Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN TAHUNAN REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4

MINGGU /
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN /
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF /
TAHAP PENGUASAAN

1
( 5-9 Jan 2014)

1.0 Organisasi dan
Keselamatan
Bengkel
1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel
1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan
carta
1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur
organisasi bengkel
Objektif:
1. Murid dapat menuliskan 3 jawatankuasa dalam struktur organisasi
bengkel.
2. Murid dapat memadankan tugas-tugas bagi setiap jawatankuasa
organisasi bengkel
3. Murid menghasilkan satu jadual tugas bagi setiap jawatankuasa
organisasi bengkel
Tahap penguasaan:
1. Menyatakan dua jawatankuasa dalam struktur organisasi bengkel.
2. Menerangkan satu tugas jawatankuasa dalam struktur organisasi
bengkel.
3. Membuat jadual tugas berpandukan struktur organisasi bengkel.

2
(12-16 Jan 2014)

1.0 Organisasi dan
Keselamatan
Bengkel

1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel
1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan
dan bahan berpandukan carta
1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada
di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan
Objektif:
1. Murid dapat mengamalkan peraturan
2. Murid dapat beratur dan masuk ke dalam bengkel apabila dibenarkan
3. Murid dapat membuka&menutup tingkap, suis lampu dan suis kipas
Tahap penguasaan
4. Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan
bahan
5. Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel
6. Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam
bengkel.

3
(19-23 Jan 2014)

2.0 Asas Teknologi
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
2.1.1 Membaca dan memahami manual
2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar
skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus
dan sepana hujung terbuka.
2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model kereta
seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan
pemegang bateri.

Objektif:
1. Murid dapat menomborkan mengikut turutan cara
membuka@memasang kit model
2. Menuliskan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan.
Menuliskan nama dan fungsi komponen kit model
Tahap penguasaan
1. Membaca manual kit model berfungsi
2. Menerangkan nama dan fungsi dua alatan tangan yang digunakan
untuk memasang dan membuka kit model.
Mengenal pasti nama dan fungsi tiga komponen kit model.

4
(26-30 Jan 2014)

2.0 Asas Teknologi
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual
2.1.5 Menguji kefungsian kit model
2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model

Objektif:
1. Murid dapat memasang kit model berpandukan manual
2. Murid dapat menghidupkan kit model.
3. Murid dapat menyimpan komponen ke dalam kotak dengan kemas.
Tahap penguasaan
3. Memasang komponen kit model berpandukan manual
4. Membuat pengujian kefungsian kit model
5. Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit model
6. Mengesahkan kit model berfungsi
Membuka dan menyusun komponen kit model dengan sistematik.
MINGGU /
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN /
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF /
TAHAP PENGUASAAN

5
(2-6 Feb 2014)

3.0 Reka Bentuk
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.
3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah
3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi
menyelesaikan masalah.
3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental
3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek
eksperimental


Objektif:
1. Murid dapat menuliskan masalah yang di hadapi daripada situasi
yang diberikan.
2. Melakarkan sekurang-kurangnya satu lakaran idea rekacipta
Tahap penguasaan
1. Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.
2. Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan
masalah.

6
(9-13 Feb 2014)

3.0 Reka Bentuk
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental
3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan
Objektif:
1. Murid dapat menghasilkan model projek seperti yang dikehendaki
2. Projek yang dihasilkan murid berfungsi dengan baik
Tahap penguasaan
3. Membina projek eksperimental
4. Menguji projek eksperimental dan menambahkan projek
eksperimental
5. Mempersembahkan projek eksperimental secara lisan

7
(16-20 Feb 2014)

3.0 Reka Bentuk
3.1 Mereka bentuk projek eksperimental
3.1.8 Mengumpul catatan dan lakaran mengenai projek
eksperimental sebagai dokumentasi projek
Objektif:
1. Murid dapat menghasilkan buku idea projek yang dihasilkan
Tahap penguasaan
6. Mendokumentasikan projek eksperimental

8
(23-27 Feb 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual
4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan
seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard
(MDF), palstik dan mounting board.
4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

Objektif:
1. Murid dapat menuliskan dua bahan logam yang digunakan untuk
membuat projek
2. Murid dapat menyediakan jadual dan menganggar kos bahan dan
komponen.
Tahap penguasaan
1. Menyatakan dua bahan bukan logam yang digunakan untuk
membuat projek
(3) Membuat anggaran kos bagi bahan dan komponen elektrik


9
(2-6 Mac 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan
untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli,
sesiku L, pensil tukang kayu, gunting serba guna, gergaji
putting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G,
gergaji mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku
kambing pemotong sisi dan pelucut wayar.
4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku,
skru, gam, bolt dan nat
Objektif:
1. Murid dapat memadankan antara gambar alatan tangan dengan
fungsinya.
2. Murid dapat menulis kesemua nama alatan tangan.
3. Murid dapat mengetahui jenis pengikat dan pencantum yang biasa
digunakan.
Tahap penguasaan
2.
MINGGU /
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN /
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF /
TAHAP PENGUASAAN

10
(9-13 Mac 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan
untuk membuat projek
4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan
pencantum.

Objektif:
1. Murid dapat melakukan langkah kerja mengukur, menanda dan
memotong bahan projek.
2. Murid mengetahui jenis pengikat dan pencantum serta
penggunaanya
Tahap penguasaan
3. Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakan untuk
membuat projek
4. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum

11
(16-20 Mac 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
elektrik
4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan seperti cat
sembur atau pelekat
Objektif:
1. Murid dapat menyiapkan bahan projek menggunakan kekemasan cat
sembur.
Tahap penguasaan
5. Membuat kekemasan projek menggunakan bahan cat sembur atau
pelekat.

12
(23-27 Mac 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.10 Menyatakan nama, symbol dan fungsi komponen elektrik
iaitu mentol, bateri dan suis.
4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik

Objektif:
1. Murid dapat memadankan antara nama, symbol dan fungsi
komponen elektrik
2. Murid dapat membuat penyambungan litar.
Tahap penguasaan
(2) Menerangkan fungsi tiga alatan tangan dan komponen elektrik untuk
membuat projek.


13
(30 Mac-3 April
2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan
manual.
4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek

Objektif:
1. Murid dapat memindahkan lukisan litar skematik kepada lukisan litar
bergambar.
2. Murid dapat membuat penyambungan litar elektrik dengan kemas
Tahap penguasaan
(5) Membuat penyambungan litar elektrik pada projek dengan
kemas
(5) Menguji ke fungsian projek

14
(6-10 April 2014)

4.0 Penghasilan
Projek
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar
Elektrik
4.1.14 Menguji ke fungsian projek
4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan

Objektif:
1. Murid dapat menunjukkan projek yang berfungsi apabila siap
2. Murid menunjukkan sikap berusaha untuk membaiki litar.
3. Murid dapat mengemas dan menyimpan peralatan di dalam laci yang
berlabel.
Tahap penguasaan
6 Mengesahkan projek berfungsi
Mengamalkan aktiviti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan
dengan kemas dan teratur.MINGGU /
TAJUK
STANDARD KANDUNGAN /
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF /
TAHAP PENGUASAAN

15
(13-17 April 2014)
6.0 Sains Rumah
Tangga
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg
pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung
surat.
6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting
fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon
tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum
peniti dan jarum jahit tangan.
6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang
Objektif:
1. Murid dapat menuliskan contoh benda yang boleh dihasilkan
daripada artikel jahitan
2. Murid dapat menuliskan fungsi alatan tangan pada gambar yang
diberikan
3. Murid dapat menamakan alatan tangan artikel jahitan
Tahap penguasaan
1. Menyatakan dua alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk
membuat artikel jahitan.
2. Menerangkan dua fungsi alatan jahitan.

16
(20-24 April 2014)

6.0 Sains Rumah
Tangga
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,
jahitan jelujur kasar dan jelujur halus.
6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual

Objektif:
1. Murid mengetahui cara menjahit jahitan kia, jahitan jelujur kasar dan
jelujur halus.
Tahap penguasaan


17
(27 April-3 April
2014)

6.0 Sains Rumah
Tangga
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang
dipilih
6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan
memindahkan pola.

Objektif:
1. Murid dapat menggunakan pola kemudian menggunting fabrik.
Tahap penguasaan
3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda
pola ke fabrik.

18
(30 Mac-3 April
2014)

6.0 Sains Rumah
Tangga
6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan

Objektif:
1. Murid dapat menyiapkan bahagian asas jahitan menggunakan
jahitan tangan.
Tahap penguasaan
4. Menjahit artikel jahitan menggunakan jahitan kia dan jahitan jelujur.

19
(30 Mac-3 April
2014)

6.0 Sains Rumah
Tangga
6.1 Menghasilkan Artikal Jahitan
6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan
riben.
6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan
6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang
dipilih.
Objektif:
1. Murid dapat menamakan bahan yang digunakan untuk menghias
artikal jahitan
2. Murid dapat menggunakan bahan hiasan pada artikal jahitan
Tahap penguasaan
5. Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.
6. Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan secara kemas
dan kreatif.

Anda mungkin juga menyukai