Anda di halaman 1dari 9

Penyalahgunaan Bahan 2014

1 | P a g e


Pengenalan & Definisi.
Penyalahgunaan bahan sering berlaku dalam kalangan remaja. Antara bahan yang sering
disalahgunakan ialah dadah, rokok, alkohol, gam, turpentin, dan ubat batuk. Penyalahgunaan bahan
bermaksud menggunakan bahan-bahan yang boleh dijadikan ketagih secara berlebihan atau untuk
tujuan lain selain daripada tujuan sebenarnya.
Perbuatan penyalahgunaan bahan adalah salah dari segi agama dan undang-undang. Bahan-
bahan tersebut boleh memudaratkan kesihatan dan menjadikan seseorang itu hilang pertimbangan.
Keadaan ini boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bahan yang sering disalahgunakan oleh
golongan remaja ialah dadah. Isu penyalahgunaan dadah merupakan masalah utama kepada negara.
Penyalahgunaan Bahan 2014

2 | P a g e


Jenis-jenis bahan yang disalahgunakan.

Dadah:
Dadah atau "drug" adalah bahan atau kimia yang amat merbahaya kepada individu yang meng-
gunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Banyak hal yang berkaitan
dengan dadah sentiasa menjadi bahan dalam berita. Apabila mendengar saja perkataan dadah,kita akan
terus memikirkan jenis-jenis dadah seperti ganja dan heroin. Tetapi, sebenarnya terdapat beribu-ribu
jenis dadah di seluruh dunia ini yang digunakan oleh lebih kurang 200 juta manusia untuk pelbagai
tujuan. Dadah boleh dikategorikan kepada beberape jenis seperti berikut :
Opiat dan Opiat sintetik
Stimulan
Ganja
Halusinogen
Depresen
Ubat-ubatan dan bahan-bahan yang disalahguna

Rokok:

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung
negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok
dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada
ujung lainnya.

Rokok berdasarkan bahan pembungkus:

Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung.
Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren.
Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.

Rokok berdasarkan bahan baku atau isi:

Rokok putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk
mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
Rokok kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang
diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
Rokok klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan
kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
Penyalahgunaan Bahan 2014

3 | P a g e


Minuman beralkohol:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan
konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol
dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Jenis
minuman beralkohol:


Anggur
Bir
Bourbon
Brendi
Brugal
Caipirinha
Chianti
Jgermeister
Mirin
Prosecco
Rum
Sake
Sampanye
Shch
Tuak
Vodka
Wiski
Cap tikus
CiuPenyalahgunaan Bahan 2014

4 | P a g eFaktor pencetus penyalahgunaan bahan.


Terdapat beberapa faktor penting atau secara umum yang telah dikenalpasti sebagai penyebab utama
kepada peningkatan penagihan dadah di Malaysia iaitu faktor diri sendiri, persekitaran dan masyarakat,
rakan sebaya, sekolah dan ibu bapa. Faktor-faktor ini merupakan faktor risiko seseorang itu terlibat
dengan penagihan dadah.


Faktor diri sendiri.
Perasaan ingin mencuba.
Kecenderung untuk berseronok.
Mengalami tekanan jiwa.
Tidak mempunyai kekuatan untuk menolak dadah.


Faktor rakan sebaya.
Berkawan dengan rakan-rakan yang tidak sihat.
Pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan.
Remaja inginkan kuasa atau pengaruh yang kuat daripada rakan-rakan yang lebih
berpengaruh.


Faktor ibu bapa.
Memberi kebebasan yang keterlaluan kepada anak-anak.
Kurangnya didikan agama oleh ibu bapa.
Kurang kasih sayang daripada ibu bapa.


Faktor sekolah.
Kurang beri perhatian kepada pelajar yang bermasalah.
Tidak menyentuh soal kesan peyalahgunaan bahan.
Terlalu sibuk mengejar pencapaian akademik.


Faktor masyarakat.
Persekitaran yang negative.
Bekalan dadah yang mudah didapati.
Pandangan serong masyarakat sekeliling terhadap penagih dadah.
Tiada tempat hendak di tuju dan bergantung.

Penyalahgunaan Bahan 2014

5 | P a g eImplikasi penyalahgunaan bahan.
Penyalahgunaan Bahan 2014

6 | P a g e

Penyalahgunaan Bahan 2014

7 | P a g e


Langkah-langkah yang harus diambil.
Terdapat pelbagai langkah untuk menghindari dari kegiatan penyalahgunaan dadah supaya ia berkurang
dan kalau boleh di hapuskan sama sekali.


1. Pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat.

Misalnya di berikan hukuman mati (gantung) bagi pengedar dadah. Hal ini adalah kerana tanpa pengedar
dadah ini sudah tentu penagih akan sukar memperolehi bekalan dadah. Begitu juga kepada penagih
dadah dikenakan hukuman yang berat. Sebagai contoh, hukuman bagi penyalahgunaan dadah jenis
Syabu. Kesalahan mengedar dadah Syabu iaitu antara 20 gram hingga 50 gram (di bawah seksyen 3
(a) Akta Penyalahgunaan Dadah, Penggal 27). Hukuman minima adalah 20 tahun penjara dan 15 kali
sebat dan hukuman maksima pula adalah 30 tahun penjara dan 15 kali sebat. Jika melebihi daripada 50
gram akan dikenakan hukuman mati (gantung). Manakala kesalahan bagi memakan dadah Sybu di
bawah Seksyen 6 (b) Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27, boleh dijatuhka hukuman maksima 10
tahun penjara atau $20,000.00 atau kedua-duanya sekali.

2. Melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dadah.

Pihak yang berkenanaan sama ada kerajaan mahupun swasta dalam usaha untuk membanteras isu
penyalahgunaan dadah perlu mengadakan pendidikan untuk mencegah. Sebagai contoh, mengadakan
aktiviti-aktiviti seperti ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memberi
informasi, pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat terutama golongan remaja tentang bahaya
dadah dan kesedaran mereka. Selain itu, pihak yang berkenaan boeh mengadakan aktiviti ko-kurikulum
seperti perkhemahan motivasi dan sebagainya.

3. Perlu mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan.

Hal ini bertujuan supaya sentiasa berganding bahu bagi sama-sama membanteras isu penyalahgunaan
dadah yang semakin berleluasa terutama di kalangan golongan remaja. Sebagai contoh, masyarakat dan
pihak kerajaan perlu memata-matai serta bertindak pantas dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang
mencurigakan. Ibu bapa perlu mengawasi dan bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka.
Selain itu, kawalan kastam yang ketat perlu dilaksanakan.

4. Penubuhan pusat-pusat pemulihan.

Pihak kerajaan juga telah menubuhkan rumah-rumah pemulihan yang bertujuan untuk memberi rawatan
bagi penagih-penagih sama ada dari berbagai peringkat umur, bangsa dan lain-lain. Sebagai contoh,
kerajaan Brunei telah menubuhkan sebuah rumah pemulihan yang dikenali sebagai Rumah Al-Islah
untuk merawat serta memulihkan pemikiran mental serta tingkah laku mereka kepada jalan yang benar
serta di redhai Allah.

Penyalahgunaan Bahan 2014

8 | P a g e

5. Pelbagai langkah drastik perlu direncanakan dan dilaksanakan untuk memerangi ancaman
dadah. Dalam usaha untuk membendung masalah yang semakin gawat ini, ibu bapa memainkan
peranan yang cukup penting untuk memastikan anak-anak mereka tidak turut terjebak dalam
masalah ini. Mereka perlu meluangkan masa secukupnya untuk bersama anak-anak. Sikap ambil
berat dan bertanggungjawab serta penyayang ini mampu mengelakkan remaja dari terjerumus ke
dalam maslah penyalahgunaan dadah. Ibu bapa perlu menyediakan segala keperluan dan
pendidikan baik yang formal mahupun yang tidak formal dalam usaha membendung anak-anak
mereka dari terjebak ke perangkap penyalahgunaan bahan. Anak-anak hendaklah diberikan
pendidikan agama secukupnya serta diawasi setiap pergerakan dan pergaulan mereka sejak dari
kecil lagi. Sesungguhnya pembentukan sahsiah remaja banyak ditentukan oleh institusi
kekeluargaan.

6. Pendidikan pencegahan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal untuk
membendung penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Seandainya tidak dibendung,
masalah ini akan terus mengancam dan menggugat kesejahteraan negara. Pendidikan
pencegahan pada dasarnya bertujuan untuk mendidik di samping memberikan maklumat untuk
menyedarkan remaja mengenai bahayanya penyalahgunaan dadah sebelum ianya terlambat.
Sudah tentu kita tidak ingin melihat remaja terjerumus ke dalam jurang kehinaan ini. Peranan
pihak sekolah dalam membenteras masalah ini amatlah penting. Antara program yang boleh
dilaksanakan ialah Program Intelek Asuhan Rohani (PINTAR). Program ini diatur untuk
memberikan kesedaran kepada pelajar mengenai risiko penyalahgunaan bahan dan secara tidak
langsung mendidik mereka untuk menjauhi najis dadah. Oleh yang demikian, peranan pihak
sekolah amat penting dalam menerapkan budaya remaja benci dadah dan seterusnya membantu
golongan ini menjauhi najis dadah sebelum ia menjadi parah.

7. Pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha
mengurangkan penyalahgunaan bahan. Antaranya ialah melalui program Rakan Muda, kem
motivasi dan lain-lain program yang meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui
kem-kem ini para remaja dapat memenuhi masa senggang mereka dengan aktiviti lebih berfaedah.
Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen anti-dahad dan menyiarkannya melalui media
massa. Undang-undang dan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan dadah dan mengedar
dadah hendaklah diketatkan lagi bagi mengelakkan masalah ini terus berleluasa. Agensi yang
ditubuhkan seperti Agensi Anti-Dadah Kebangsaan (AADK) perlu memperkemaskan jentera
mereka memantau bekas penagih agar mereka tidak kembali menagih dadah kembali.

8. Kesedaran diri remaja penting untuk menjauhi najis dadah. Kesedaran diri ini penting untuk
membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional.
Mereka hendaklah sentiasa diberikan ingatan tentang pentingnya kehidupan pada masa hadapan.
Remaja kini terlalu terdedah dengan pergaulan sosial yang tidak sihat seterusnya menjerumuskan
mereka ke dalam kancah penyalahgunaan dadah ini. Oleh sebab itu, kesedaran dalam diri amat
penting. Mereka perlu tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Tidak perlu mengikut
telunjuk kawan kerana 'ikut hati mati ikut rasa binasa'. Rakan yang berkualiti juga adalah tunggak
dalam membantu diri remaja menjadi berkualiti juga.Kesimpulan.
Penyalahgunaan Bahan 2014

9 | P a g e


Konklusinya, semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat mahupun kerajaan perlu berganding
bahu memerangi gejala penyalahgunaan bahan ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha
memerangi dadah kerana dadah adalah musuh utama negra dan dadah boleh meruntuhkan
keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebagai pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara,
biarlah kita hidup bahagia tanpa bahan dan bahan lain yang merosakkan bangsa. Janganlah disebabkan
'nila setitik, rosak susu sebelanga' kerana negara kita adalah contoh dalam kalangan negara Islam. Kita
tidak mahu masalah penyalahgunaan bahan ini mencemarkan nama baik bangsa amnya dan negara
khususnya.

Anda mungkin juga menyukai