Anda di halaman 1dari 3

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Pengetua Sekolah Menegah

Kebangsaan Kampuang Seri Setia, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin
mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan ceramah
dalam majlis ini. Tajuk ceramah saya pada hari ini ialah " Tiada Sampah di Sekolah".
Kebersihan persekitaran penting kepada sesiapa sahaja yang memandang. adi, pelbagai
langkah yang dapat dilakukan untuk men!ujudkan persekitaran sebegini.
"adirin sekalian,
#arga sekolah harus sedar baha!a suasana yang bersih amat pentingbagi
me!ujudkan suasana pembelajaran yang selesa. Selain itu, kempen sekolah dan ceria
mestilah dilakukan secara berterusan. $ntara akti%iti yang dapat diadakan termasuklah
memasang poster, mengadakan pertandingan kelas terbersih dan sebagainya.
Selain itu, pihak sekolah harus menguatkuasakan peraturan membuang sampah.
Murid-murid yang terbukti membuang sampah di merata-rata tempat harus dikenakan
tindakan. $ntara hukuman yang dapat dilakukan termasuk melakukan kerja-kerja sosial
di sekolah. &ontohnya, murid tersebut dikehendaki mengutip sampah di ka!asan sekolah.
"ukuman ini merupakan pengajaran terhadap murid berkenaan dan murid-murid yang
lain. Selain guru, penga!as yang dilantik juga harus memainkan peranan penting demi
menjayakan peraturan ini.
$kti%iti gotong-royong juga harus dilaksanakan. $kti%iti ini mugkin dapat dilakukan
seminggu sekali. $kti%iti ini sedikit banyak dapat memupuk rasa prihatin !arga sekolah
terhadap kebersihan sekolah. Kaedah pelaksanaan yang dicadangkan ialah setiap hari
selepas !aktu rehat, murid-murid !ajib mengutip sampah setiap hari selama '( minit.
"adirin sekalian,
Konsep ) Tiada Sampah di Sekolah" perlu dipupuk dan diterapkan dalam pemikiran
setiap murid. Konsep ini bersesuaian dengan konsep sekolah bersih dan ceria. Sekiranya
konsep berjaya diterapkan dan dilaksanakan, maka imej sekolah akan melonjak
cemerlang. Malah rasa cinta murid kepada sekolah juga akan bertambah. *engan itu,
prestasi akademik murid juga akan meningkat.
Sesungguhnya, sekolah kita tanggungja!ab kita. +leh itu, semua !arga sekolah perlu
berusaha lagi demi melaksanakan konsep " Tiada Sampah di Sekolah". Sekian, terima
kasih.
Pada pendapat saya, !arga sekolah harus mengambil berat tentang persekitaran sekolah.
$pabila persekitaran sekolah bersih, murid-murid akan belajar dengan selesa dan
seronok.
Kepentingan Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah
Pentas terbaik anak-anak kita menimbah ilmu yang tidak ternilai ialah
sekolah.Sekolah juga ialah platform terbaik seseorang individu mengorak langkah
bagi mengisi otaknya bagi mengatasi segala onak dan duri yang bakal menimpa
kelak.Kerajaan negara kita yang berprihatin senantiasa mengambil inisiatif yang
tidak terhingga bagi mewujudkan sekolah yang sesuai bagi pendidikan anak-anak
kita.Kerajaan juga menekankan aspek kebersihan kawasan sekolah bagi kebaikan
semua warga sekolah dan membentuk generasi berpendidikan pada zaman akan
datang yang sihat dan sejahtera.
Kawasan sekolah yang bersih akan mewujudkan suasana kondusif kepada para
pelajar menimbah ilmu tanpa apa-apa musibah.Sampah-sampah yang diuruskan
dengan sempurna di dalam kelas memastikan bilik darjah bersih dan kemas
sepanjang masa.Sikap pelajar yang menjalankan tugas harian mereka untuk
membersihkan kelas secara rutin dan bergilir-gilir akan memastikan bilik darjah
sifar sampah.Melalui initumpuan pelajar-pelajar terhadap pelajaran tidak akan
terganggu dan mereka akan menguasai pelajaran hari itu dengan lebih
berkesan.!uru-guru juga kita tidak akan membazirkan masa pengajaran mereka
dengan menyuruh murid membersihkan kelas.Secara tidak langsungsesi
pembelajaran dan pengajaran akan dilaksanakan dengan sempurna.
Seterusnyakebersihan kawasan sekolah yang ada di paras tinggi akan
mengharumkan nama sekolah.Kawasan sekolah yang bebas daripada sebarang
kekotoran akan mencerminkan nama baik sekolah di dalam setiap sanubari ibu
bapa dan masyarakat luar."spek ini juga akan menunjukkan betapa
tanggungjawabnya bahagian pentadbiran sesebuah sekolah sehinggakan
sekolahnya mengharumkan namanya.Sekolah yang memiliki kawasannya dalam
keadaan bersih akan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah terdekat dan
sekaligus akan mewujudkan suatu perubahan dalam penjagaan aspek
kebersihan.#leh yang demikiansama-samalah kita mementingkan aspek
kebersihan kawasan setiap masa.
$i samping itupelbagai penyakit biasa dan berjangkit juga akan dapat dijauhi
jika kawasan sekolah bersih selalu.Kawasan sekolah yang bebas sampah-
sampahyang boleh bertakung dapat mengelakkan penyakit demam denggiyang
dapat membahayakan nyawa anak-anak kita.%ongkang-longkang sekolah yang
bersih dapat menghindarkan bau busuk manakala semak-samun yang terurus akan
mengatasi haiwan-haiwan yang berbahaya.Sistem penyaliran air kumbahan akan
memastikan penyakit-penyakit berjangkit tidak mengancam
kesihatan anak-anak kita.Suasana sebegini akan membentuk suasana sekolah yang
sihat dan bebas daripada sebarang kemungkinan.#leh ituusahalah sebaik mungkin
bagi mewarnai sekolah-sekolah di negara kita dengan aspek kebersihan yang tinggi.
&ambahan pulakawasan sekolah yang bersih akan memberi peluang kepada
pihak sekolah bagi menganjurkan aktiviti luar bilik darjah dengan
selamt.Matapelajaran Pendidikan 'asmani dan Kesihatan dapat diajar di padang
sekolah tanpa apa-apa masalah kebersihan."ktiviti-aktiviti kokurikulum juga boleh
dijalankan secara sempurna dengan kewujudan kawasan sekolah yang bersih
daripada sampah tanpa sebarang gangguan."ktiviti perkhemahan dan
penganjuran pelbagai pertandingan sekolah dan antara sekolah juga dapat
dijalankan sekiranya sekolah berpegang teguh kepada aspek kebersihan.Melalui
inipelajar akan lebih aktif dalam aktiviti luar bilik darjah selain kokurikulum.
Kesimpulannyadengan pelaksanaan langkah-langkah yang berterusan seperti
mengadakan gotong-royong berterusan bukannya bersifat musimnescaya
kekotoran dan sampah sarap di kawasan sekolah akan dapat diatasi dan sekolah
kita sudah pasti akan bersih dan pelajarnya pula sihat sejahterabak kata
pujangga('iwa yang Suci &erpancar daripada $iri yang )ersih(.'usterumarilah
kita bersama-sama memastikan kawasan sekolah kita sentiasa dalam keadaan
bersih dan sihat.