Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tahun : 3 Rajin
Masa/Tarikh : 8.20-9.20 pagi / 13 Ogos 2014
Standard kandungan : Gimnastik Asas
2.2 Berkebolehan memahami konsep kawalan badan dan sokongan dalam
pergerakan.
Standard pembelajaran : 1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan dan peralatan.
2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan.
5.2.2 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.
Objektif pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-
i) Melakukan kemahiran imbangan dengan betul.
ii) Menyatakan sekurang-kurangnya tiga anggota badan yang terlibat semasa melakukan
aktiviti imbangan.

Penerapan nilai : Semangat bekerjasama ketika melakukan aktiviti.
Kemahiran berfikir : Menyelesaikan masalah.
Strategi Utama : Kontekstual.
Alatan : Skitel, Bangku, Bongkah Kayu, Tali, Gelung Rotan, Wisel
Bahagian/
Masa
Aktiviti
Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas
Catatan

Permulaan
( 10 minit )1. Kehadiran
2. Kesihatan
3. Pakaian
Teng-teng
StretchingKehadiran murid direkodkan.
Guru memberi perhatian kepada murid yang tidak sihat.
Guru memastikan pakaian murid seragam dan kemas.


Fokus Pembelajaran
Aktiviti memanaskan badan untuk meningkatkan suhu serta
denyutan nadi.


Organisasi Kelas
Murid beratur dalam satu barisan di hadapan guru.
Guru membuat demonstrasi aktiviti teng-teng sambil di ikuti
oleh murid.
Perlakuan diulangi sebanyak dua pusingan.
Murid menjalankan aktiviti regangan.
Guru

Ciri Strategi
Menghubungkait.


Alatan
1. Skitel

Catatan

Melalui aktiviti ini, murid-
murid dapat memberi
tumpuan dan
meningkatkan suhu
serta denyutan nadi.Bahagian/
Masa
Aktiviti
Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas
Catatan

Perkembangan
( 20 minit )


Imbangan Tali,
Bangku dan
Bongkah KayuFokus Pembelajaran
Melakukan aktiviti imbangan di atas garisan dan peralatan.

Organisasi Kelas
Guru membahagikan murid kepada 3 kumpulan iaitu Tali,
Bangku dan Bongkah Kayu.
Murid membuat barisan di belakang skitel mengikut
kumpulan.
Guru menunjukkan demonstrasi aktiviti imbangan di atas
setiap peralatan.
Murid melakukan aktiviti imbangan di atas peralatan
yang telah disediakan mengikut kumpulan.
Setelah selesai, guru mengarahkan murid bertukar
tempat dan melakukan aktiviti imbangan menggunakan
peralatan yang berbeza.
Guru memastikan setiap murid melakukan aktiviti
imbangan dengan betul melalui pemerhatian.Guru

Ciri Strategi
Mengalami


Alatan
SkitelCatatan

Melalui aktiviti ini, murid-
murid berpeluang untuk
mengalami sendiri cara
untuk melakukan aktiviti
imbangan di atas tali,
bangku dan bongkah
kayu dengan betul
dengan panduan dan
tunjuk ajar guru.

Kemuncak
( 20 minit )


Kereta SorongFokus Pembelajaran
Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan
sokongan.

Organisasi Kelas
Murid-murid dibahagi kepada 15 pasangan.
Murid-murid dikehendaki beratur mengikut pasangan
masing-masing.
Murid-murid dikehendaki melakukan aktiviti kereta sorong
melalui setiap skitel yang telah disusun.
Guru menunjukkan demonstrasi aktiviti Kereta Sorong.
Murid di bahagian belakang memgang kaki murid yang
berada di hadapan dan murid di hadapan bergerak ke
hadapan menggunakan tangan.
GuruCiri Strategi
Aplikasi


Alatan
1. Skitel
2. Gelung rotan

Catatan

Melalui aktiviti ini, murid-
murid dapat mengingati
dan mengaplikasikan
pergerakan-pergerakan
yang dipelajari di
bahagian
perkembangan.

Penutup
( 10 minit )
Cooling Down


Fokus Pembelajaran
Aktiviti menyejukkan badan.
Rumusan dan refleksi guru.

Organisasi Kelas

Murid berdiri secara berselerak.
Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan.
Rumusan isi pelajaran dan refleksi diberikan secara lisan
kepada murid-murid.Guru
Ciri Strategi


Alatan
1. Skitel

Catatan
Melalui aktiviti
menyejukkan badan,
murid-murid dapat
menurunkan suhu
badan dan kadar
denyutan nadi secara
perlahan-lahan.


Melalui rumusan dan
refleksi guru, murid-
murid akan lebih
memahami isi pelajaran
serta meningkatkan
motivasi diri.


REFLEKSI SEBELUM SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pada hari ini saya akan matapelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 Gemilang tajuk Gimnastik Asas sub tajuk Berkebolehan
Melakukan Imbangan. Saya berharap agar sesi pengajaran dan pembelajaran akan berjalan seperti yang dirancang dan
murid saya mampu mencapai objektif yang telah saya tetapkan.


REFLEKSI SELEPAS SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Sesi pengajaran dan pembelajaran terpaksa ditangguhkan kerana masalah cuaca. Sesi pengajaran dan pembelajaran akan
disambung pada minggu hadapan.

Anda mungkin juga menyukai