Anda di halaman 1dari 3

Nama murid: ________________________________

Tahun

: ___________________

Tuliskan nama-nama ikan berdasarkan gambar-gambar di bawah.

Ikan tiger barb

ikan koi

ikan guppy

ikan pelaga

ikan emas

Nama murid: ________________________________


Tahun

: ___________________

Nama dan labelkan bahagian luar ikan hiasan.

1.__________________________________

7.______________________________________

2.__________________________________

8.______________________________________

3.__________________________________

9. ______________________________________

4.__________________________________

10. ______________________________________

5.__________________________________

11. ______________________________________

6.__________________________________

Nama murid: ________________________________


Tahun

: ___________________

NYATAKAN KEBAIKAN MEMELIHARA IKAN HIASAN

KEBAIKAN
MEMELIHARA
IKAN HIASAN