Anda di halaman 1dari 5

FORMAT PERANCANGAN PROGRAM

PELAN OPERASI KURIKULUM/KOKURIKULUM 2015


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK MUTIARA WP LABUAN


Nama
Program/Aktiviti
Program Lawatan Sambil Belajar Pegakap Laut

Objektif 1. Memperluaskan pengetahuan dan menimba pengalaman untuk
menlahirkan ahli yang berinovasi dan kreatif.
2. Menjadi platform perkongsian maklumat dan idea khususnya dalam
bidang perkapalan dan pelayaran, ilmu kelautan dan lain-lain.
3. Mewujudkan hubungan dan kerjasama erat antara organisasi dan
masyarakat di luar.

Tempoh
(ANGGARAN TARIKH)
Mei 2015
Anggaran Kos RM400
Kumpulan Sasaran Ahli Pengakap Murid Berkeperluan Khas SMK Mutiara
Langkah Kerja Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi
1 Perbincangan dikalangan
guru untuk merancang
pelaksanaan aktiviti:
-cadangan program dan
aktiviti
-perbelanjaan
-perbincangan bersama
agensi luar
Guru Pengakap Januari
2 Penyediaan kertas kerja

Guru Pengakap Februari
3 Taklimat ringkas tentang
program yang akan
dijalankan
Semua guru PPKI
dan PPM
Mac
4 Penyediaan bahan dan
lokasi
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Julai
5 Program dijalankan Guru
PPM
Pelajar Pendidikan
Khas
1
hari(Ogos)
6 Penilaian aktiviti dan
membuat program
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Ogos

FORMAT PERANCANGAN PROGRAM
PELAN OPERASI KURIKULUM/KOKURIKULUM 2015
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK MUTIARA WP LABUAN


Nama
Program/Aktiviti
Perkhemahan Pengakap dan Anugerah Lencana

Objektif 1. Mencungkil bakat kepimpinan murid dalam berkumpulan
2. Melatih sikap bertanggjungjawab dan kerjasama dalam ahli kumpulan .
3. Mengaplikasikan teori-teori ilmu pembelajaran di sekolah dengan
suasana perkhemahan sebenar.
4. Menwujudkan suasana saling hormat-menghormati dan penghargaan
atas anugerah yang diberi
5. Mewujudkan hubungan erat bersama agensi dan masyarakat di luar
terutamanya Persatuan Pengakap Malaysia.
Tempoh
(ANGGARAN TARIKH)
Ogos 2015
Anggaran Kos RM800
Kumpulan Sasaran Ahli Pengakap Murid Berkeperluan Khas SMK Mutiara
Langkah Kerja Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi
1 Perbincangan dikalangan
guru untuk merancang
pelaksanaan aktiviti:
-cadangan program dan
aktiviti
-perbelanjaan
-perbincangan bersama
agensi luar
Guru Pengakap Januari
2 Penyediaan kertas kerja

Guru Pengakap Februari
3 Taklimat ringkas tentang
program yang akan
dijalankan
Semua guru PPKI
dan PPM
Mac
4 Penyediaan bahan dan
lokasi
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Mac
5 Program dijalankan Guru
PPM
Pelajar Pendidikan
Khas
1
hari(Ogos)
6 Penilaian aktiviti dan
membuat program
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Ogos

FORMAT PERANCANGAN PROGRAM
PELAN OPERASI KURIKULUM/KOKURIKULUM 2015
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK MUTIARA WP LABUAN


Nama
Program/Aktiviti
Reading in English

Objektif 1. Meningkatkan keupayaan murid membaca, mengeja dan menulis
dalam bahasa Inggeris
2. Meningkatkan minat dan motivasi murid untuk menguasai Bahasa
Inggeris
3. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid

Tempoh
(ANGGARAN TARIKH)
April 2015
Anggaran Kos RM600
Kumpulan Sasaran Semua murid PPKI(BP) SMK Mutiara
Langkah Kerja Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi
1 Perbincangan dikalangan
guru untuk merancang
pelaksanaan aktiviti:
-cadangan program dan
aktiviti
-perbelanjaan
Kumpulan pelajar mengikut
tahap keupayaan
Guru Bahasa
Inggeris
Januari
2 Penyediaan kertas kerja

Guru Bahasa
Inggeris
Januari
3 Taklimat ringkas tentang
program yang akan
dijalankan
Semua guru PPKI
PPM
Feb
4 Penyediaan bahan dan
lokasi
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Mac
5 Program dijalankan Guru
PPM
Pelajar Pendidikan
Khas
1 hari

6 Penilaian aktiviti dan
membuat program
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
April


FORMAT PERANCANGAN PROGRAM
PELAN OPERASI KURIKULUM/KOKURIKULUM 2015
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK MUTIARA WP LABUAN


Nama
Program/Aktiviti
Hello English

Objektif 1. Meningkatkan keupayaan murid untuk membaca, menyebut dan memberi
respon dalam bahasa Inggeris
2. Mencungkil bakat dan potensi murid untuk bertutur dan bercerita dalam
bahasa inggeris
3. Meningkatkan minat dan motivasi murid untuk mendalami Bahasa Inggeris
Tempoh
(ANGGARAN
TARIKH)
April 2015
Anggaran Kos Ogos
Kumpulan Sasaran Semua murid PPKI(BP) SMK Mutiara
Langkah Kerja Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi
1 Perbincangan dikalangan
guru untuk merancang
pelaksanaan aktiviti:
-cadangan program dan
aktiviti
-perbelanjaan
Kumpulan pelajar mengikut
tahap keupayaan
Guru Bahasa
Inggeris
Mac
2 Penyediaan kertas kerja
-penyediaan rancangan
aktiviti hasil dari penilaian
program Reading In English
Guru Bahasa
Inggeris
April
3 Taklimat ringkas tentang
program yang akan
dijalankan
Semua guru PPKI
PPM
Jun
4 Penyediaan bahan dan
lokasi
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Ogos
5 Program dijalankan Guru
PPM
Pelajar Pendidikan
Khas
1 hari

6 Penilaian aktiviti dan
membuat program
Ahli Jawankuasa
yang telah dilantik
Ogos

FORMAT PERANCANGAN PROGRAM
PELAN OPERASI KURIKULUM/KOKURIKULUM 2015
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK MUTIARA WP LABUAN


Nama
Program/Aktiviti
1 MURID 1 MUZIK

Objektif 1. Memberi pendedahan dan peluang kepada murid untuk menunjukkan
bakat dan kretiviti
2. Meningkatkan penguasaan murid untuk menguasai sekurang-
kurangnya satu alat muzik.
3. Menanam sikap murid lebih berkeyakinan dalam acara pementasan.
Tempoh
(ANGGARAN TARIKH)
Mac hingga September 2015
Anggaran Kos
Kumpulan Sasaran Murid Berkeperluan Khas di SMK MUTIARA
Langkah Kerja Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Pelan Kontigensi