Anda di halaman 1dari 2

BIBLIOGRAFI

Abdullah. (2007). Hikayat Abdullah. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.


Ali Ahmad. (1987). Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa Dan Pustaka.
Hassan Ahmad. (2005). Pengenalan Konsep dan Gagasan Karya Agung Yayasan
Karyawan. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
Muhamad Daud. (1987). Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tun Seri Lanang. (2009). Sulalatus Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Zahrah Ibrahim. (1986). Sastera Sejarah Interpretasi Dan Penilaian. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.scribd.com/doc/94638450/LATAR-BELAKANG-DAN-SEJARAH-MUNSYI-
ABDULLAH Retrived: 21 Ogos 2014.
www.scribd.com/doc/13377076/Pembinaan-Bangsa-Dan-Negara-Malaysia. Retrived:
24 Ogos 2014.
http://drsivarajan.blogspot.com/2013/03/pensejarahan-malaysia_12.html Retrived:
18 Ogos 2014.