Anda di halaman 1dari 13

MABS 2212

Semester 5
1. Seorang pesakit Skizofrenia telah dibawa oleh keluarganya ke hospital dan
dimasukkan ke wad.
A. Nyatakan empat (4) etiologi Skizofrenia.
[4M]
B. Terangkan tiga (3) manifestasi klinikal
Skizofrenia. [6M]
C. Terangkan pengurusan pesakit Skizofrenia di wad.
[6M]
Kebanyakan pesakit Skizofrenia masuk kembali ke hospital kerana tidak makan ubat yang
diberi.
D. Nyatakan empat (4) sebab pesakit Skizofrenia enggan makan ubat.
[4M]

2. Seorang pesakit mental telah dibawa oleh anggota polis ke hospital kerana
mengganggu orang awam. Pakar psikiatri telah mengesahkan bahawa pesakit ini mengalami
penyakit Psikosis.
A. Nyatakan perbezaan-perbezaan antara penyakit Psikosis dan penyakit Neurosis.
[6M]
Pesakit ini juga mengalami halusinasi yang teruk.
B. Terangkan empat (4) jenis halusinasi.
[8M]
C. Terangkan tiga (3) pencegahan kejadian penyakit
mental. [6M]


Semester 6

1. Seorang remaja dibawa oleh ibunya ke klinik anda bertugas untuk rawatan susulan
dan didiagnos mengalami gangguan tingkahlaku sejak berumur 12 tahun.
A. Berikan definisi gangguan
tingkahlaku. [2M]
B. Nyatakan enam (6) tanda-tanda yang mungkin dilakukan oleh remaja
tersebut. [6M]
C. Senaraikan empat (4) sebab berlakunya tingkahlaku
tersebut. [4M]
D. Huraikan pengendalian dan pengurusan kes
ini. [8M]

2. Anda bertugas di hospital mental dan ditugaskan untuk menjaga seorang pesaskit
yang mengalami gangguan psikotik.
A. Berikan definisi gangguan
psikotik. [2M]
B. Nyatakan tiga (3) etiologi gangguan psikotik di kalangan kanak-
kanak. [2M]
C. Senaraikan enam (6) manifestasi klinikal
psikotik. [6M]
D. Huraikan pengendalian am gangguan
psikotik. [10M]

Semester 7

1. Seorang pesakit Skizofrenia telah dibawa oleh keluarganya ke hospital dan
dimasukkan ke wad.
A. Nyatakan empat (4) etiologi Skizofrenia.
[4M]
B. Terangkan tiga (3) manifestasi klinikal
Skizofrenia. [6M]
C. Terangkan pengurusan pesakit Skizofrenia di wad.
[6M]
Kebanyakan pesakit Skizofrenia masuk kembali ke hospital kerana tidak makan ubat yang
diberi.
D. Nyatakan empat (4) sebab pesakit Skizofrenia enggan makan ubat.
[4M]

2. Seorang pesakit mental telah dibawa oleh anggota polis ke hospital kerana
mengganggu orang awam. Pakar psikiatri telah mengesahkan bahawa pesakit ini mengalami
penyakit Psikosis.
A. Nyatakan perbezaan-perbezaan antara penyakit Psikosis dan penyakit Neurosis.
[6M]
Pesakit ini juga mengalami halusinasi yang teruk.
B. Terangkan empat (4) jenis halusinasi.
[8M]
C. Terangkan tiga (3) pencegahan kejadian penyakit
mental. [6M]

Semester 8

1. Seorang remaja dibawa oleh ibunya ke klinik anda bertugas untuk rawatan susulan
dan didiagnos mengalami gangguan tingkahlaku sejak berumur 12 tahun.
A. Berikan definisi gangguan
tingkahlaku. [2M]
B. Nyatakan enam (6) tanda-tanda yang mungkin dilakukan oleh remaja
tersebut. [6M]
C. Senaraikan empat (4) sebab berlakunya tingkahlaku
tersebut. [4M]
D. Senaraikan pengendalian dan pengurusan kes ini.
[8M]

2. Pengkelasan penyakit ditentukan oleh simptom yang ditunjukkan oleh pesakit yang
telah anda kendalikan di wad psikiatri.
A. Senaraikan lima (5) ciri yang ditunjukkan untuk setiap keadaan di
bawah: [5M]
Simptom psikosis
Simptom neurosis
B. Nyatakan lima (5) jenis gangguan yang biasa berlaku kepada pesakit yang alami
penyakit Psikosis. [5M]
C. Berikan definisi serta jelaskan tiga (3) jenis perkara
berikut. [10M]


MACH 2212

Semester 5

1. Kanak-kanak perlu menjalani pemeriksaan terutama sebelum mencecah umur setahun
di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak
A. Nyatakan dua (2) tujuan kenapa pemeriksaan ini
penting?
[2M]
Seorang kanak-kanak telah dikesan mengalami pneumonia di Klinik
Kesihatan.
B. Terangkan ciri-ciri kes pneumonia yang boleh dirawat sebagai pesakit
luar. [4M]
C. Terangkan pengendalian kes ini di Klinik
Kesihatan [4M]
D. Huraikan peranan dan tugas PPP yang penyumbang kepada penjagaan kesihatan
kanak-kanak. [10M]

2. Perancang keluarga telah bermula seawall tahun 1935 sehingga sekarang dan telah
melalui transformasi secara tersendiri.
A. Nyatakan dua (2) tujuan program perancang
keluarga. [2M]
B. Terangkan lima (5) kaedah perancang keluarga yang diamalkan di Malaysia TIDAK
termasuk [5M]
kaedah secara sterilisasi.
C. Terangkan kaedah perancang keluarga secara sterilisasi bagi lelaki dan perempuan
berdasarkan: [10M]
I. Jenis pembedahan yang dilakukan.
II. Dua (2) kriteria perubatan kategori C (caution) untuk setiap jenis pembedahan.
III. Dua (2) kepercayaan tidak benar (mitos) terhadap pembedahan tersebut.
D. Beri pendapat anda kenapa kaedah sterilisasi bukan pilihan terbaik untuk mencapai
objektif program perancang keluarga.
[3M]

Semester 6
1. Puan Q, berumur 36 tahun telah melahirkan anak 7bulan yang lepas. Beliau datang ke
Klinik KesihatanIbu dan Anak untuk mengambil kaedah perancang keluarga.
A. Terangkan dengan ringkas empat (4) kaedah perancang
keluarga. [4M]
B. Puan Q telah diberikan pil perancang keluarga (Oral Contraceptive Pills/OCP).
i. Berikan dua (2) nama ubat yang digunakan dalam kaedah
OCP. [2M]
ii. Terangkan tindakan ubat
OCP. [4M]
C. Jelaskan lima (5) aktiviti yang dilakukan di klinik perancang
keluarga. [10M]

2. Penjagaan sekunder dan rehabilitasi untuk program kesihatan keluarga memerlukan
pasukan yang komited.
A. Apakah maksud penjagaan sekunder di komuniti serta nyatakan contoh
kes. [2M]
B. Senaraikan lima (5) aktiviti penjagaan sekunder dan rehabilitasi di rumah
pesakit. [5M]
C. Terangkan teknik-teknik dan cara pemeriksaan fizikal dalam pengambilan
riwayat. [13M]

Semester 7

1. WHO dan UNICEF secara bersama, pada tahun 1989 telah menggariskan 10 langkah
ke arah penyusuan susu ibu yang berjaya bagi setiap kemudahan perubatan dan kesihatan
yang memberi perkhidmatan penjagaan ibu dan anak.
A. Nyatakan enam (6) daripada langkah-langkah
tersebut. [9M]
Susu ibu merupakan makanan yang paling baik bagi seseorang
bayi.
B. Huraikan tiga (3) masalah yang mungkin berlaku semasa penyusuan susu
ibu. [3M]
C. Nyatakan lapan (8) kebaikan penyusuan susu ibu bagi bayi dan juga
ibu. [8M]

2. Seorang ibu telah bersalin di sebuah Klinik Kesihatan 2minggu lalu dan sekarang
sedang dalam tempoh penjagaan post-natal.
A. Apakah yang dimaksudkan dengan tempoh post-
natal. [2M]
Pemeriksaan klinikal telah dilakukan ke atas beliau. Beliau didapati dalam keadaan sihat dari
aspek fizikal dan juga emosi.
B. Nyatakan empat (4) objektif penjagaan post-
natal. [4M]
C. Senaraikan enam (6) sebab pentingnya penjagaan post-
natal. [6M]
D. Terangkan empat (4) perkara yang perlu dipastikan semasa pemeriksaan harian bagi
ibu-ibu dalam tempoh post-natal.
[8M]


MAGS 2212


Semester 5

1. Seorang pekerja binaan dibawa ke Klinik Kesihatan dengan aduan haematuria setelah
terlibat dalam kemalangan jalan raya.
A. Jelaskan maksud haematuria. [1M]
B. Nyatakan empat (4) etiologi haematuria. [4M]
Semasa pemeriksaan, Pegawai Perubatan mendapati lebam di bahagian kiri loin mangsa. B/p
100/90 mmhg dan nadi adalah 110 seminit.
C. Jelaskan lima (5) investigasi khusus untuk kes ini. [5M]

D. Terangkan bagaimana anda mengendalikan kes ini di Klinik
Kesihatan. [10M]

2. Puan B telah masuk ke wad pembedahan dan didiagnos sebagai kes Peritonitis serta
sedang menerima rawatan.
A. Nyatakan lima (5) etiologi Peritonitis. [5M]

B. Senaraikan enam (6) organisma penyebab Peritonitis. [3M]

C. Terangkan pengendalian kes ini di hospital. [8M]

D. Nyatakan empat (4) komplikasi Peritonitis. [4M]


Semester 6

1. Encik T sentiasa mengalami kesakitan di bahagian ulu hati selepas makan dan
dimasukkan ke hospital. Doktor telah mendiagnos kes ini sebagai Ulser peptic.
A. Berikan definisi Ulser peptic. [2M]

B. Terangkan patofisiologi Ulser peptic. [5M]

C. Nyatakan enam (6) investigasi yang perlu dilakukan untuk kondidi ini. [6M]

D. Huraikan pengendalian kes ini di hospital. [7M]


2. Seorang pesakit berusia 40 tahun telah datang ke Jabatan Kecemasan dengan aduan
sakit pada bahagian anus. Setelah pemeriksaan dilakukan didapati beliau mendapat
haemorrhoid.
A. Nyatakan definisi haemorrhoid. [2M]

B. Nyatakan empat (4) klasifikasi haemorrhoid. [4M]

C. Senaraikan empat (4) investigasi yang dilakukan. [2M]

D. Terangkan pengurusan dan rawatan haemorrhoid. [12M]Semester 7

1. Encik B telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dada beliau terhentak pada
stering kereta dan mengalami kesakitan serta sukar bernafas.
A. Senaraikan dua (2) diagnosis perbezaan Encik [2M]
B.
Pemeriksaan telah dilakukan dan mendapati:
B/p: 90/60 mmhg
Nadi: 120/min
SpO2: 80 mmhg
Berpeluh dan gelisah
Keputusan x-ray dada menunjukkan terdapat udara di lapisan pleura paru-paru beliau.
B. Nyatakan diagnosis anda. [2M]

C. Senaraikan manifestasi klinikal bagi diagnosis anda. [7M]

Pegawai Perubatan mengrahkan pesakit dibawa ke bilik pembedahan kecil untuk rawatan
segera bagi mengeluarkan udara dari paru-paru beliau.
D. Nyatakan procedure yang perlu dilakukan ke atas Encik [2M]

E. Terangkan patofisiologi penyaliran dada. [7M]


2. Puan S mengalami kecederaan serius dalam satu rompakan di rumahnya. Selepas
pemeriksaan belaiu didapati mengalami kecederaan kepala.
A. Nyatakan definisi kecederaan kepala. [2M]

B. Senraikan lapan (8) menifestasi klinikal kecederaan kepala. [4M]

C. Terangkan pengurusan pesakit ini di tempat kejadian. [10M]

D. Senaraiakn empat (4) komplikasi kecederaan kepala. [4M]


Semester 8

1. Encik A, berumur 63 tahun mengalami kesukaran membuang air kencing dan disyaki
mengalami BPH.
A. Nyatakan 10 manifestasi klinikal yang boleh Encik A alami. [5M]

B. Berikan empat (4) diagnosis perbezaan untuk kes ini. [2M]

Selepas menjalani pemeriksaan fizikal, doktor menasihati beliau agar menjalani pembedahan.
C. Jelaskan lima (5) unvestigasi yang akan dilakukan terhadap Encik A. [8M]

D. Terangkan penjagaan pra pembedahan untuk Encik A. [8M]


2. Adik J, berumur 9 tahun dibawa ke Jabatan Kecemasan dengan aduan demam dan
kesakitan di bahagian fosa iliakn kanan sejak dua hari yang lalu.
A. Nyatakan empat (4) diagnosis perbezaan untuk kes ini. [2M]

Penemuan pemeriksaan fizikal adalah seperti berikut:
Keadaan am: kelihatan toksik
Suhu badan: 38.50C
Abdomen: ketenderan RIF dan rigidity setempat
B. Apakah diagnosis provisional anda bagi kes ini? [1M]

C. Huraikan empat (4) cara pemeriksaan fizikal yang dilakukan untuk membantu
membuat
diagnosis di atas. [8M]
D. Huraikan pengendalian kes ini di
wad. [9M]MAMD 2212


Semester 5
1. Pakcik J, 65 tahun dibawa ke hospital kerana mengalami pening kepala, sesak nafas
dan batuk sejak 2bulan yang lepas. Baru-baru ini keadaan beliau didapati semakin tenat.
A. Senaraikan empat (4) diagnosis perbezaan penyakit ini. [2M]

Pemeriksaan fizikal mendapati penemuan seperti berikut:
- Leher: JVP 3.5cm
- Auskultasi peparu: krepitasi basal bilateral
- Pergelangan kaki: edema berlekuk bilateral
B. Nyatakan diagnosis Pakcik J. [2M]

C. Terangkan pengurusan kes ini di hospital. [10M]

D. Terangkan bagaimana anda member pendidikan kesihatan kepada pesakit ini. [6M]

2. Encik T, 50 tahun telah menghidap diabetes mellitus selama 10 tahun datang untuk
rawatan susulan di klinik anda bertugas.
A. Nyatakan tiga (3) klasifikasi diabetes mellitus. [3M]

B. Nyatakan lima (5) manifestasi klinikal utama diabetes mellitus.
[5M]
C. Terangkan patofisiologi salah satu (1) dari jenis klasifikasi di atas.
[4M]
D. Terangkan pengendalian diabetes mellitus di dalam
wad. [8M]

Semester 6
1. Seorang kanak-kanak berusia 9 tahun hadir ke klinik bersama ibunya dengan aduan
demam, sakit di sendi dan ruam di badannya. Sejarah menunjukkan beliau juga mengalami
sakit tekak sejak 3minggu yang lalu.
A. Nyatakan provisional diagnosis anda. [1M]

Semasa auskultasi jantung kedengaran bunyi murmur.
B. Terangakn tiga (3) ujian yang perlu dilakukan beserta rasionalnya. [6M]

C. Terangkan pengendalian kes ini di wad. [10M]

D. Nyatakan tiga (3) komplikasi yang boleh dialami oleh kanak-kanak
ini. [3M]

2. Encik P, 48 tahun dibawa ke hospital kerana mengalami kesakitan abdomen, loya dan
muntah serta demam sejak 3hari yang lepas.
A. Senaraikan lima (5) diagnosis perbezaan Encik P. [5M]

Pemeriksaan fizikal mendapati tender, ketegaran (rigidity) dan kesakitan akut di bahagian
atas abdomen. Beliau juga mengakui adalah merupakan seorang alcoholic selama 20tahun.
B. Nyatakan diagnosis Encik P. [1M]

C. Terangkan patofisiologi penyakit ini. [6M]

D. Huraikan pengendalian kes ini di hospital. [8M]


Semester 7
1. Pakcik J, 65 tahun dibawa ke hospital kerana mengalami pening kepala, sesak nafas
dan batuk sejak 2bulan yang lepas. Baru-baru ini keadaan beliau didapati semakin tenat.
A. Senaraikan empat (4) diagnosis perbezaan penyakit ini. [2M]

Pemeriksaan fizikal mendapati penemuan seperti berikut:
- Leher: JVP 3.5cm
- Auskultasi peparu: krepitasi basal bilateral
- Pergelangan kaki: edema berlekuk bilateral
B. Nyatakan diagnosis Pakcik J. [2M]

C. Terangkan pengurusan kes ini di hospital. [10M]

D. Tergkn bagaimana anda memberi pendidikn kesihatan kepada pesakit ini. [6M]


2. Encik T, 50 tahun telah menghidap diabetes mellitus selama 10 tahun datang untuk
rawatan susulan di klinik anda bertugas.
A. Nyatakan tiga (3) klasifikasi diabetes mellitus. [3M]

B. Nyatakan lima (5) manifestasi klinikal utama diabetes mellitus. [5M]

C. Terangkan patofisiologi salah satu (1) dari jenis klasifikasi di atas. [4M]

D. Terangkan pengendalian diabetes mellitus di dalam wad. [8M]