Anda di halaman 1dari 6

KUMPULAN 1( KONSTRUKTIVISME)

Tahun : 2
Bidang : Sains Hayat
Tajuk : Tumbuhan

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup


Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asas bagi memastikan ia hidup dan
subur.


Masa: 60 minit (2 waktu)
FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI
1. Persediaan

- Orientasi idea
berasaskan
pengetahuan sedia
ada

Indi cator Amalan
1.1.1 Menggunakan deria
lihat, dengar, sentuh,
rasa dan bau
1.2.1 Mengenal pasti
perbezaan dan persamaan
dengan betul
1.2.2 Mengasingkan maklumat
berdasarkan kriteria

Membuat pemerhatian
tentang 2 gambar tumbuhan

Gambar 1Gambar 2

Apakah yang dapat
diperhatikan daripada gambar
1 dan 2 ?


Apakah perbezaan yang
dapat kamu lihat tentang
gambar 1 dan 2 ?


2. Imaginasi

- Meneroka
- Penstrukturan idea

Indi kator Amalan

2.1.1 Menghasilkan idea-idea
baharu yang banyak

2.1.4 Mencari hubungkait,
gabungjalin atau corak
berdasarkan maklumat yang
ada

Guru mencungkil imaginasi
murid tentang keperluan asas
tumbuhan untuk hidup.
Contoh :

Air
Udara
Cahaya matahari


Pernahkah kamu melihat
tumbuhan yang layu ?

Apakah punca tumbuhan itu
layu ?

Bagaimanakah tumbuhan di
dalam gambar 1 hidup
dengan subur ?


3. Perkembangan

- Aplikasi idea
- Penjelasan lanjut


Indikator Amalan

3.1.3 Memberi pelbagai
penerangan rasional tentang
idea

3.2.3 Membuat wajaran
dengan betul
Guru menyediakan 4 pasu
tumbuhan dar ipada p & p
yang lepas.

Anak benih A Tidak disiram
dengan air

Anak benih B Ditutup
dengan
plastik

Anak benih C Diletakkan di
dalam kotak

Anak benih D Disiram dan
diletakkan di
luar makmal


Murid diminta melakar
berdasarkan situasi tumbuhan
pada lembaran yang diberikan
oleh guru.

Guru meminta setiap
kumpulan membuat
penambahan dan
pengurangan pada lakaran
yang dibuat oleh murid.

Rujuk Lampiran 1

Bolehkah anak benih di Pasu
A, B, C dan D hidup dengan
subur ?


Anak benih yang manakah
yang akan hidup subur ?


Lakarkan ramalan anda pada
lembaran yang diberikan

4. Tindakan

- Penyiasatan lanjut
- Penilaian

Indi kator Amalan

4.1.2 Menyusun idea dengan
tersusun dan mudah difahami

4.2.2 Membuat pemerhatian
untuk mengenalpasti masalah
kesilapan dan kelemahan

Setiap kumpulan diminta
mempamerkan lakaran
kumpulan masing-masing.

Apakah persamaan lakaran
anak benih kumpulan anda
dengan kumpulan yang lain ?

Apakah yang akan berlaku
sekiranya semua tumbuhan
dimuka bumi ini mati?

Apakah yang perlu kamu
lakukan agar semua
tumbuhan di muka bumi ini
kekal subur?


Pentaksi ran/ penil ai an

Murid menyiapkan lembaran
kerja 1KPS :
Memerhati
Meramal

Nilai dan Sikap

Bekerjasama
Minat dan sifat ingin tahu
tentang alam sekeliling.
LEMBARAN KERJ A 1

Lakarkan tumbuhan


Anak benih A Anak benih BAnak benih C Anak benih D

Lampiran 1 (a)

Lampiran 1(b)