Anda di halaman 1dari 11

Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula

perkataan
ayam adik
api awan
Bunyikan vokal ( i ), sebut dan tulis semula
perkataan
ikan itik
ibu isi
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan
ulat ular
ubi udang
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan
oren otak
obor orang
Bunyikan vokal ( a ), sebut dan tulis semula
perkataan
emak enam
ekor epal
Bunyikan vokal ( a,e,i,o,u), sebut dan warnakan huruf
Padankan gambar dengan huruf vokal
a
e
i
o
u
Bulatkan huruf awal berdasarkan gambar
a i u i u a i e a
a u o i e a a o u
a i u i u a o e a
a e u e i a i e a
e i u u o a i e a
Tuliskan huruf awal berdasarkan gambar
p i l a t p a l
t a k t i k l a r
m a k y a m b o r
w a n n a m k a n
d a n g r e n d i k
Padankan gambar dengan perkataan.
epal
itik
oren
ulat
ayam
m