Anda di halaman 1dari 4

2.

0 Latarbelakang/Rasional (yang dikaitkan dengan kursus pengajian pelajar)


Aktiviti ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar
Diploma Akauntasi semester 5 berkaitan aktiviti keusahawanan sejajar dengan
kursus keusahawanan yang dipelajari dalam PB201 Entrepreneurship. Berdasarkan
tugasan ini setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu laporan ringkas
berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan.

Pada 8/8/2014, kami telah menghadiri pameran di Sekolah Menengah Kebangsaan
Faris Petra untuk membuat kaji selidik tentang pandangan masyarakat terhadap
produk kami. Disitu, terdapat pelajar dari sekolah berasrama penuh di seluruh
Malaysia danjuga pekerja dari maktab perguruan serta peniaga.

Semasa kami menjalankan kaji selidik, kami perlu menggunakan ilmu psikologi
untuk memperkenalkan serta menerangkan dengan lebih teliti tentang produk kami.
Apa yang tertera pada borang kaji selidik tersebut adalah tentang penerimaan
masyarakat, harga dan kami turut sertakan komen dan cadangan.

Setelah kaji selidik dibuat, kami dapati kesemuanya dapat menerima produk kami
dengan baik malah memberikan komen yang positif dan adajuga yang
mencadangkan supaya produk kami diperbaiki lagi.


4.0 Butiran Aktiviti

a. Tarikh : 7/08/2014-8/08/2014
b. Tempoh lawatan : 5 Jam
c. Program : DAT5C
d.Tempat : Lot 2218-A, Kampung Bunut Susu,
15150 Kota Bharu,Kelantan.
e. Anjuran : Kursus PB201 Enterpreneurship (Kelas DAT5C)
f. Bilangan peserta : Wan Mohd Zikirillah Bin Wan Ahmad Shaipuddin
(04DAT12F1048)
Siti Sumayyah Binti Mohd Sayoati
(04DAT12F1021)
Ili Aqilah Nasuha Binti Nazri
(04DAT12F1006)
Siti Rokiah Binti Musa
(04DAT12F1126)
g. Soalan dan jawapan :
Q : Bagaimana encik dapatkan tanah liat ini?
A : Saya membeli tanah liat ini.
Q : Dengan harga berapakah encik membeli tanah liat ini?
A : Saya membeli tanah liat ini dengan harga RM200 bagi satu lori.
Q : Berapa cm cawan ini?
A : Tinggi cawan ini adalah 11.2 cm, manakala lebar pula 9 cm.
Q : Berapa lamakah proses pengeringan bagi cawan ini?
A : Tempoh maksimumnya adalah selama tiga hari dengan suhu bilik darjah.
Q : Bagaimana pula dari segi warna cawan ini?
A : Cawan ini boleh diwarnakan dengan mengikut pelbagai warna dan
dengan mengikut kehendak pelanggan.

Berdasarkan borang kaji selidik yang kami telah edarkan, kami mendapati secara
keseluruhannya dapat menerima produk ini dengan pandangan yang menarik.
Kebanyakkan responden kami terdiri daripada pelajar sekolah SBP, guru, peniaga,
pelajar perubatan serta pelajar IPT.
Ini adalah hasil daripada borang kaji selidik kami:

RM Bilangan Responden
10 19 Orang
12 17 Orang
15 1 OrangRajah 1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
RM 10 RM 12 RM 15
Bilangan Responden
Bilangan Responden


Rajah 2
Bilangan Responden
RM 10
RM 12
RM 15