Anda di halaman 1dari 12

ISI KANDUNGAN

Bil. Tajuk Mukasurat

1.0 Pengenalan 1

2.0 Prinsip Asas Pembelajaran Kanak-Kanak 2

3.0 Penerokaan, Memperoleh Pengalaman 2-8


Ekspresi
3.1 - Penerokaan 2
3.2 - Memperoleh Pengalaman 3
3.3 - Ekspresi 7

4.0 Sorotan Kajian Kemahiran Kanak-Kanak 8

5.0 Rumusan 10

6.0 Rujukan 11

0
1.0 PENGENALAN

Seni dalam pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk
meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat, dengar, sentuh, bergerak dan berfikir
dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ia bukan sahaja memudahkan mereka untuk
belajar membaca, menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dalam
memberi pelbagai pandangan dan bahasa supaya mereka berfikir secara kreatif,
imaginatif dan kritis. Tambah pula, ia turut memberikan kanak-kanak keseronokan
di dalam bilik darjah. Aktiviti pembelajaran perlu bersesuaian dengan tahap
pemikiran, perkembangan dan keupayaan seseorang kanak-kanak. Hal ini
bertepatan dengan hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud “Berbicaralah dengan
manusia mengikut kadar kemampuan akalnya.”

Melalui seni dalam pendidikan, kanak-kanak dapat menangani secara


produktif terhadap sumber-sumber imaginasi, kreativiti, pemikiran serta emosi dan
dapat berkomunikasi dengan apa yang mereka lihat serta dapat membuat
ekspresi terhadap apa yang mereka tanggap dan rasa melalui pelbagai bahasa.

Kanak-kanak adalah insan yang kompleks kerana segala pemikiran,


perasaan dan tindakan sentiasa berkeadaan aktif. Disebabkan sifat yang dinamik
ini, perubahan unsur akan berlaku dan turut mempengaruhi unsur lain apabila
mereka membesar dan matang. Justeru itu, mendidik kanak-kanak mestilah
secara menyeluruh. Ilmuan-ilmuan Islam terdahulu seperti Al-Ghazali, Ibn Qayyim
Al-Jauzi dan Ibn Maskawaih sering menekankan bahawa kanak-kanak belajar
melalui kebiasaan dan pembentukan yang paling utama ialah di waktu kecil,
selaras dengan penemuan kajian pakar neurologi di abad ke-21 (Katz, 2003) yang
mendapati 80-85% perkembangan otak manusia berlaku dalam tempoh 6 tahun
pertama.

1
2.0 PRINSIP ASAS PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Menurut maklumat yang diperolehi dari North Central Regional Educational


Laboratory (NCREL) (http://www.ncrel.org), di antara perkara-perkara yang
menjadi prinsip asas amalan terbaik bagi merangsang perkembangan
pembelajaran seseorang kanak-kanak ialah :

a. Berpusatkan kanak-kanak
b. Pembelajaran secara langsung yang aktif
c. Reflektif
d. Sumber yang asli
e. Holistik
f. Norma sosial dan komunikasi
g. Kerjasama
h. Kemahiran berfikir, kreatif dan imaginatif
i. Demokratik
j. Berkembang mengikut tahap dan peringkat
k. Psikolinguistik
l. Konstruktif
m. Mencabar

3.0 PENEROKAAN, MEMPEROLEH PENGALAMAN DAN EKSPRESI

3.1 PENEROKAAN

Pengalaman meneroka merupakan suatu situasi pembelajaran. Guru tidak


digalakkan menilai sebaliknya membimbing kanak-kanak untuk menemui sesuatu
yang lebih spesifik tentang diri mereka. Meneroka bermaksud menggunakan
pelbagai bahan dan kaedah seperti membuat eksperimen, menyelidik dan

2
mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Ini akan menjadikan anda lebih
imaginatif.

a. Meneroka alat dan bahan


i. Di peringkat prakawalan boleh memulakan program latihan dengan cara
berjalan-jalan di sepanjang palang atau bangku yang rendah, melompat
dari atas kerusi atau meja yang rendah.
ii. Tahap kawalan boleh memulakan dirinya untuk membuat penyesuaian
menggunakan peralatan yang sebenar. Mereka boleh mencuba pelbagai
cara untuk bergerak di atas palang, bergayut di atas palang atau tali,
melompat dari atas meja atau kerusi.
iii. Tahap aplikasi bolehlah mencuba pelbagai cara untuk masuk ke dalam
sesuatu ruang alat, melompat, melintasinya dan membuat bentuk-bentuk
dengan menggunakan anggota-anggota semasa beraksi.
b. Meneroka cara pengolahan dan manipulasi
Pelajar sudah bersedia untuk meneroka cara pengolahan sesuatu aktiviti
dan cuba memanipulasi tubuh mereka supaya boleh melakukan aktiviti
gimnastik atau pergerakan dengan lebih mencabar lagi seperti dirian
tangan, roda kereta, gulingan, imbangan dan sebagainya.
c. Meneroka idea dan isi kandungan
Aktiviti mengguling ialah perlakuan memindahkan beban berat bahagian-
bahagian anggota lain di sekeliling sesuatu paksi. Menggabungkan
perlakuan-perlakuan mengguling ke dalam aktiviti-aktiviti lain seperti
pergerakan lokomotor atau perlakuan menangkap dan mengguling.

3.2 MEMPEROLEH PENGALAMAN

Pengalaman dalam seni visual, muzik dan pergerakan akan menjana


pembelajaran kanak-kanak dalam pelbagai bidang. Bagi perkembangan kognitif,
kanak-kanak menggunakan seni untuk meluahkan fikiran dan idea mereka.

3
Pengalaman seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestatik
yang mendalam, kepintaran menggunakan tubuh badan dan penajaman persepsi
sebagai satu pengalaman estetik. Aktiviti yang membentuk pengalaman ini akan
member peluang supaya terlibat dalam operasi kognitif. Operasi kognitif ialah
operasi yang melibatkan proses pemikiran kritis, kreatif, menyelesaikan masalah
dan membuat keputusan manakala operasi meta kognitif pula ialah proses refleksi
yang dilakukan oleh individu pada proses pemikirannya (Azizi Yahaya et. al.,
2005).

a. Pelbagai strategi memperoleh pengalaman


persepsi, membina konsep, pemahaman, penemuan, pengetahuan, hasil,
proses, kemahiran untuk menyelesaikan maslaah, membuat
eksperimentasi, meneroka, mengambil risiko, mencipta secara kreatif,
membuat penilaian dan bijak membuat pilihan. Dalam hal ini, Ibn Khaldun
(1332-1406) dalam kitabnya “Al Muqaddimah” (Rosenthal, 1978) begitu
menekankan betapa pentingnya sesuatu pembelajaran itu berasaskan
sumber yang pelbagai bagi merangsang kreativiti dan mengelakkan sifat
jumud.
b. Aktiviti memperoleh pengalaman
Permainan merupakan nilai riadah yang sungguh menakjubkan, nilai
kecergasan yang tinggi dan bertindak sebagai alat yang amat ampuh untuk
menyalurkan rasa ketahanan semulajadi di dalam jiwa pelajar pelbagai
peringkat.
c. kepentingan pengalaman secara langsung
kemahiran membaling dan menangkap pundi kacang dipraktik dalam
kemahiran menangkap dan membaling bola.
i. Pengalaman kemahiran permainan tak varian
Pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi
kacang atau arah tuju pergerakan lawan.

4
ii. Pengalaman kemahiran permainan dinamik
Apabila pelajar sudah memperolehi kemahiran yang membolehkan
mereka bermain dengan cekap mereka haruslah diberi peluang untuk
mempraktikkan kemahiran mereka itu dalam keadaan serupa seperti
dalam keadaan permainan sebenarnya.
iii. Pengalaman bermain permainan
Dengan adanya aktiviti bermain boleh membantu mereka menghayati
rasa keseronokan, kepuasan, kegembiraan dan kejayaan.
d. ciri-ciri generik tahap kemahiran
i. tahap prakawalan
 Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan
yang berkessan secara berturut-turut. Pola perlakuan mereka
berubah-ubah dari saru percubaan ke satu percubaan.
 Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak
cekap semasa mempraktikkan kemahiran
 Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya
bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran sebenar
 Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan
kesungguhan usaha dan bimbingan.
 Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan, perlakuan
mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan.
ii. tahap kawalan
 pergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebig
mengikut kehendak mereka.
 Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak
serupa.
 Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul.

5
 Percubaan pelajar untuk menggabungkan antara satu jenis
pergerakan dengan yang lain atau mempraktikkan sesuatu
kemahiran dalam hubungannya dengan objek atau dengan
rakan pemain, niasanya tidak terhasil.
 Oleh sebab sesuatu pergerakan itu masih belum dapat
dipraktikkan secara automatic, pelajar perlu menumpukan
perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya.
iii. tahap penggunaan
 dengan penumpuan, perlakuakn-perlakuan pergerakan dapat
dipraktikkan dengan jaya.
 Walaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu
melaksanakan kemahiran dengan betul
 Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka
dalam situasi-situasi yang boleh diramal. Mereka boleh
mempraktikkan secara tekal.
 Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran-
kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan daripada
beberapa kemahiran.
iv. tahap kecekapan
 kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara automatik dan
pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir serupa.
 Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di
luar jangkaan dalam konteks permainan, namun masih
mmapu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati.
 Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah-
olah tanpa perlu banyak usaha.

6
 Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan
mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang
terancang mahupun tidak terancang

3.3 EKSPRESI

Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan member


peluang kepada kanak-kanak untuk menemui potensi ekspresif diri melalui
perkataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka.

Bahasa-bahasa symbol digunakan untuk membuat eskpresi dalam aktiviti-


aktiviti seni. Ini membantu kanak-kanak untuk merasa, menyentuh, dan
mendengar serta melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri.
Kanak-kanak meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan
sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain.

Media-media ekspresi boleh dilihat dalam bentuk catan, tubuh badan, suara
atau bunyi. Apabila ia digabungkan secara harmoni, ekspresi yang terhasil
menjadi estetik.

i. Bentuk Ekspresi :

a. Perasaan
b. Lisan
c. Reaksi
d. Emosi
e. Bukan Lisan
f. Idea
g. Menggambarkan
h. Menghasilkan

7
ii. Unsur Perasaan dalam Ekspresi

Reaksi badan terhadap rangsangan yang ia tidak bersedia menghadapinya atau


yang memberikan sumber manfaat dan kerugian yang mungkin kepada seseorang
ibu bapa dan guru yang menjadi model, penguatkuasa dan penilai terhadap
pembentukan tingkah laku.

iii. Penyampaian yang Berekspresif

Guru mahupun sekolah perlulah bersifat ekspresif. Oleh itu, gaya pembelajaran
perlulah dirangsang kepada setiap pelajar.

 Rangsangan Persekitaran (Bunyi, cahaya, suhu, susun atur bilik)


 Rangsangan Emosi (Motivasi, keazaman, tanggungjawab, struktur)
 Rangsangan Sosiologi (diri sendiri, pasangan, rakan sebaya, kelompok)
 Rangsangan fisiologi (Kekuatan persepsi yang merangkumi auditori, visual,
kinestatik, makanan / minuman, waktu belajar, pergerakan)
 Rangsangan psikologi (Analitik atau global, pemproses otak kiri dan kanan,
dan impulsif atau reflektif)

iv. Aktiviti

Melaksanakan permainan yang bersifat koperatif dan sukan

4.0 SOROTAN KAJIAN KEMAHIRAN DI KALANGAN KANAK-KANAK

Menurut Martin (2001), kemahiran yang boleh dikuasai oleh kanak-kanak


merangkumi beberapa jenis kemahiran utama iaitu membuat pemerhatian,
perbandingan, jangkaan, pengelasan, pengukuran secara kuantitatif dan
berkomunikasi dengan cara menamakan, mencatat dan berkongsi maklumat
tentang sesuatu dapatan. Di dalam buku garis panduan kurikulum kebangsaan
pendidikan awal kanak-kanak Britain, “The Early Learning Goals” kemahiran
8
diletakkan di bawah satu bidang pembelajaran yang dikenali sebagai “Knowledge
and Understanding of The World” dan ia merangkumi perkara-perkara berikut :

a. Meneroka dan ‘menyiasat’


i. Mempertingkatkan perasaan ingin tahu dan kemahiran membuat
pemerhatian.
ii. Memanipulasi objek.
iii. Membuat gambaran atau memperjelaskan tentang ciri-ciri sesuatu
objek.
iv. Mencari dan mengetahui lebih lanjut tentang benda menggunakan
pancaindera.
v. Mengenalpasti bagaimana sesuatu benda itu berfungsi.
vi. Melihat dari segi persamaan, perbezaan dan perubahan.

b. Merekacipta dan merekabentuk


i. Mendalami dan menggunakan pelbagai cara untuk membina
sesuatu.
ii. Memahami tujuan sesuatu alat dibina dan bagaimana
menggunakannya dengan selamat.
iii. Menyambungkan dua bahan yang dibina dengan pelbagai cara
yang berlainan.
iv. Memilih sumber dan alat yang sesuai.
v. Mencuba dan menyesuaikan alat.

c. ICT
i. Bermain dengan pelbagai sumber ICT
ii. Mempelajari bagaimana sesuatu peralatan itu beroperasi dengan
mudah.
iii. Menerokai kepelbagaian penggunaan dan tujuan ICT.
9
iv. Menggunakan komputer.

d. Merasai perjalanan waktu


i. Mendapat pengalaman tentang sesuatu yang lepas dan waktu
sekarang.
ii. Bercakap tentang rasional dan signifikasi sesuatu perkara yang
telah berlaku.
iii. Menunjukkan rasa minat terhadap kehidupan manusia.
iv. Memerhati perubahan dalam persekitaran. Contoh : pertukaran
cuaca, pembesaran pokok dan sebagainya.

e. Merasai konsep ruang / tempat


i. Melihat kehidupan sekitar dan alam keseluruhannya.
ii. Bertanya soalan tentang kejadian alam.
iii. Menyedari tentang perbezaan kriteria yang terdapat di alam
persekitaran.

f. Kebudayaan dan kepercayaan


i. Mencurah perasaan tentang sesuatu peristiwa yang berlaku dan
bercerita atau menggambarkannya.
ii. Mula mengetahui tentang perbezaan kebudayaan dan kepercayaan
di kalangan manusia melalui cerita, muzik, pergerakan, main
peranan, festival dan perayaan.

5.0 RUMUSAN

Seni dalam pendidikan memberi peluang kepada seseorang individu untuk


meningkatkan cara meneroka, memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui

10
muzik, pergerakan dan seni visual. Justeru, ia membantu seseorang untuk
mencapai perubahan diri dan social mereka. Dengan cara ini membolehkan
seseorang itu membuat eksplorasi, menimba pengalaman dan meluahkan potensi
diri, kreativiti dan keupayaan diri.

Seni dalam pendidikan juga membantu menangani situasi yang memerlukan


penyelesaian secara kreatif di dalam disiplin yang lain. Ini adalah penting untuk
mengetahui keseluruhan interaksi yang kompleks (eksplorasi, memperoleh
pengalaman dan ekspresi) di dalam sesebuah bidang dan mampu menggunakan
ilmu itu dalam mengurus dan merancang kegiatan mereka.

6.0 RUJUKAN

Azizi Yahaya dan Zurihanmi Zakaria. 2005. Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. PTS
Profesional Publishing Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.

http: // www. ncrel.org

Katz, L. G. 2003. The Right of the Child to Develop and Learn in Quality Environments.
International Journal or Early Years Education. 35(2). 13-25 Lindon, J., Kelman,
K. &Sharp, A. 2001. Play and Learning for the Under 3’s, TSL Education Limited,
London.

Martin, D. J. 2001. Constructing Early Childhood Science. Albany: Delmar Thomson


and Learning.

Modul Seni Dalam Pendidikan Unit 1/2 Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan.
2003. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia.

Rosenthal, F. 1978. The Muqaddimah: An Introduction to History / Ibn Khaldun.


(Translated from the Arabic; abridged and edited by N.J. Dawood). London : Routledge & Kegan
Paul.

11

Anda mungkin juga menyukai