Anda di halaman 1dari 5

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

AMALAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)


1. Isu/Perkara yang difokuskan:

Pertandingan olahraga tahunan







2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:


Mencungkil bakat pelajar dalam bidang sukan.
Pelajar lebih aktif dari segi jasmani di samping rohani, emosi, intelek
dan sosial



2.2 Kelemahan:

Pelajar yang tidak terlibat tidak memberi tumpuan dalam pelaksanaan
olahraga tahunan.
Disiplin pelajar susah dikawal






3. Cadangan Penambahbaikan:

Guru lebih tegas dalam mengawal disiplin pelajar bagi mengelakkan
pelajar berlari-lari di kawasan sekolah.





PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
AMALAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)


1. Isu/Perkara yang difokuskan:

Program Kitar Semula





2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

Pelajar memahami kepentingan program kitar semula
Pelajar tidak membuang sampah di merata-rata tempat








2.2 Kelemahan:

Orang di luar sekolah yang menguruskan program kitar semula











3. Cadangan Penambahbaikan:


Guru harus menjadi teladan yang baik dalam membimbing pelajar menjayakan
program tersebut.








PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
AMALAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)


1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Pertandingan bercerita pelajar tahap dua






2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:


Pelajar mempunyai keyakinan diri untuk menampilkan diri ke atas
pentas.
Dapat menguasai kemahiran bertutur secara spontan dan lancar.
Nada suara dan intonasi pelajar dapat dilatih dengan sebutan yang
tepat


2.2 Kelemahan:

Pelajar yang terlibat kurang memuaskan.
Masa yang diberikan untuk berlatih tidak mencukupi.








3. Cadangan Penambahbaikan:

Guru patut menggalakkan pelajar melibatkan diri dengan lebih aktif.
Masa yang diberikan untuk berlatih patut dipanjangkan.





PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
AMALAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)


1. Isu/Perkara yang difokuskan:

Pembelajaran Pagi






2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

Meningkatkan minat pelajar untuk membaca pada awal pagi
Mengekalkan pelajar daripada membuat bising di kawasan sekolah







2.2 Kelemahan:


Bahan bacaan yang kurang sesuai dengan tahapnya.









3. Cadangan Penambahbaikan:

Dapatkan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap pelajar









PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH
AMALAN REFLEKSI
( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)


1. Isu/Perkara yang difokuskan:

Gelanggang bola keranjang







2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:

2.1 Kekuatan:

Mempunyai tempat pelindung yang boleh mengelakkan pelajar
daripada panas.







2.2 Kelemahan:


Gelanggang tidak cukup luas untuk menampung pelajar yang ramai










3. Cadangan Penambahbaikan:


Membaiki dengan menambah keluasan gelanggang bola keranjang