Anda di halaman 1dari 6

KONSEP, KEPENTINGAN DAN PRINSIP

INOVASI TENTANG KOMPUTER DALAM


PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA
Oleh: Ismail Tahir
KONSEP INOVASI
Inovasi adalah sesuatu yang baharu atau unik hasil ciptaan
atau hasil proses penstrukturan semula yang memberi
manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai yang
diutamakan.
Proses inovasi boleh berlaku secara radikal (mendadak)
atau secara berperingkat-peringkat atau beransur-ansur
sehingga terhasil perubahan kepada produk, proses atau
perkhidmatan.
Inovasi boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti :
- Pengenalan teknologi baharu.
- Perubahan dalam sistem penyampaian.
- Perubahan dalam prosedur yang boleh
meningkatkan produktiviti.
1. Memenuhi kehendak dan keperluan pelajar
yang telah berubah dari semasa ke semasa.
2. Memastikan guru sentiasa melengkapkan diri
dengan maklumat terkini dan juga kaedah
pengajaran yang baru dan sesuai.
3. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang
lebih kondusif dan memudahkan pengawalan
kelas oleh guru.
4. Mengatasi masalah kekurangan bahan
pembelajaran dan juga menjimatkan tenaga dan
masa.
KEPENTINGAN INOVASI
1. Inovasi memerlukan analisis berbagai
kesempatan dan kemungkinan yang terbuka.
Ertinya suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau
kita mempunyai kemampuan analisis.
2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual,
ertinya yang bermula dari suatu keinginan
untuk menciptakan sesuatu yang baru yang
dapat diterima masyarakat.
PRINSIP INOVASI
3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua
inovasi dimulai dengan idea-idea yang sangat besar yang
tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari
keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu keadaan
atau suatu keperluan hidup ternyata kelak mempunyai
impak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia
selanjutnya.
4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau
kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahawa hasilnya
akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang
diperlukan. Apabila tidak demikian maka intensi suatu
inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi
dalam masyarakat.(Tilaar,1999:356)
PRINSIP INOVASI
Kesimpulan
Inovasi adalah semua tingkah laku individu
yang diarahkan untuk menghasilkan dan
mengimplementasikan (pelaksanaan) hal-
hal baru, yang bermanfaat dalam berbagai
tahap organisasi yang terdiri dari dua
dimensi iaitu kreativiti dan pengambilan
risiko dan proses inovasinya bersifat
incremental (tambahan).