Anda di halaman 1dari 15

NUMERASI

DEFINISI

- Keupayaan lakukan operasi asas
matematik dan memahami idea
matematik.

- Aplikasi pengetahuan dan kemahiran
asas.
KONSTRUK YANG DIUKUR
Konstruks 1
- Keupayaan pra nombor dan mengenal angka.

Konstruks 2
- Keupayaan membilang.

Konstruks 3
- Keupayaan memahami nilai nombor.Konstruk 4
- Keupayaan membuat seriasi.


Konstruk 5
- Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.


Konstruk 6
- Keupayaan menyatakan waktu.


Konstruk 7
- Keupayaan mengendalikan operasi asas.


Konstruk 8
- Keupayaan mengendalikan operasi asas
melibatkan mata wang Malaysia.


Konstruk 9
- Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek
dan isi padu.

Konstruk 10
- Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat
matematik.

Konstruk 11
- Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada
nombor bulat.

Konstruk 12
- Keupayaan aplikasikan pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata
wang, masa dan ukuran panjang.


ASPEK DALAM PEMBENTUKAN
INSTRUMEN
1) KESAHAN

2) KEBOLEHPERCAYAAN

3) KEBOLEHLAKSANAAN

4) PENJAMINAN KUALITI
KAEDAH PELAKSANAAN
SECARA LISAN DAN BERTULIS

DALAM TEMPOH TERTENTU SEMASA PDP

MURID GAGAL AKAN DIHANTAR KE KELAS
PEMULIHAN LINUS
FOKUS MASALAH
MODUL PROGRAM
NAMA : .......................................................
KELAS : ..............................
CONTOH LATIHAN
KAD JANJI TEMU

PROGRAM :
MARI MENULIS DAN MEMBILANG NOMBOR

Nama Permata Hati : ............................................................

Nama Ibu (Guru) : ...........................................................

No. Telefon : ........................................................

Nama Mentor : .........................................................

No. Telefon : .........................................................
BIL TARIKH MASA PENCAPAIAN
1
2
3
4
5
6
7
PENUTUP
Usaha dan kerjasama semua pihak perlu dalam
menjayakan program ini.

Ibu bapa diharapkan dapat menjadi guru terbaik
di rumah untuk membimbing anak-anak
membaca.

Luangkanlah masa untuk mendampingi anak-
anak supaya mereka dapat membaca dengan
baik dan bersaing dengan murid-murid yang lain.