Anda di halaman 1dari 2

Lekatkan CD di sini

PERTANDINGAN VIDEO
MINGGU INTEGRITI 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS
Tajk!
"UDAK #A$AT VS "UDAK "AIK
Sin%&sis
Reva, nanthinee dan dipnna merupakan kawan baik. Apabila mereka balik
daripada kuliah mereka, mereka terserempak dengan rakan mereka yang
mengalami kemalangan. Reva dan Nanthinee tidak menolong rakan mereka
yang tercedera itu tetapi mengambil kesempatan terhadapnya dengan
mengambil video dan menyebarkannya dalam internet. Hanya dipnna
seorang menolong rakannya yang tercedera itu. Adakah Reva dan Nanthinee
akan menerima balasan atas perbuatan mereka ?
Nama: 1. RA!" #AR$ A%& '"(ANAN) *elas: &)+#& +",ARAH +,*-
+"#"+-"R .
/. -H)(AA'A-H$ A%& RA,AN0RAN
1. 0)&NNA A%& AR2#2A#
Lekatkan CD di sini
PERTANDINGAN VIDEO
MINGGU INTEGRITI 2014
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS
Tajk!
SEORANG GURU
Sin%&sis
Da'a( se)a* ke'as+ te,da&at k(&'an &e'aja, )e,)an-sa Cina+
Me'a. dan India .an- se,in- )e,te'in-ka* ntk se(a *a'/ Me,eka
se'a' (eni()'kan &e')a-ai (asa'a* se(asa )e,'akn.a &,%ses
&en-aja,an dan &e()e'aja,an/ A&aka* tindakan se%,an- -, da'a(
(en.e'esaikan (asa'a* &e'aja, ini0
Nama: 1. &A')-HRAN A%( +A!H)0ANAN-HA# *elas: &)+#& +",ARAH +,*-
+"#"+-"R .
/. !(AR"N RA, A%( +"('A(NA-HAN
1. $2AN-H)N) A%& *AN-HA+A#$