Anda di halaman 1dari 1

ASPEK

PERBEZAAN
KBSR KSSR
Reka Bentuk
Kurikulum
Linear berasaskan 3
bidang.
Komunikasi
Manusia dan
alam sekeliling
Perkembangan
diri individu
Modular (6 Tunjang)
Komunikasi
Kerohanian,
Sikap dan Nilai
Perkembangan
Fizikal dan
Estetika
Sains dan
Teknologi
Keterampilan diri
Bahan Kurikulum Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan
Pelajaran
Dokumen Standard
Kurikulum
Organisasi
Kurikulum
Tahap I (Tahun 1,2,3)
Mata pelajaran
teras, wajib dan
tambahan

Tahap II (Tahun 4,5,6)
Mata pelajaran
teras, wajib dan
tambahan
Tahap I (Tahun 1,2,3)
Modul teras
asas, Modul
teras tema,
Modul elektif
Tahap II (Tahun 4,5,6)
Mata pelajaran
teras dan elektif
Fokus 3M (Membaca,
Menulis dan Mengira)
4M (Membaca, Menulis,
Mengira dan Menaakul)
Elemen Elemen kemahiran
berfikir secara kritis
dan kreatif
Elemen kreativiti dan
Inovasi, Keusahawanan
dan Teknologi
Maklumat & Komunikasi
(TMK) secara eksplisit