolongd.Paip air hujan3.2 Kelebihan Sistem Berasingan
Separaa.Dapat meminimunkan risiko pencemaran alam sekitar yang bolehmemberi kesan negatif
kepada bumi dan
penghuninya. b.Penggunaan paip dapat dikurangkan kerana paip salir air permukaanyang
kedudukannya berhampiran dengan salir najis dan air sisa akandisambungkan terus ke paip salir najis
dan air sisa3.3 Kelemahan Sistem Berasingan
Separaa.Sistem ini ialah melibatkan kos yang tinggi untuk membina danmenyelenggarakannya