Anda di halaman 1dari 10

Oleh:

Rasyidah
Nurul Ashikin
Seni dan Pengurusan
DEFINISI
TAYANGAN
Sesuatu perkara yang dipersembahkan atau
ditunjukkan.

APRESIASI
proses penghayatan seni yang merangkumi
aspek-aspek pengetahuan, membuat
pertimbangan, penyataan diskriminasi dan
penghargaan terhadap karya seni
APRESIASI: PANDANGAN TOKOH
Walter dan Clive Bell :

tidak memerlukan pengetahuan mengenai
idea, kerana kehidupan normal bagi
seseorang adalah berbeza-beza.
berbeza daripada pengalaman biasa.

John Dewey dan Otto Krash :

Apa saja maklumat yang berkaitan dengan
seni termasuk pengetahuan asas seni boleh
membawa kepada kefahaman terhadap
karya seni.
Memudahkan ke arah apresiasi seni.
TUJUAN APRESIASI
membina tatabahasa visual dan
meningkatkan daya estetik seseorang.
Pengalaman estetik akan meningkat kerana
proses ini juga mendedahkan seseorang itu
dengan bahasa tampak yang membantu
menyelami perasaan penghasil karya.
membina keyakinan seseorang untuk
berbincang/menghurai/membuat
diskriminasi terhadap karya seni
AKTIVITI APRESIASI
Terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi:

Aktiviti dirancang khas projek apresiasi
Aktiviti dirancang mudah akhir setiap
pelajaran.
LANGKAH APRESIASI
Langkah
apresiasi
Menggunakan
ukuran
subjektif
Menggunakan
ukuran objektif
KATEGORI APRESIASI
PERINGKAT
ANALITIKAL
PERINGKAT
PENERANGAN
KONTEKS
DAN SKOP
ASPEK
ASSOSIASI
ASPEK
KRITIKAL
ASPEK
HUBUNGAN
BAIK
ORGANISASI TAYANGAN & APRESIASI
Pengerusi
Naib
Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
AHLI JAWATANKUASA
AJK TEMPAT
AJK LOGISTIK
AJK PROMOSI
AJK
PROTOKOL
AJK
DOKUMENTASI
- Menyediakan tempat
- keselesaan, menampung kapasiti
- Menyediakan peralatan dan bahan yang
diperlukan
- Menyebarkan maklumat.
- Sepanjang aktiviti berlangsung
-menyediakan pengerusi majlis
- Merekod setiap perjalanan aktiviti
-sebagai cara penambahbaikan