Anda di halaman 1dari 3

SULIT 1449/1(GMP)

1449/1(GMP)
Mathematics
Kertas 1
Peraturan
Pemarkahan
2014

SKEMA PRAKTIS BESTARI

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014
MATHEMATICS

Kertas 1 (SET 2)

PERATURAN PEMARKAHANUNTUK KEGUNAAN GURU MATA PELAJARAN SAHAJA


Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
1449/1(GMP) 2014 Hak Cipta JUJ Pahang SULIT

SKEMA JUJ 2014 KERTAS 1

NO SOALAN
JAWAPAN NO SOALAN JAWAPAN

1.

D 21. C
2.

B 22. A
3.

B 23. D
4.

B 24. B
5.

A 25. C
6.

D 26. D
7.

A 27. B
8.

C 28. B
9.

B 29. A
10.

C 30. B
11.

A 31. D
12.

B 32. C
13.

D 33. A
14.

C 34. B
15.

B 35. D
16.

C 36. B
17.

D 37. A
18.

B 38. C
19.

B 39. B
20.

C 40. D