Anda di halaman 1dari 1

WOC PNEUMONIA

Virus
Masuk paru melalui jalan nafas
Menginfiltrasi lobus
Inflamasi intersitisial pada dinding alveolar
Adana eksudat
Masuk ke alveoli
! " # $% jam pertama &
Alveoli berisi kuman

lobus dan lobulus menjadi padat
E#pansi paru menurun

' ( ) *ari
Pleura melakukan fagositosis
+apiler tidak lagi mengalami kongesti
, ( $$ *ari
Eksudat lisis
terserap
jaringan kembali kestrukturna
-ersi*an jalan nafas
.angguan pertukaran gas
Peruba*an pola nafas
/esti infeksi