Anda di halaman 1dari 1

RIS

SEMESTER 1 SESI 2010/2011


KOD & NAMA KURSUS

KRL 3033
PENDIDIKAN JARAK JAUH
APLIKASI KOMPUTER DALAM BAHASA MELAYU (BMP3093)
SEMESTER 1 SESI 2014/2015

TUGASAN INDIVIDU 30%

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA

KUMPULA

NO. MATRIK

PROGRA
M

PENSYARAH E-LEARNING:
______________________________________________
Tarikh: ___________________
MARKAH