Anda di halaman 1dari 5

RPH & REFLEKSI SAINS TAHUN 6

Mata Pelajaran : Sains


Tahun : Tahun 6
Bilangan Murid : 12 orang
Tarikh : 2 November 2012
Tema : Menyiasat Alam Bahan
Bidang Pembelajaran : Pengawetan Makanan
Objektif Pembelajaran : Memahami proses pengawetan makanan dan
kepentingannya.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid
dapat
i. Memahami pengawetan makanan
ii. Menyatakan jenis pengawetan makanan
dengan betul
iii. Menyatakan kepentingan pengawetan
makanan dengan betul
Pendekatan : Pemerhatian
Kaedah : Penyelesaian masalah, perbincangan
Kemahiran Sainstifik : Berkomunikasi, mentafsir maklumat.
KBKK : Menjana idea, mengumpul, membuat inferens
Bahan, peralatan dan bahan sumber :
a) Kad Manila
b) Gambar
c) Buah oren
d) Makanan dalam bungkusan dan botol

Langkah berjaga-jaga : tiada

Pengetahuan Sedia Ada :
Murid telah mengetahui mengenai makanan yang rosak. Murid mengetahui bahan-
bahan makanan dalam botol dan tin. Selain itu, murid juga pernah menemui bahan-
bahan makanan ini di rumah dan sekolah.

Fasa
Isi
Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan /
Mencungkil
Idea
( 5 minit )
Pengawetan
bahan
makanan
Memahami
pengawetan
makanan

Guru menunjukkan
buah oren yang
hampir busuk.
-guru bersoal jawab
perihal keadaan
buah oren jika tidak
dilakukan
pengawetan
makanan
Memerhati dan
mendengar
penjelasan guru.
- murid-murid
bersoal jawab
dengan guru
Strategi /
Teknik :
Penyoalan
seluruh kelas

BBM :
Buah oren
Menstruktur
/
Menstruktur
semula
( 15 minit )
Memahami
pengawetan
bahan
makanan
1. Guru bersoal jawab
maksud
pengawetan
makanan.


2. Menyenaraikan
tujuan pengawetan
makanan
dijalankan.


1. Murid
menjalankan
aktiviti bagi
menjawab
persoalan.


2. Murid akan
membuat
pemerhatian dan
melibatkan diri
dalam menjawab
Strategi /
Teknik :
Perbincangan,
menganalisis

KPS :
Memerhatikan
Berkomunikasi
Mentaksirkan
data

KBKK :


3. Menyenaraikan
kaedah
pengawetan
makanan boleh
dijalankan
Contoh:
pempasteuran
Pengeringan
Pembotolan
Pembungkusan
vakum
Penyejukan

Guru mengutarakan
persoalan utama.
a) apakah jenis
pengawetan
makanan
b) cuba senaraikan 5
jenis pengawetan
makanan


4. Guru memberi
masa 5 minit
kepada murid untuk
memerhati dan
memahami bahan
di atas kad manila
soalan guru.3. Murid menulis
jawapan jenis
pengawetan di
papan hitam
pempasteuran
Pengeringan
Pembotolan
Pembungkusa
n vakum
penyejukan4. Murid bergerak
ke depan dan
Mengumpulka
n
Membuat
inferens

BBM :
Kad manila,
bahan dalam
bungkusan
dan botol

Nilai murni :
Bekerjasama
yang mempunyai
jenis-jenis
pengawetan
makanan.
a) guru menerangkan
bahan mengajar
dengan lebih jelas.


5. Guru
membahagikan
murid kepada 4
kumpulan.
a) guru mengadakan
pertandingan
berkenaan jenis
pengawetan dan
contoh serta
maksud yang betul.

melihat serta
memerhati setiap
kad manila yang
ada.
a) murid membaca
secara beramai-
ramai bahan yang
disediakan guru.
5. Murid melibatkan
diri dalam
pertandingan
yang diadakan.

Aplikasi
Idea
( 5 minit )
Menghargai
sumbangan
teknologi
dalam
pengawetan
makanan
untuk
kesejahteraa
n hidup
Guru
mneghubungkaitka
n pengawetan
makanan dengan
pengagihan,
pembaziran dan
nilai komersial
Murid
menjalankan
aktiviti sumbang
saran tentang
faedah mengawet
makanan.
Strategi :
Perbincangan

KPS :
Berkomunikasi

KBKK :
Menjana idea
Refleksi /
Penutup
( 5 minit )
Kesimpulan 1. Guru meminta
murid membuat
refleksi tentang
pelajaran hari ini
dan membuat
kesimpulan.
2. Guru menaksir
kefahaman murid.
1. Murid membuat
refleksi dan
kesimpulan .