Anda di halaman 1dari 29

DISEDIAKAN OLEH:

MARDHIAH FATHIAH
NASHITAH AISAH
WAHIDAH HIDAYAH
SOLEHAH SYIFAA
FARIZA FATIMAH
Nama Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman bin Syafie
Bin Saib Bin Abdu Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Mutalib
Bin Abdul Manaf
Tarikh lahir pada bulan Rejab 150 Hijrah
Tarikh wafat 204 Hijrah
Tempat lahir di Kota Gaza Palestin

Tempat wafat Mesir
Nama ayah Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Shafi bin Al-Saibbin
Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdal-Muttalib bin
Abd Manaf bin Man bin Kilab bin Lui bin Ghalib bin
Fahr binMalik bin Al-Nadr bin Kinanah bin
Khuzaimahbin Mudrakah bin Ilias bin Al-Nadr bin
Nizarbin Mad bin Adnan bin Ud bin Udad.
Nama ibu Ibunya berasal dari Kabilah Al-Azd, satu kabilah Yaman
yang masyhur.
keturunan keturunan arab Quraisy

KAWASAN PENGEMBARAAN
Ghazzah, Palestina
Kota Makkah

Perkampungan Bani Huzail

Madinah
Najran, Yaman
Kota Baghdad
Mesir
Kembali ke Mekah
Kota Baghdad (kali ke-2)
Mesir
Guru Imam As-Syafie
1. Di Mekkah
a. Muslim bin Khalid al-Zanji
b. Ismail bin Qastantin
c. Sufyan bin Uyainah
d. Saad bin Abi Salim al-Qaddah
e. Dawud bin Abd. al-Rahman al-Atur
f. Abd. al-Hamid bin abd. Aziz


Sambungan
2. Di Madinah
a. Imam Malik bin Anas
b. Ibrahin bin Saad al-Ansari
c. Abd. al-Azzi bin Muhammad al-Darudi
d. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aswamiy
e. Muhammad bin Said
f. Abdullah bin Nafi

Sambungan
3. Di Yaman
a. Matraf bin Mazin
b. Hisyam bin Abu Yusuf
c. Umar bin Abi Salamah
d. Yahya bin Hasan

Sambungan
4. Di Iraq
a. Waqi bin Jannah
b. Hamad bin Usamah
c. Ismail bin Ulyah
d. Abd. al-Wahab bin Abd. al-Majid
e. Muhammad bin Hasan
f. Qadi bin Yusuf.

Antara Sahabat-sahabat ( Iman As-Syafie )
Abu Bakar Al-Hamidi, Abdullah bun Al-Zubair
Al-Makki yang wafat pada tahun 219H.
Abu Wahid Musa bin Ali Al-Jarud Al-Makki
yang banyak menyalin kitab-kitab Asy-Syafii.
Sambungan..
Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam
Mazhab yang keempat. Beliau wafat pada
tahun 241
Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Al-Zafarani
yang wafat pada tahun 249H.

Sambungan..
Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Amru bin Ishak
Al-Mudhani yang wafat pada tahun 264H.
Abu Muhammad Al-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi
yang wafat pada tahun .
Abu Yakub Yusuf bin Yahya Al-Misri Al-Buwaiti
yang wafat pada tahun 232H.

MURID
1. Abu Bakar Al-Humaidi. [Mufti dan Ahli Hadis Mekah]
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-'Abbasi. [Ahli Hadis
Mekah]
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris. [Sahabat Imam AL-
Syafie]
4. Abu Al-Walid Musa bin Abu Al-Jarud. [Ahli Fiqh Mekah]


Di Mekah
Di Mesir
1. Harmalah bin Yahya Bin Harmalah. [Ahli
Hadis Mesir]
2. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi.
[Imam Besar, Ahli Fiqh Mesir]
3. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani.
[Imam Besar. Ahli Fiqh Mesir]
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Hakam.[Ahli Fiqh Mesir]

Di Baghdad
1. Abu al-Hasan Ash-Shabbah Az-Za'farani.
[Ahli Fiqh, Ahli Hadis Baghdad]
2. Abu Ali Al-Husain bin Ali al-Karabisi. [Ahli
Fiqh, Ahli Hadis Baghdad]
3. Abu Tsaur Al-Kalbi. [Ahli Fiqh Mesir]
4. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad
bin Yahya Al-Asy'ari. [Ahli Fiqh, Ahli Hadis
Baghdad]
Hasil Tulisan
Al-Umm
Ikhtilaf Hadis
Al-hujjah
Al-mabsuth
Ar-Risalah


1. Ikhtilaf al-Hadits.
- Membahaskan mengenai kehujahan hadis ahad
secara khusus dan membela sunnah secara umum.

2. Al-Hujjah.
- Ini merupakan karya Imam Al-Syafie ketika beliau
mengajar di Baghdad, Iraq.
- Kitab yang membentangkan pendapat lama (Qaul
Qodim) Imam Al-Syafie dalam ilmu fiqh.

3. Al-Mabsuth.
Kitab ini merupakan karya Imam Al-Syafie yang
merangkumi beberapa tambahan dalam ilmu fiqh.

4. Al-Umm.
- Ini merupakan karya Imam Al-Syafie ketika beliau
mengajar di Mesir.
- Kitab inilah yang membentangkan pendapat baru
(Qaul Jadid) Imam Al-Syafie dalam ilmu fiqh.

5. Al-Risalah.
- Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Syafie atas
permintaan Abdurrahman bin Mahdi.
- Inilah karya Imam Al-Syafie yang membahaskan
mengenai ilmu usul al-fiqh.

Pendidikan dan Keistimewaan
5 tahun: belajar al-Quran
Menghafal keseluruhan al-Quran: 9 tahun
Giat belajar walaupun miskin
Sentiasa berada di samping guru semasa
guru mengajar


Mempunyai ingatan yang kuat,
berkebolehan tinggi, dan dapat
mengingati semua pelajaran yang diajar
Menggantikan gurunya apabila perlu
Menghafal kitab al-Muwatta ketika
berumur 10 tahun
Mengajar hadis daripada al-Muwatta
Suka mengembara mendalami ilmu
Iraq, Parsi, Palestin, Yaman
Sangat berdisiplin tentang masa
1/3: Menulis ilmu
1/3: Beribadah
1/3: Berehat
Bidang Ilmu
Ilmu al-Quran
Hadis
Bahasa Arab
Menguasai semua lahjah bahasa dan
kebudayaan Arab


SAHSIAH IMAM AS-SYAFIE
SAHSIAH
IMAM
SYAFIE
Suka mencari
ilmu
Tenang
menghadapi
fitnah
Amanah dalam
memikul
tanggungjawab
Sabar dan
tabah
menghadapi
ujian dan
cabaran
Berpegang
teguh dengan
agama Islam
Suka mencari ilmu (ketika berusia 20 tahun
beliau pergi ke Madinah untuk berguru
dengan Imam Malik).
Tenang menghadapi fitnah (beliau diangkat
menjadi setiausaha dan penulis istimewa
Gabenor di Yaman, sekaligus menjadi guru
besar di sana. Disebabkan beliau termasuk
orang pendatang, secara tiba-tiba memangku
jawatan yang tinggi, maka ramai orang yang
memfitnah beliau).
Amanah dalam memikul tanggungjawab (beliau telah
diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan
menjawat sebagai guru besar ilmu hadith serta
menjadi mufti dalam Masjidil Haram di Makkah).
Sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran
(ketika peristiwa beliau difitnah sebagai pemimpin
Syiah, terjadi pada bulan Ramadhan, Imam Syafie
dibawa ke Baghdad dengan dirantai kedua belah
tangannya. Dalam keadaan dibelenggu itu para
tahanan disuruh berjalan kaki mulai dari Arab Selatan
(Yaman) sampai ke Arab Utara (Baghdad), yang
menempuh perjalanan selama dua bulan. Sampai di
Baghdad belenggu belum dibuka, yang menyebabkan
darah-darah hitam melekat pada rantai-rantai yang
mengikat tangan mereka.)
Berpegang teguh dengan agama Islam (sentiasa
berhujah dengan dalil al-Quran)


RUJUKAN
- Al-Syafie karya Prof. Muhammad Abu Zahrah.
- Al-Imam Al-Syafie fi Madzhabihil Qadim wal
Jadid karya Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam.
- http://jomfaham.blogspot.com/2011/07/kitab
-kitab-fiqh-mazhab-syafii-rhl.html
- http://fiqhakbar.wordpress.com