Anda di halaman 1dari 3

BINCANGKAN KEPENTINGAN AMALAN BERBUDI BAHASA DALAM KEHIDUPAN

MANUSIA

Dalam mengharungi era ledakan sains dan teknologi, budaya berbudi bahasa
dalam kalangan masyarakt semakin lenyap dalam sanubari dewasa dan remaja.
Berita tentang remaja bertindak liar di luar batas-batas kehidupan dengan terlibat
dalam aktiviti-aktiviti jenayah seperti gengsterisme, vandalisme dan pornografi
sering terpampang di dada akhbar dan kaca televisyen. Hal ini jelas menunjukkan
betapa kroniknya masalah keluntura amalan berbudi bahasa dalam alangan
masyarakat. Sememangnya tidat dapat dinafikan bahawa kebejatan amalan mulia
ini adalah disebabkan oleh budaya kuning dari negara-negara barat seperti negara
Amerika Syarikat dan United Kingdom yang terkenal dengan sifat keterbukaan.
Malaysia merupakan sebuah negara demokratik dan mengamalkan dasar buka
pintu bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Justeru, masyarakat tidak
dapat lari daripada pengaruh dunia luar dan pengaruh budaya kuning dengan
mudahnya dapat bersarang di kotak fikiran masyarakat.

Budaya berbudi bahasa perlulah dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan


seharian kita kerana seribu satu kemaslahatan boleh diperolehi. Salah satu
kepentingan amalan ini adalah dapat mewujudkan perpaduan antara masyarakat
berbilang kaum di negara kita. Masyarakat yang berbuddi bahasa akan saling
menghormati tidak kira apa-apa jua warna kulit ataupun status individu tersebut.
Apabila wujud sikap saling menghormati, masyarakat akan dapat hidup dalam
suasana yang harmoni dan gembira walaupun hidup dengan masyarakat yang
berbeza budaya, adat dan kepercayaan. Dalam pada itu, perselisihan faham antara
kaum atau rusuhan kaum seperti peristiwa 13 Mei 1969 dapat dielakkan. Ulang
tahun kemerdekaan yang ke-51 iaitu pada tahun 2008 yang bertemakan
‘Perpaduan Teras Kejayaan’ jelas menunjukkan pentingnya perpaduan kaum delam
negara kita yang terdiri daripada rencaman bangsa. Pepatah ada menyatakan
‘bersatu teguh bercerai roboh’. Justeru apabila masyarakat bersatu, negara dapat
berkembang dengan maju da anasir-anasir luar tidak dapat menggugat kestabilan
negara dengan mudah.

Meninjau dari skop yang lebih luas, amalan berbudi bahasa dapat melahirkan
masyakrakat yang lebih bertamadun. Menurut konteks sejarah, masyarakat yang
bertamadun merupakan masyarakat yang memiliki tahap tatasusila yang tinggi dan
kebudayaan yang luhur selain pencapaian lahiriah. Oleh itu, masyarakat pada masa
tersebut dapat membina tamadun dan empayar yang kuat dan hebat seperti
tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun Hwang Ho dan tamadun Indus
walaupun pada masa itu teknologi masih belum berkembang dengan sepenuhnya.
Namun begitu, senario hari ini yang menyaksikan masyarakat yang biadap dan
kasar sikapnya seperti mengeluarkan kata-kata yang kesat amatlah memilukan hati
bagai duri dalam daging. Hal ini seolah-olah masyarakat hari ini masih berada
dalam Zaman Jahiliah di mana akhlak dan nilai hidup masyarakat pada masa
tersebut adalah sangat rendah. Perkara ini tidak sepatutnya wujud dalam
masyarakat kita lagi memandangkan negara kita telah dekad mencapai
kemerdekaan. Untuk mendapatkan kemerdekaan bukanlah suatu perkara yang
mudah tetapi untuk mempertahanakan kemerdekaan merupakan perkara yang
lebih sukar. Justeru, negara amat memerlukan masyarakat yang berfikiran matang
dan bijak untuk mengelakkan penjajahan semula oleh kuasa-kuasa asing seperti
kuasa barat.

Dari kaca mata yang lain, industri pelancongan juga turut meningkat.
Masyarakat yang berbudi bahasa akan mempamerkan nilai-nilai yang positif seperti
memberi layanan yana sopan dan bersikap lemah lembut terhadap pelancong
asing. Hal ini penting agar dapat meninggalkan imej yang positif tentang negara
kita dalam diri pelancong. Pelancong juga akan mempunyai percutian yang
menyeronokkan kerana beranggapan bahawa kedatangan mereka ke sini adalah
dialu-alukan dan dihargai oleh masyarakat tempatan. Dalam pada itu, pekerja-
pekerja dalam Jabatan Kastam dan Imigresen, pemandu pelancong serta pemandu
pengangkutan awam perlulah memainkan peranan yang lebih penting dengan
senantiasa melemparkan senyuman dan bertutur dengan nada yang lembut ketika
berurusan dengan pelancong asing. Negara Jepun sayugia dijadikan teladan kerana
masyarakatnya sememang kaya dengan budi bahasa. Contohnya, ucapan
irasshaimase yang bermaksud selamat datang dalam bahasa Jepun pasti akan
menusuk ke gegendang telinga tidak kira apa-apa kedai yang dikunjungi. Amalan
berterima kasih juga merupakan sesuatu yang biasa dalam masyarakat Jepun.
Justeru, budaya yang murni ini perlulah diserapkan dalam jiwa dan raga setiap
individu terutamanya golongan yang perlu berurusan dengan pelancong asing agar
mereka dapat menikmati percutian di negara kita.

Di samping itu, pemimpin yang berdedikasi juga dapat dizahirkan. Pemimpin


yang baik akan dapat mentadbir negara dengan lancar kerana mendapat sokongan
yang padu daripada rakyat. Dalam pada itu, golongan remaja merupakan aset yang
sangan bernilai kepada negara kerana mereka adalah generasi pelapis yang bakal
menerajui tampuk kepimpinan negara. Oleh itu, budi bahasa perlulah dijadian
panduan dalam kehidupan mereka supaya mereka dapat menjauhkan diri daripada
kancah gejala sosial serta dapat membezakan yang mana baik dan yang mana
buruk. Pemimpin yang berbudi bahasa juga dapat meningkatkan imej negara
kerana pemimpin pemimpin dari negara lain akan kagum dan menghormati negara
kita. Ironinya, hubungan diplomatik bagi menjamin kemajuan dan keselamtan
negara dapat dijalinkan dengan mudah. Dengan itu, negara kita akan dapat duduk
sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara lain. Selain itu, negara kita akan
terkenal di persada dunia kerana sifat budi bahasa kita dan ini ankan menjadi
kebanggaan masyarakat kita.

Kesimpulannya, sifat sifat luhur dan amalan berbudi bahasa yang dahulunya
menjadi kebanggan masyarakat timur tetapi kian terhakis ini wajarlah dipulihkan
dan dihidupkan semula. Mantan Perdana Menteri Malaysia pernah menyatakan
yang negara kita akan mudah dikalahkan jika kita mempunyai infrastruktur kelas
pertama tetapi mentaliti kelas ketiga. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa
pembangunan nilai dan budaya yang betul amat mustahak untuk negara mencapai
cita-citanya yakni untuk mencapai taraf negara maju yang duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi dengan negara-negara gergasi yang lain di dunia. Dalam pada
itu, semua pihak wajarlah bersinergi bagai aur dengan tebing dan mengelakkan
sikap masing-masing perahu, masing-masing kayuh dalam menanam amalan
berbudi bahasa dalam diri setiap individu. Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni
perlulah diimplementasikan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan kesedaran
rakyat. Kita mengharapkan agar menjelang tahun 2020, tabiat buruk seperti
kegiatan gengsterisme dan bercakap kasar sudah lupus dari memori setiap rakyat
Malaysia supaya negara akan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.