Anda di halaman 1dari 2

JAWAPAN UNTUK SOALAN :

Guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai untuk memudahkan murid


memahami sesuatu konsep yang diajar. Pendekatan Induktif merupakan satu
pendekatan yang membolehkan murid untuk mengumpul dan mentafsir maklumat,
kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan.

Huraikan jenis-jenis pendekatan Induktif dengan memberikan contoh aktiviti yang
sesuai dilaksanakan dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik.


JAWAPAN UNTUK SOALAN :
Abraham Maslow telah mengemukakan Hirarki Keperluan untuk menggambarkan
pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia
mencapai potensi diri.

Berdasarkan Teori Hirarki Keperluan Maslow, huraikan beserta contoh bagaimana
guru boleh mengaplikasikan pendekatan Humanistik dalam pembelajaran dan
pengajaran Matematik.