Anda di halaman 1dari 1

Pengaruh British Di Johor

Pada abad ke-19 masih British tidak dapat menepatkan penasihatnya di


Johor, tetapi pengaruh British tetap masuk ke Johor melalui dasar-dasar
pembaratan yang dijalankan oleh Daeng Ibrahim dan sultan abu Bakar.
Setelah mempengaruhi orak pentadbiran yang dijalankan oleh British di
negeri-negeri selat, pemerintah Johor pada masa tersebut telah meniru
beberapa orak pentadbiran British tersebut.!ntara perubahan yang
dilakukan di Johor ialah mengubah orak pentadbiran baru, ini adalah
bertujuan bagi melanarkan pentadbiran,hal ini menyebabkan
terbentuknya jabatan kerajaan yang terdiri daripada perbendaharaan,
polis, penjara, mahkamah, ukur, laut, perubatan dan kereta api, serta
telah memperkenalkan undang-undang baru di Johor yang dipengaruhi
dari British. Pada masa yang sama, terdapat juga pega"ai-pega"ai tinggi
yang dilantik adalah dikalanagan orang British. #alah dalam kemajuan
pendidikan, banyak sekolah-sekolah inggeris telah didirikan di Johor.
$koran ini, tulisan ja"i telah di tukar kepada tulisan rumi.
Dari segi ekonomi juga, negeri Johor sangat berpengaruh dengan sistem
ekonomi British.Pada %aman pemerintahan daeng Ibrahim, baginda telah
giat memajukan kegiatan pertanian terutamanya penanaman lada hitam
dan gambir. &al ini menyebabkan ramai buruh ina dari tanah jajahan
British telah diba"a masuk ke Johor bagi memenuhi tenaga buruh.!tas
nasihat '.' (er, sistem kangu telah diperkanalkan bagi menga"al kaum
ina. (angu bermaksud tuan sungai yang berkuasa keatas sungai dan
kedua-dua tebing sungai tersebut. (angu telah diberi kuasa terhadap
ka"asan masing-masing, dan kungu juga akan membayar se"a serta
pajakan kepada sultan. (ebanyakkan pemodal yang mengusahakan
kegiatan ini adalah pemodal dari negeri-negeri selat. &al ini jelaslah
menunjukkan baha"a ekonomi di Johor telah dipengaruhi oleh British
seara tidak langsung.