Anda di halaman 1dari 3

SOALAN 2

Mengklasifikasikan setiap kata mengikut kata nama khas, kata nama terbitan dan
kata ganti nama.
KATA NAMA KHAS
Bil. Perkataan Jenis
1. Tan Sri Musa Hitam Kata nama khas hidup manusia
2. Dewan Bahasa dan Pustaka Kata nama khas tak hidup
3. Seniman Negara Kata nama khas tak hidup
4. Datuk Syed Ahmad Jamal Kata nama khas hidup manusia
5. Februari Kata nama khas tak hidup
6. Datuk Onn Jaafar Kata nama khas hidup manusia
7. Tun Syed Nasir Ismail Kata nama khas hidup manusia
8. Islam Kata nama khas tak hidup
9. Melayu Kata nama khas tak hidup
10. Januari Kata nama khas tak hidup
11. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Kata nama khas tak hidup
12. Datuk Haji Abdul Rahim Abu Bakar Kata nama khas hidup manusia
13. Abu Bakar Al-Siddiq Kata nama khas hidup manusia
14. Khalifah Abu Bakar Kata nama khas hidup manusia
15. Bahasa Melayu Kata nama khas tak hidup
16. Kelantan Kata nama khas tak hidup
17. Terengganu Kata nama khas tak hidup
18. Pahang Kata nama khas tak hidup
19. Johor Kata nama khas tak hidup
20. Melaka Kata nama khas tak hidup
21. TV3 Kata nama khas tak hidup

KATA NAMA TERBITAN
Kata Nama Terbitan Awalan
Bil. Perkataan
1. pejuang
2. pengerusi
3. pengawal
4. pembaca
5. penonton
6. pemimpin
7. penulis
8. pendapat
9. serantau

Kata Nama Terbitan Akhiran
Bil. Perkataan
1. terbitan
2. karyawan
3. bantahan
4. tindakan
5. teguran
6. pandangan
7. sebutan
8. pujian
9. sanjungan
10. tentangan
11. tempatan

Kata Nama Terbitan Apitan
Bil. Perkataan
1. perjuangan
2. pelantikan
3. pemikiran
4. kemerdekaan
5. pendidikan
6. penyempurnaan
7. kemampuan
8. kesarjanaan
9. pertelagahan
10. keberanian
11. keputusan
12. pelaksanaan
13. penentangan
14. pembakuan
15. perbezaan
16. persoalan
17. penyeragaman
18. penyataan
19. pengayaan
20. pewarnaan
21. penolakan
22. kejanggalan
23. perubahan
24. pengamatan
25. pengisian
26. pembinaan
27. pengembangan

KATA GANTI NAMA
Bil. Perkataan Jenis
1. ini KGN Tunjuk Arah
2. itu KGN Tunjuk Arah
3. nya KGN Diri ketiga
4. beliau KGN Diri ketiga
5. baginda KGN Diri ketiga
6. kita KGN Diri pertama

Anda mungkin juga menyukai