Anda di halaman 1dari 11

Nama :____________________________

Tarikh:________________

Arahan : Warnakan susunan nombor 1 hingga 3 di bawah.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2
1
2
1

3
3
1
2

Nama :____________________________

Tarikh :_________________

Arahan : Tulis dan warn akan.

1.
______________________________________________________________

2.
______________________________________________________________

3.
______________________________________________________________

4.
______________________________________________________________

Nama :__________________________

Tarikh: ______________________

Arahan : Warnakan.
kuning

merah

biru

Nama :____________________________
Arahan : Surih dan warnakan.

Nama :____________________________
Arahan : Surih dan warnakan

Nama :____________________________

Nama :______________________________

Nama :_______________________________

Nama:_________________________________________