Anda di halaman 1dari 60

Disediakan dan disusun oleh:

Anita bt Hashim
SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara

Kursus Analisis Item
15 Jun 2010
Coral Bay Resort, Pangkor
Masa Exam
Kenapa soalan cikgu ne tak
da jawapan yang
betul!!..pelik tol larr aku
rasa soalan ne tak velittt..
Ushh.. Kalau cikgu Mat buat
soalan mesti 15 minit jer
aku siap jawap.. Kacang
ooo..
Tujuan
Prosedur
Elemen Item Analisis
Sampel Item menggunakan Analisis Item
Teori Item
Kebolehpercayaan Item

Professional Examination Service

Tujuan Analisis Item
Analisis item bergantung kepada
pemerhatian dan eksperimen bukan hanya
teori sahaja.

Item-item Ujian yang dibina untuk sesuatu
ujian boleh diguna semula.

Item-item hanya akan diguna semula jika ia
telah dibuktikan baik.
Professional Examination Service

Tujuan Analisis Item
Kebolehpercayaan sesuatu ujian bergantung
kepada keutuhan setiap item.
Analisis item membantu guru menulis
item yang baik.
Memilih item untuk ujian & peperiksaan
Melihat, memilih ketidaksempurnaan
sesuatu item

Professional Examination Service

..Tujuan Analisis Item
mengeluarkan item yang lemah daripada
bank soalan/bahan ujian item perlu
diperbaiki @ dibuang
Memastikan item betul tidak
dipengaruhi oleh unsur gangguan lain.
Membuat inferens tentang keesahan
spesifikasi item
Professional Examination Service

Elemen Analisis Item
INDEKS KESUKARAN/ DIFFICULTY
DISKRIMINASI/ DISCRIMINATION
KEESAHAN/ VALIDITY
KEBERKESANAN/ EFFECTIVENESS
KEPANTASAN/ SPEEDEDNESS

Professional Examination Service

Penganalisisan
dan Pentafsiran Item
Suatu kajian yang sistematik terhadap item yang
telah digunakan dalam sesuatu ujian/peperiksaan.
Kajian berdasarkan keputusan ujian/peperiksaan.
Analisis digunakan untuk menentukan kesukaran
dan indeks diskriminasi bagi setiap itum yang
digubal.
Nilai Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi
daripada analisis akan ditafsirkan untuk
menentukan sama ada item sesuai digunakan atau
tidak.

Prosedur Analisis Item
Setelah kertas jawapan disemak / diperiksa,
analisis item boleh dimulakan.

Kertas jawapan disusun mengikut tertib, iaitu
dari markah tertinggi ke markah yang
terendah.

Professional Examination Service

Prosedur Analisis Item
Bilangan kumpulan pelajar Pencapaian Tinggi
mesti sama dengan bilangan pelajar
Pencapaian Rendah.

Kadar yang patut digunakan ialah 27% atau
25%-33% dari bilangan pelajar.

Professional Examination Service

Bil Calon Markah

1 459823 88
2 165623 85
3 656566 75 Bahagian atas
4 165962 71 Pencapaian Tinggi
5 269236 70
6 535844 68
7 684516 63
8 484841 61
9 614211 60
10 164269 60
. ..
Professional Examination Service

Prosedur Analisis Item
Bil Calon Markah

20 265566 48
21 621863 47
22 465581 47
23 846595 46
24 516161 44
25 514222 41
26 561221 39
27 943030 39 Bahagian Bawah
28 852303 33 Pencapaian
29 632533 32 Rendah
30 254985 29
Professional Examination Service

INDEKS KESUKARAN
DIFFICULTY
Indeks ini digunakan untuk
menunjukkan item, sama ada
terlalu sukar, sederhana atau
terlalu mudah.
Professional Examination Service


Peratusan / bilangan calon yang
menjawab item dengan betul

Professional Examination Service

Indeks Kesukaran

Kesukaran ditunjuk melalui peratusan atau
kadaran pencapaian calon yang memilih
jawapan betul. Lebih kurang calon yang
memilih jawapan betul, semakin susahlah
item tersebut.


Professional Examination Service

Indeks Kesukaran
Secara teorinya, ujian atau item
direka bentuk untuk mendapatkan
diskriminasi maksima antara calon
adalah pada kesukaran 50%.
Professional Examination Service
Indeks Kesukaran
Item yang mempunyai indeks 40% ialah item yang
lebih sukar daripada indeks 60%

Indeks 0% menunjukkan item yang paling sukar

Indeks 100% ialah item paling mudah
Professional Examination Service

Indeks Kesukaran
A= Tb + Rb = 100%
T + R
= 8 + 2 x 100%
10+10
= 8 + 2 x 100%
20
= 50%
T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan betul
Professional Examination Service

Pentafsiran item berdasarkan
Indeks kesukaran
Indeks Kesukaran Pentafsiran Item Keputusan
0% Terlalu sukar Ubahsuai /
buang
50% Sukar/ baik Terima/simpan
100% Terlalu mudah Ubahsuai/ buang
40%- 45%
55%-60%
Sederhana Terima/simpan

Indeks Kesukaran contoh :
A= Tb + Rb = 100%
T + R
= 40 + 15 x 100%
40+40
= 55 x 100%
80
= 68.75%
T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan betul
Professional Examination Service

Indeks Kesukaran contoh:
A= Tb + Rb = 100%
T + R
= 38 + 40 x 100%
40+40
= 78 x 100%
80
= 97.5%
T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan betul
Professional Examination Service

Indeks Kesukaran contoh:
A= Tb + Rb = 100%
T + R
= 10 + 40 x 100%
40+40
= 50 x 100%
80
= 62.5%
T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan betul
Professional Examination Service


Perbezaan diantara keupayaan
tinggi dan rendah calon dalam kumpulan.

Professional Examination Service

Diskriminasi
Diskriminasi ditunjukkan melalui korelasi
koefisien yang menunjukan tahap
hubungan antara pencapaian pada item dan
pencapaian pada ujian

secara keseluruhanya.
Hubungkait itu boleh jadi positif (+),
negatif (-), atau tidak wujud (0)
Professional Examination Service

Diskriminasi
Diskriminasi positif +
Peratus jawapan yang betul dari kumpulan
berpencapaian Tinggi, adalah lebih tinggi
berbanding kumpulan berpencapaian rendah
Diskriminasi negatif
Peratus jawapan yang betul dari kumpulan
berpencapaian rendah, adalah lebih tinggi
daripada kumpulan berpencapaian tinggi
Professional Examination Service

Diskriminasi
Tidak berdiskriminasi
- peratus jawapan yang betul adalah sama
bagi kedua-dua kumpulan

Item berdiskriminasi positif
- item yang bagus dan boleh diguna semula
Professional Examination Service

Diskriminasi

Item berdiskriminasi negatif
- item yang dianggap memesong - perlu diperbaiki

Item yang tidak berdiskriminasi
- item yang tidak berfungsi langsung perlu
dibuang
Professional Examination Service


Diskriminasi
(Tb Rb) atau ( Tb Rb)
T R
= (8 2 )
10
= + 0.6T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan
betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan
betul
Professional Examination Service

Memilih item
berdasarkan indeks
Nilai Cadangan Penjelasan

Diskriminasi
+0.4 dan lebih

Diskriminasi +
yang tinggi

simpan item kecuali
ada kesilapan ketara

+ 0.2 hingga
+ 0.39

+ sederhana
kaji dan betulkan
Kesilapan
dicuba sekali
+ 0.10 hingga
0.19
diskriminasi
yang rendah
Item boleh diubahsuai
/ dibuang /
ganti dengan yang lain
Professional Examination Service


Diskriminasi
(Tb Rb) atau ( Tb Rb)
T R
= (40 35 )
40
= 5
40
= + 0.125T - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan
betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan
betul
Professional Examination Service


Diskriminasi

( Tb Rb) atau ( Tb Rb)
T R
= (10 35 )
40
= - 25
40
= - 0.625

Item berdiskriminasi negatif
item yang dianggap memesong - perlu diperbaiki/
dibuangT - Jumlah pelajar
berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar
berpencapaian Rendah

Tb Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan
betul

Rb - Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan
betul
Professional Examination Service

Diskriminasi
Jika calon pencapaian baik dalam ujian total juga
mencapai baik pada item, bukti keesahan boleh
diandaikan betul.

Kuasa diskriminasi sesuatu item bolehlah
didifinasikan sebagai takad dimana kejayaan atau
kegagalan item.
Professional Examination Service

Menghitung indeks kesukaran dan
Indeks Diskriminasi
Item
1 2 3 4 5 6 7 28 29 30. dan
seterusnya
Tb+Rb 10 9 11 14 17 12 10
Tb : Bilangan pelajar T
yang menjawab dengan
betul
Rb : Bilangan pelajar R
yang menjawab dengan
betul
Tb -Rb 6 5 5 2 1 4 8
K* (%) 50 45 55 70 85 60 50
D* +.6 +.5 +.5 +.2 +.1 +.4 +.8
c
a
t
a
t
a
n

s
i
m
p
a
n

s
i
m
p
a
n

S
i
m
p
a
n


b
a
i
k
i

b
u
a
n
g

s
i
m
p
a
n

s
i
m
p
a
n

* K Indeks kesukaran; D Indeks Diskriminasi
Professional Examination Service

Korelasi dengan
pengukuran kriteria
Contoh:
sepatutnya ada hubungan calon yang skor
tinggi boleh menjawab soalan yang senang
iaitu ramai calon menjawab betul;
dan sebaliknya

Professional Examination Service

Keberkesanan item,
(item bertujuan untuk mengukur keupayaan
pelajar. Pelajar keupayaan tinggi dapat
dikesan @ dibuktikan pencapaiannya melalui
item yang baik)

Professional Examination Service

sekiranya calon pencapaian tinggi tidak
boleh menjawab soalan dalam masa yang
ditetapkan, ini menunjukkan tahap soalan
tersebut berada di tahap kesukaran dan
soalan perlu dikaji semula.

Professional Examination Service

Jika ramai calon yang tidak habis menjawab
soalan di hujung ujian, ini menunjukkan masa
yang diperuntukkan tidak mencukupi.

Jika kebanyakkan item terbukti sukar, oleh itu
masa yang tidak mencukupi akan
mengakibatkan murid meneka.
Professional Examination Service

Jangkaannya adalah kurang calon yang
menjawab soalan SALAH berbanding yang
menjawab betul.
Jumlah skor bagi calon yang memilih jawapan
SALAH mungkin lebih rendah dari jumlah skor
mereka yang memilih jawapan betul.
Ada hubungkait yang negatif antara calon yang
memilih jawapan SALAH dan mereka yang skor
tinggi dalam ujian secara keseluruhan.
Professional Examination Service

DISKRIMINASI
. salah kunci
. lebih dari satu kunci
. item terlalu sukar dan
mengakibatkan.. Calon meneka
. item berganda
. item yang diuji berbeza
dari item lain di dalam
ujian
. kunci ketara
KESUKARAN
salah kunci ( jawapan sebenar)
lebih dari satu kunci
kandungan pelik @
tidak penting
masalah tidak jelas
satu atau lebih
pengganggu tidak
berfungsi
Professional Examination Service

Prinsip- prinsip Pentaksiran Item Objektif :

Bina Item mengikut aras kemahiran dalam bidang kognitif.
Gerak balas hendaklah disusun mengikut prinsip susunan item
objektif aneka pilihan.
Gerak balas memberikan petunjuk yang membayangkan
jawapan.
Perkataan yang digunakan dalam pokok item kurang spesifik
dan terlalu umum.
Item yang mempunyai lebih daripada kunci.
Gerak balas (jawapan) terlalu panjang
Gerak balas penganggu keterlaluan hampir semua betul.

Performance calon boleh diterangkan
dengan satu atau lebih faktor dipanggil
keupayaan atau sifat tersembunyi

Apabila tahap / jumlah keupayaan
bertambah, kebarangkalian menjawab
item dengan betul turut bertambah.
Professional Examination Service

Teori Respon Item
Hubungkait boleh jelaskan secara grafik
melalui lengkuk ciri-ciri item
(item characteristic curve)
dan diperolehi dari model matematik.

Hubungkait adalah berasingan dari
kumpulan calon yang diuji.
Professional Examination Service

Professional Examination Service

Item Characteristic Curve
Difficulty/Measure = -1.0
Probability
of correct
response
Ability
Kebarangkalian
sekiranya
respon betul
Keupayaan
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
-3 -2 -1 0 1 2 3
Professional Examination Service

Item Characteristic Curve
Difficulty/Measure = +1.0
Probability
of correct
response
Ability
-3 -2 -1 0 1 2 3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Professional Examination Service

Masalah dalam Analisis Item
Sekiranya terdapat pelajar yang tidak menjawab item
berkenaan dianggap salah

Indeks kesukaran 50% - baik

Indeks 30% - 70% diterima - sederhana kesukarannya
Item yang tidak dijawab oleh sesiapa ialah ) 0 %

Item yang dapat dijawab oleh semua orang - 100%
Professional Examination Service

Respon Teori Item
Item Response Theory (IRT)
Fokusnya adalah kepada pemilihan keseluruhan item
untuk menggunakan sepenuhnya kriteria yang sesuai
untuk mengenal pasti item yang memenuhi model
respon yang khusus.
Fungsi-fungsi maklumat item dalam IRT
membolehkan setiap item ujian ditentukan secara
berasingan dari item-item dalam ujian.
Jika kebolehan calon yang kita diingikan diketahui,
maka item boleh dipilih untuk memaksimumkan
maklumat ujian dalam ruang kebolehan/aras ini.
Professional Examination Service

Definition of Terms (IRT)
Count: bilangan yang respon kepada item.
Score: bilangan menjawab betul.
Measure: takat skala kebolehan dimana kebarangkalian menjawab
betul adalah 0.50.
Infit/Outfit: Nilai yang dijangkakan ialah 1. menepati kepada
jangkaan model, infit adalah peka kepada performan yang
tidak dijangkakan close to, dan outfit, far from dari aras
kebolehan calon.
Jika item lebih terdiskriminasi dari model jangkaan, oleh itu kurang
dari 1; kurang terdiskriminasi, oleh itu lebih dari 1.
Professional Examination Service


Item Response Theory (IRT)
Kedua-duanya memberikan pembina ujian tentang
maklumat item yang sama dan penting tetapi setiap
satu mempunyai kelebihan spesifik. Maklumat dari
keduanya itu bolehlah dioptimumkan kegunaanya.
Analisis item tradisi sangat baik untuk review dan
revision kerana maklumat item setiap satu pilihan
dibekalkan.
IRT merupakan pilihan sangat sesuai kerana aras
kebolehan yang mana item yang spesifik itu cukup
dibekalkan.
Professional Examination Service

Dari Maklumat Item kepada
Statistik Peperiksaan
Statistik dari blok pra ujian dikaji untuk menentukan
sama ada item itu boleh dimasukkan sebagai item
operasi dalam peperiksaan akan datang atau ia perlu
di perbaiki dan diuji semula.
Item berasingan itu memang merupakan fokus kepada
kerja pembina ujian. Statistik keseluruhan
peperiksaan merupakan sebagai subjek kepada
persembahan untuk diikuti.
Professional Examination Service

Pilih murid pencapaian Tinggi dan Rendah dari
keseluruhan murid (25% 33%)
Memasukkan jawapan mengikut setiap soalan ke
dalam SPAI
Memilih soalan yang telah diuji dan disimpan ke
dalam Bank Item
Tugas Ketua Panitia bersama
guru mata pelajaran
Mula
Semak
SPAI compute Indeks Kesukaran dan Diskriminasi
Tamat
Tidak
Ya
Failkan
Menyediakan folder SPAI di dalam Komputer
Menyediakan fail JSU & Analisis Item setiap mata
pelajaran
Mencetak Analisis Item yang telah sempurna
Tugas Setiausaha Analisis Item
Mula
Semak
Menyemak dan memantau pengisian jawapan
dengan betul oleh guru mata pelajaran
Tamat
Tidak
Ya
Failkan
Lampiran contoh borang
Borang merekod data
Soalan:
Tarikh:
Indeks Kesukaran :
Indeks diskriminasi:
Responds Tinggi Rendah
A
B
C
D
E
Tidak jawab
Lampiran contoh borang
Borang merekod data
Soalan: 2
Tarikh: 10.10.08
Indeks Kesukaran : 60%
Indeks diskriminasi: +.20
Responds T R
A 4 6
B 2 2
C 0 0
D* 4 2
Tidak jawab 0 0
Aduhhh!!! Mak oooiii Dari mana aku dapat soalan maut nee!!.. cakap dalam ati )
Emmmrrr. Tak pe sok cikgu bagi jawapan na.. Cikgu ada hal sekarang.. Kamu
buat keja sendiri dulu no
Mula-mula sediakan JSU, lepas tu sediakan soalan. Soalan siap student
exam adess..!!! Tanda kertas Siap tanda kita rehat duluuu.. Opss
Huhuhu wat analisis Item la pulokk. Huk huk huk
Bangg!! gi kedai
jap!!... Beli susu anak
, beli lauk sekali!!
Cepat sikit!! .
Papa !!nak susu !!
Nak susu !! Nak
susu!!..wa!! waaaa!!!
Guru
Bahasa

Pn. Hjh. Zuraidah Bt. Hj. Mohamad , Pengetua
Cemerlang
Pn. Abibah Bt. Haron, Penolong Kanan Kurikulum
Pn Haslinda Bt. Madon, Guru Cemerlang
Guru- guru SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara yang telah
bersama melaksanakan , menjayakan dan
menggunakan Sistem Analisis Item SPAI , untuk
mempertingkatkan kualiti Item. Seterusnya standart
peperiksaan sekolah.
Pegawai PPD Petaling Perdana En. Mohd. Hazli serta
pegawai bertanggungjawab yang telah memberi ruang
dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan dan
berkongsi mengenai Analisis Item.
Kepada semua Pengetua, Penolong Kanan sekolah
rendah dan menengah yang telah bersama-sama
memperuntukkan masa bagi menjayakan kursus ini.
Kepada Setiausaha Peperiksaan dan guru-guru Daerah
Petaling Perdana

Bilbiografi
Siti Rahayah Ariffin. 2008. Inovasi Dalam
Pengukuran & Penilaian Pendidikan. Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Othman Mohamed. 2001.Penulisan Tesis dalam
Bidang Sains Sosial Terapan.Universiti Putra
Malaysia.
Mohd. Majid Konting. 2004. Kaedah
Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Mok Soon Sang. 2006. Peperiksaan PTK
Kompetensi Fungsi/Khusus. Kump.Budiman
Sdn.Bhd.
Yap Yee Khiong ,Wan Chee Seng, Ismail Abu Bakar.
1986. Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan .
Heinemann Educational books Asia .
Raymond M.Zurawski,PhD. 1997.Making the Most of
Exams: Procedures for Item Analysis. St.Nobert College.
Paul H. King.2002. Professional Examination Service.
Assistant Director, Program Department. 475 Riverside
Dr., New York, NY 10115. paul@proexam.org
Larry Nelson.2008. Visual Item Analysis. Curtin
University of Technology. www.lertap.curtin.edu.au
Mary Gats, 2005. Item Analysis. Universiti of Washington.
http://www.washington.edu/oea/score1.htm