Anda di halaman 1dari 6

Kemahiran Menjaring

Bola baling ialah sukan yang berkisar tentang menjaringkan gol. Sudah tentu
pemain dan penonton akan berasa puas hati dan gembira apabila gol berjaya
dihasilkan, terutamanya jika hasil gol itu dianggap menarik. Dianggarkan purata
jumlah gol yang mampu dijaringkan dalam sesuatu perlawanan bola baling ialah
40 gol. Maka bola baling merupakan permianan yang banyak menghasilkan gol.
Walaupun kemahiran menjaringkan gol dijangkakan dapat dilakukan oleh semua
pemain kecuali penjaga gol, namun kelebihan dari segi keupayaan perlu ada pada
pemain belakang yang sememangnya ditugaskan menjaringkan gol, manakala
pemainpemain lain lebih bertangunggjawab dalam mengatur dan melaksanakan
taktik dan strategi permainan agar bola dapat disampaikan kepada barisan
belakang yang akan menjaringkan gol.
!ekuatan, kelajuan, ketepatan sasaran dan masa adalah antara kualiti utama
yang perlu ada pada pemain bola baling, terutamanya mereka yang ditugaskan
mendapatkan gol. "emainpemain ini juga diharapkan mempunyai ketangkasan
pemikiran dan tindakan, bijak merebut peluang, bijak memintas, tahan lasak dan
tidak mudah putus asa.
Prinsip-prinsip utama
#mumnya, terdapat beberapa prinsip uatam dalam kemahiran menjaringkan gol
dalam permainan bola baling. $ntaranya ialah%
a& "emain mempunyai keyakinan diri pada setiap pemain.
b& "emain dapat mengawal imbangan dan pergerakan dalam tempoh permainan.
c& "emain memberikan penumpuan sepenuhnya pada gerakan yang hendak
dilaksanakan.
d& "emain mengikut lajak.
e& "emain bijak mengarah dan menepati sasaran tertentu.
'& "emain cekap menilai ruang kosong dab kedudukan penjaga gol.
(erdapat sekurangkurangnya empat jenis jaringan gol dalam permainan bola
baling, iaitu jaringan atas kepala, jaringan dari bawah lengan, jaringan lompat
dan jaringan menjunam.
)& *aringan dari atas kepala.
*aringan dari atas kepala ialah jaringan biasa dan mudah dilakukan, serta mudah
pula mendapatkan gol. *aringan ini juga paling disukai oleh pemainpemain
baru. *aringan ini boleh dilakukan oleh pemain dalam kedudukan statik dan
kedudukan bergerak atau berlari.
(eknik melakukan jaringan dari atas kepala ialah%
+ "emain bergerak satu langkah ke depan.
+ "emain meletakkan berat badan pada kaki kiri sambil kaki kanan membengkok.
+ (angan pamain yang memegnga bola dibengkokkan sedikit dan dibawa ke
belakang kepala pada aras bahu.
+ Satu lonjakan dilakukan oleh pemain sambil tangan yang memegang bola
diluruskan ke atas kepala dan membalingnya kuat kearah sasaran.
+ (angan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak selepas membuat
lontaran.
,& *aringan dari bawah lengan
#mumnya, jaringan ini kurang berkesan untuk menghasilkan gol. -amun, ia
boleh dilakukan apabila pemain lawan terdiri daripada pemain yang berbadan
tinggi. !adangkadang, pertahanan tinggi kurang memberikan perhatian pada
kawalan atau pertahanan rendah. Bola selalunya diarahkan ke sudut bawah gol
pihak lawan. (eknik melakukan jaringan dari bawah lengan ini adalah seperti
berikut%
+ "emain mengambil satu langkah ke depan dangan kaki kiri. !aki kanan
dibengkokkan sambil bola dibawa ke belakang bawah aras bahu.
+ (angan pemain yang memegang bola diluruskan sambil kaki kanannya
melangkah ke depan dan seterusnya bola dilontar kuat ke sasaran.
+ !aki kiri pemain dilajakkan ke belakang dan tangan kanan dilepaskan.
.& *aringan lompat
(eknik jaringan lompat adalah hampir sama dengan jaringan dari atas kepala,
tetapi perkara yang terpenting dalam jaringan lompat ialah pemain perlu
bergerak tiga langkah ke depan sebelum membuat jaringan. Walaupun ia agak
sukar dilakukan, terutamanya bagi pemainpemain beru, namun jika sudah
mahir, ia merupakan jaringan yang berbahaya. /al ini terjadi kerana dalam
kebanyakan perlawanan, banyak gol diperoleh daripada jaringan ini. *aringan ini
sering dilakukan selepas serangan pantas. Biasanya jaringan daripada lompatan
dibuat apabila posisi bola berada di puncak lompatan.
(eknik dalam jaringan lompat adalah seperti berikut%
+ "emain bergerak sebaikbaiknya tiga langkah ke garisan gol. !etika ini pemain
memegang bola dengan keduadua belah tangan.
+ Di luar garisan gol, pemain akan melonjak tinggi ke kawasan gol sambil
membuat jaringan dengan menggunakan sebelah tangan seperti cara jaringan
dari atas kepala. $rah yang dituju ialah satu daripada empat penjuru gol pihak
lawan.
+ "emain akan mendarat dalam kawasan gol selepas bola dilontarkan.
+ (angan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak.
!elebihankelebihan yang ada pada jaringan ini adalah seperti berikut%
+ Dari mula bergerak hingga membuat lompatan, penjaring yang membuat
molpatan sendiri boleh mengelirukan penjaga gol.
+ "enjaring atau penyerang gol boleh menukar arah jaringan dengan pantas
secara memusingkan bahu dan lengannya.
+ "emain boleh melontar bola ke tanah untuk dilantunkan dan bergolek ke dalam
gol di celahcelah kaki penjaga gol.
+ 0leh sebab penjaring terpaksa melompat untuk membuat jaringan gol, maka
mereka sudah tentu mempunyai kelebihan psikologi peluang.
.& *aringan pada aras paha
*aringan ini agak berkesan dalam meghasilkan gol. -amun, ia banyak
memerlukan latihan yang lama. "emain yang menerima bola, memegangnya
pada kedudukan aras paha, dan dengan sertamerta terus membuat jaringan.
1erakan dalam jaringan ini amat pantas. $rah tujuan bola daripada jaringan ini
amat sukar ditentukan oleh penjaga gol atau pemain pertahanan. 2ara jaringan
ialah pemain berlari pantas ke kawasan gold an membengkokkan lututnya
sehinggan bola berada di bawah lengan lawan. Dengan pantas, pemain ini
membuat jaringan yang ditujukan ke seberang bahagian di bawah palang pintu
gol pihak lawan.
4& *aringan sisi
Selain daripada membuat jaringan tinggi atau rendah untuk menewaskan
pertahanan lawan, penjaring juga boleh membuat jaringan daripada sisi pemain
yang mengawal. "emain tangan kanan berpurapura membuat jaringan pada
arah kiri pemain lawan. Secara tibatiba dia akan mengangkat kaki kanannya,
menggerakan badannya ke kiri, dan berdiri pada kaki kiri. $pabila mendaratdi
sisi, pemain berkenaan memusingkan sedikit badan dan bahunya, membawa bola
lebih rendah lalu membuat jaringan di bawah lengan pemain lawan. *aringan ini
lebih berkesan jika dilakukan secara mengejut.
3& *aringan junam dan jaringan jatuh
Walaupun dianggap berbahaya dan sukar dilakukan terutama oleh pemain
pemain baru, jaringan junam jika dilakukan dengan baik, hasilnya amat menarik,
khasnya pada aksi dan gerakannya. 4a selalunya dilakukan dalam kawasan
balinga percuma. *aringan dari arah keduadua tepi kawasan memerlukan
pemain membengkokka badan supaya dapat membesarkan lagi sudut jaringan.
(eknik melakukan jaringan junma adalah seperti berikut%
+ "emain berada di luar garisan kawasan gol.
+ Denga menggunkan kaki kiri, pemain melonjakkan badannya ke udara menuju
kawasan gol.
+ Semasa melojak, pemain membuat jaringan ke sasaran, iaitu jaringan dibuat
semasa berada di udara sebelum mendarat.
+ "emain mendarat dengan mempertahankan badan menggunakan tangan atau
menggulingkan badan.
5& *aringan penalti
*aringan penalti dibuat dari garisan 6 meter. *aringan ini terhad mengikut
undangundang penting, iaitu kaki penjaring tidak boleh terkena atau melepasi
garisan balingan. *aringan hendaklah dilakukan dalam masa . saat selepas
pengadil meniupkan wisel.
(eknik dalam melakukan jaringan penalti adalah seperti berikut%
+ "emain berada di tempat penalti bersamasama dengan bola. "andangan
hendaklah 'okus kepada penjaga gol untuk memerhatikan kemungkinan
pergerakan yang bakal dilakukan.
+ "emain melakukan jaringan pada sebarang sudut gol pihak lawan.
+ *ika penjaga gol ke depan, pemain menggunakan teknik membuat jaringan
lambung 7lob& untuk menjaring.
+ "emain melakukannya mengikut lajak.
6& *aringan lambung
*aringan lambung 7lob& digunakan untuk menewaskan penjaga gol yang telah
bergerak ke depan gol. #munya, terdapat tiga situasi berlakunya keadaan begini,
iaitu%
+ $pabila penjaga gol berada jauh di depan golnya dengan tujuan mengecilkan
sudut pemain lawan daripada lontaran penalti
+ $pabila penjaga gol meluru ke depan untuk menandingi pemain lawan yang
memperoleh bola untuk membuat jaringan.
+ $pabila penkaga gol gol keluar untuk mengecilkan sudut terhadap pemain
lawan ketika terjadi serangan pantas.
8& *aringan 9oli
*aringan 9oli adalah sama dengan jaringan lompat. (eknik melakukan jaringan
9oli adalah seperti berikut%
+ *aringan ini dimulakan dengan pemain melompat ke arah bola hantaran.
+ Semasa melompat, pemain menangkap bola dengan keduadua belah tangan.
+ "emain membuat jaringan sebelum mendarat.
Seperti kemahiran lain, kemahiran menjaringkan gol juga mempunyai undang
undang tertentu seperti%
a& *aringan gol dilakukan apabila seluruh bola telah melepasi garisan gol pihak
lawan diantara keduadua tiang dan dibawah palang gol.
b& Selepas satu jaringan gol dibuat, permainan hendaklah dimulakan dengan
balingan dari tengah gelanggang oleh pemain dari pasukan yang menerima gol
tadi.
c& *ika pengadil atau penjaga masa telah meniiup wisel sebelum keseluruhan bola
melintasi garisan gol, jaringan gol itu tidak dikira.
d& "asukan yang menjaringkan gol terbanyak dikira pemenang.
e& "erlawanan akan dikira seri jika keduadua pasukan menjaringkan sama
banyak gol atau tidak menjariangkan sebarang gol.