Anda di halaman 1dari 11

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4

1

JAWAB SOALAN DI DALAM KERTAS JAWAPAN YANG DIBERIKAN
1 Mentol pada projek Menara Rumah Api dapat mengeluarkan cahaya setelah
mendapat tenaga _____________________ daripada bateri
A Haba
B Bunyi
C Kinetic
D Elektrik

2 Setiap komponen elektrik berikut dapat diwakili oleh simbol kecuali _____________ .
A

C

B

D


3. Kekutuban bateri dapat ditentukan dengan melihat tanda ______________
pada badan bateri.
A dan C dan +

B + dan - D dan

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
2

Soalan 4 dan 5 berdasarkan rajah 1 di bawah.
RAJAH 1
4. Apakah nama bahan yang ditunjukkan rajah 1 di atas?
A Wayar C Pemegang Mentol
B Pemegang bateri D Bongkah penyambung

5. Apakah kegunaan bahan yang ditunjukkan pada rajah 2 di atas?
A Menetapkan kedudukan bateri
B Menyambung setiap komponen
C Menentapkan kedudukan mentol
D Membenarkan pengaliran arus elektrik

Soalan 6 berdasarkan rajah 2 di bawah.RAJAH 2
6 Lukisan litar yang ditunjukkan pada rajah 3 di atas merujuk kepada litar_________ .
A lengkap C Skematik
B elektrik D bergambar
z
y
x
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
3

7. Dua komponen dan bahan yang memainkan peranan penting semasa menguji projek
ialah____________________ .
A Suis dan bateri C Bateri dan wayar

B Suis dan mentol D Wayar dan mentol

8. Setelah alatan tangan siap diselenggara, alatan tangan tersebut perlu disimpan di
_______________ .
I. dalam bilik darjah
II. dalam laci meja
III. panel alatan
IV. kotak alatan
A I dan II C III dan IV

B II dan III D I dan IV

9. Apakah tempat penyimpanan alatan tangan seperti ditunjukkan rajah dibawah?

A Panel alatan C Kotak alatan

B Laci alatan D Almari alatan


10. Semua artikel jahitan dihasilkan daripada ____________________ melalui proses
jahitan.

A Kaca C Kayu

B kain D plastik

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
4

11. Manakah antara artikel jahitan berikut boleh digunakan sebagai barangan hiasan.
A

C

B

D


12 Pilih kegunaan yang betul bagi artikel jahitan di bawah
A Sarung kusyen- digunakan sebagai bantal kecil.
B Apron digunakan untuk mengelakkan pakaian kotor atau basah.
C Beg pensil digunakan sebagai tempat penyimpanan alatan tangan.
D Pemegang periuk digunakan untuk mengelakkan tangan dari luka.

13 Bahan ini digunakan untuk memindahkan tanda ke fabrik dengan menggunakan roda
surih.
A Kain c Kertas karbon
B benang D Kapur tukang jahit

14 Mata jahitan ___________________ digunakan untuk memulakan dan menamatkan
sesuatu jahitan yang lain.
A kia C jelujur halus
B kekal D jelujur kasarREKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
5

Soalan 15 dan 16 berdasarkan rajah 3 di bawah.RAJAH 3
15. Apakah nama alatan menjahit yang ditunjukkan rajah 3 di atas?
A Paku panel C Jarum tangan
B Jarum peniti D Penentas jahitan

16. Nyatakan fungsi alatan menjahit yang ditunjukkan rajah 3 di atas?
A Menjahit fabrik
B Menyemat pola pada fabrik
C Menanggalkan mata jahitan
D Memindahkan pola pada fabrik

17 Projek Eksperimental yang telah siap dibina perlu _______________ untuk
mengetahui sama ada reka bentuk projek eksperimental tersebut berjaya atau gagal.
A diuji C diukur
B dihias D ditambah baik.

18 Apakah ciri-ciri penting yang perlu diperolehi semasa proses mengumpulkan
maklumat?
A ciri-ciri reka bentuk C Alatan tangan
B Bahan-bahan D KosREKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
6

19Rajah 4
Bahan-bahan berikut boleh digunakan untuk membina projek eksperimental seperti
rajah 4 diatas, kecuali _______________ .
A kertas kotak C penyedut minuman
B batang penyapu D kertas surat khabar

20 Semasa menguji model jambatan yang dibina, Qaisara mendapati model tersebut
tidak mampu menahan beban yang diuji menyebabkan ianya runtuh. Apakah
tindakkan yang patut diambil Qaisara?
A Memarahi rakan sekumpulannya
B Membina model jejantas yang baru.
C Membuat baik pulih dan penambahaikan
D Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada projek eksperimental.

21. Fakhrul telah selesai menjalankan projek eksperimentalnya. Dia kemudiannya
menyimpan semua lakaran dan catatan yang dibuatnya ke dalam fail.
A Pengemasan
B penyimpanan
C penambahbaikan
D pendokumentasianREKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
7

22

Apakah bahan untuk membuat bahagian x?
A kayu
B kaca
C plastik
D getah

23 Reka bentuk bermaksud ________________ pada sesuatu objek.
A seni ukiran C rupa dan warna
B rekaan khas D corak dan bentuk

24 Siapakah yang berkuasa untuk melantik fomen di bengkel?
A Guru C Guru Besar
B Ibu bapa D Murid-murid

25 Kerja-kerja memotong kayu akan menyebabkan persekitaran menjadi berhabuk dan
berbahaya kepada sistem pernafasan manusia. Bagaimanakah cara keselamatan diri
perlu dipraktikkan?
A Memakai apron
B Memakai topeng muka
C Memakai sarung tangan
D Memakai penutup hidung dan mulutx
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
8

26. Apakah takrifan yang betul bagi manual kit model?.
A Dokumen yang disediakan selepas memasang kit model.
B Dokumen yang diperlukan untuk membeli kit model yang berkualiti.
C Dokumen yang digunakan untuk menilai murid memasang kit model.
D Dokumen yang dijadikan panduan untuk memasang sesuatu kit model secara
teratur.

27 Manual boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Antara berikut manakah bentuk-bentuk
manual?
I. kad
II. buku
III. helaian kertas
IV. Pita rakaman suara
A I, II dan III C I, II dan IV

B II, III dan IV D I, III dan IV

28. Dalam kotak kit model kapal layar terdapat sejenis alatan tangan seperti berikut.

Apakah kegunaan alatan tangan tersebut?
A Memutarkan skru alur
B Memutarkan skru philip
C Memutarkan bol dan nat
D Mencengkam benda atau objek yang kecil
REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
9

28. Apakah nama komponen kit model dibawah?

A gear
B motor
C gandar
D kerangka

29 Dari manakah kit model berfungsi mendapatkan bekalan tenaga elektrik?
A Suis C Bateri
B Gear D Gandar

30 Komponen ini bertindak untuk menukarkan tenaga elektrik ke tenaga elektrik.
Seterusnya akan memusingkan gear yang terdapat padanya. Komponen ini juga
ibarat enjin pada sebuah kereta.
Penyataan ini sesuai bagi komponen _______________ .
A Suis C motor
B gear D gandar

31 Apakah rujukan utama untuk membina dan menghasilkan projek reka cipta?
A Buku Teks C buku manual
B Buku Kerja D buku penilaian

32 Fabrik juga dikenali sebagai ________________ .
A kain C kaca
B kayu D plastik

REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
10

33 Semasa menguji kit model, butang suis hendaklah ditolak ke tanda _______________
A on C open
B off D closed

34 Apakah tujuan membuka kit model dan menyimpannya semula di dalam kotak?
A supaya boleh dijual
B supaya mudah dibawa pulang
C supaya komponen yang rosak digantikan
D supaya memudahkan murid kelas lain menggunakannya

35. Perhatikan gambar di bawah.

Bagaimanakah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah pejalan kaki seperti
ditunjukkan dalam gambar di atas?
A membina jejantas
B membina jambatan
C membina jalan yang lebih besar
D mengurangkan bilangan kenderaan

36. Pintu dan tingkap perlu dibuka semasa didalam bengkel supaya _________________
A murid selesa C mudah bernafas
B tidak dimarahi fomen D pengaliran udaraREKABENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 4
11

37 Kit model kereta yang telah siap dipasang perlu _________________ untuk
mengetahui sama ada ianya berfungsi dengan sempurna atau sebaliknya.
A diuji C dibuka
B dihias D dipasang

38 Bahan berikut boleh digunakan untuk membina projek eksperimental model jambatan
kecuali ____________________ .
A lidi C kertas kotak
B aluminium D penyedut minuman

Soalan 39 dan 40 berdasarkan rajah 5 di bawah.

Rajah 5
39. Apakah nama alatan di atas?
A penebuk sisi C gerudi mudah alih
B Gerudi tangan D gerudi rencong manual

40. Manakah antara berikut, boleh dilakukan oleh alat seperti rajah 5 di atas?
A Menanda
B Menebuk
C Mengukur
D Memotong


Disediakan oleh Disemak oleh:

............................................... ..................................................
(RIZAL HAZRI BIN BAKHTIAR) (EN AZISSUL BIN MAHAD)
GURU RBT GPK 1, SKTTJ2