Anda di halaman 1dari 2

MINGGU: 2 HARI: ISNIN TARIKH: 12 JAN 2015

Subjek :
Pendidikan Jasmani

Kelas :
4 GEMILANG


Masa :
8.00 8.30 a.m.

Tajuk : Kemahiran asas permainan memadang
Fokus : Membaling tangan lurus lawan jam & balingan sisi
SP : 1.8.2, 1.8.5, 2.8.1, 5.2.4
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat :
1. Melakukan kemahiran membaling bola ke sasaran dgn tangan lurus
lawan arah jam skrgnya 3 drpd 5 percubaan dgn betul.
2. Menyatakan/mengenalpasti pergerakan tangan semasa melakukan
balingan tangan lurus dan balingan sisi dgn betul.
3. Menyatakan perasaan semasa menjalankan aktiviti.
Aktiviti :
1. Murid dibimbing melakukan pemanasan badan dan regangan. Lari
keliling gelanggang ikut kon yg ditetapkan.
2. Murid melakukan kemahiran berpasangan (baling dan tangkap)
-jarak dekat/sederhana/jauh
-pelbagai saiz bola
3. Permainan kecil (selipar kaki tiga-tetapkan syarat).


Bahan Bantu Belajar:
Gelung rotan. bola kecil, pundi
kacang, bola sofbol, wisel, lembaran
kerja
EMK :
Berdaya saing, berani ambil risiko,
tidak mudah putus asa
Penilaian PdP:

Impak : (Refleksi)

Kelas :
5 GEMILANG
Masa:8.30-9.30 a.m
Subjek: Pendidikan Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Aktiviti : Asemblaj
Standard Pembelajaran:1-2(minggu 1) Tajuk : Robot Aman
Bahan Bantu Belajar:
Hasil karya contoh, carta langkah,
ICTL(power point)
3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 bentuk
konkrit
3.1.1.2 jalinan
sentuh.
3.1.1.3 ruang ruang
nyata
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan
tidak simetri
3.1.2.2 Kepelbagaian
bentuk dan bahan

3.2 Aplikasi Seni
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
media.
3.1.2.1 Alat gunting dan alatan lain yang
sesuai
3.1.2.2 Bahan gam, bahan kutipan dan
bahan lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media,
teknik, dan proses dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik binaan

Objektif:Aktiviti :Penilaian P&P:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1. Menghasilkan asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual.
2. Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab bahasa seni unsur-unsur
seni bentuk konkrit, jalinan sentuhdan ruang nyata serta prisip rekaan
imbangan simetri dan kepelbagaian bentuk dan bahan.
2. Guru menunjuk cara contoh serta langkah-langkah dalam proses
asemblaj teknik binaan serta media yang digunakan.
3. Murid memberi sumbangsaran idea dan membuat ekplorasi teknik dan
media.

Proses penghasilan karya sepanjang aktivit lukisan berdasarkan
perancangan 2 standard pembelajaran.
EMK :
TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan
inovasi dan nilai murni menghargai
alam sekitar.

Impak (refleksi) :
Subjek:
Bahasa Malaysia

Kelas :
5 GEMILANG

Masa :
1.00 2.00 P.m.

Tema : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
Fu : 1.1 Aras 1 (1)
Fs : 5.1 Aras 1 (1)

Objektif : Pada akhir pdp murid dapat :
1. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut
situasi dalam perbualan.
2. Membaca frasa dan ayat yang mengandungi ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
Aktiviti :
1. Murid diberikan dialog.
2. Murid melakonkan watak yang terdapat dalam dialog
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk
menggunakan kata nama.


Sistem bahasa :
Tatabahasa : kata nama
Ilmu : pendidikan moral
Nilai : kasih sayang
Bspp : teks dialog

Refleksi :


MINGGU: 3 HARI: ISNIN TARIKH: 19 JAN 2015

Subjek :
Pendidikan Jasmani

Kelas :
4 GEMILANG


Masa :
8.00 8.30 a.m.

Tajuk : Kemahiran asas permainan memadang
Fokus : Membaling tangan lurus lawan jam & balingan sisi
SP : 1.8.2, 1.8.5, 2.8.1, 5.2.4
Objektif Pembelajaran:
Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat :
4. Melakukan kemahiran membaling bola ke sasaran dgn tangan lurus
lawan arah jam skrgnya 3 drpd 5 percubaan dgn betul.
5. Menyatakan/mengenalpasti pergerakan tangan semasa melakukan
balingan tangan lurus dan balingan sisi dgn betul.
6. Menyatakan perasaan semasa menjalankan aktiviti.
Aktiviti :
4. Murid dibimbing melakukan pemanasan badan dan regangan. Lari
keliling gelanggang ikut kon yg ditetapkan.
5. Murid melakukan kemahiran berpasangan (baling dan tangkap)
-jarak dekat/sederhana/jauh
-pelbagai saiz bola
6. Permainan kecil (selipar kaki tiga-tetapkan syarat).


Bahan Bantu Belajar:
Gelung rotan. bola kecil, pundi
kacang, bola sofbol, wisel, lembaran
kerja
EMK :
Berdaya saing, berani ambil risiko,
tidak mudah putus asa
Penilaian PdP:

Impak : (Refleksi)

Kelas :
5 GEMILANG
Masa:8.30-9.30 a.m
Subjek: Pendidikan Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia
Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Aktiviti : Asemblaj
Standard Pembelajaran:3-4(minggu 2) Tajuk : Robot Aman
Bahan Bantu Belajar:
Hasil karya contoh, carta langkah,
ICTL(power point)
3.1 Persepsi Estetik
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 bentuk
konkrit
3.1.1.2 jalinan
sentuh.
3.1.1.3 ruang ruang
nyata
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan
tidak simetri
3.1.2.2 Kepelbagaian
bentuk dan bahan

3.2 Aplikasi Seni
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis
media.
3.1.2.1 Alat gunting dan alatan lain yang
sesuai
3.1.2.2 Bahan gam, bahan kutipan dan
bahan lain yang sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media,
teknik, dan proses dalam penghasilan karya
3.2.2.1 Teknik binaan
3.3Ekspersi Seni
3.3.1 Memilih dan memanipulasi
bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan bahasa seni
visual dalam penghasilan
asemblaj
3.3.3 mengaplikasikan proses dan
teknik yg sesuai dalam asemblaj

3.4 Apresiasi Seni
3.4.1 Mempamerkan asemblaj yang
dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri
dalam proses penghasilan asemblaj
3.4.2 Menghargai dan menceritakan
asemblaj sendiri dan rakan secara lisan


Objektif:


Aktiviti :Penilaian P&P:
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1. Menghasilkan asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual.
2. Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya.

1. Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas.
2. Murid mengaplikasi unsur dan prinsip seni menggunakan media dan
teknik dalam menghasilkan asemblaj.
3. Murid menghasilkan asemblaj dengan kreatif.
4. Murid mempamer dan menceritakan asemblaj yang telah dihasilkan.

Proses penghasilan karya sepanjang aktivit lukisan berdasarkan
perancangan 4 standard pembelajaran.
EMK :
TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan
inovasi dan nilai murni menghargai
alam sekitar.

Impak (refleksi) :Subjek:
Bahasa Malaysia

Kelas :
5 GEMILANG

Masa :
1.00 2.00 P.m.

Tema : Kekeluargaan
Tajuk : Rumahku Syurgaku
Fu : 1.1 Aras 1 (1)
Fs : 5.1 Aras 1 (1)

Objektif : Pada akhir pdp murid dapat :
3. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut
situasi dalam perbualan.
4. Membaca frasa dan ayat yang mengandungi ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
Aktiviti :
4. Murid diberikan dialog.
5. Murid melakonkan watak yang terdapat dalam dialog
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
6. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk
menggunakan kata nama.

Sistem bahasa :
Tatabahasa : kata nama
Ilmu : pendidikan moral
Nilai : kasih sayang
Bspp : teks dialog

Refleksi :