Anda di halaman 1dari 1

Hari

:.

Tarikh :.

Nama :

Kelas :....

Arahan

: Bina peta titi di bawah

same as
ditulis sebagai

CARTA 1

Anda mungkin juga menyukai