Anda di halaman 1dari 16

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI


TAHUN 4 TERATAI
Tarikh : 28 Ogos 2013
Masa : 9.15-9.45
Kelas : 4 Teratai
Bilangan Murid : 20 orang
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Tunjang : Kemahiran
Tajuk : Permainan Hoki
Subtajuk : Memukul dan Menolak
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat;
Psikomotor:
1)Murid dapat melakukan kemahiran pukulan sekurang-kurangnya 5 kali daripada 8 percubaan
2)Murid dapat memegang kayu koki dengan cara yang betul.
Kognitif:
1)Murid dapat menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa bermain hoki
2)Murid dapat menyatakan kegunaan kemahiran menolak dalam permainan hoki

2
Afektif:
1)Murid berasa seronok semasa bermain hoki

Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah bermain permainan hoki semasa berada di tahap satu
Penyerapan Nilai : Kerjasama, disiplin dan mematuhi arahan,
KBKK : Menjana idea berkaitan otot-otot yang terlibat
Strategi Pengajaran : Pembelajaran koperatif dan pembelajaran secara konstruktivisme
Penggabungjalinan : Sains dan Matematik
Bahan Bantu Mengajar :Bola permainan, kayu besbol, wisel, kon,


3
Bahagian/
Masa
Aktiviti Butiran Mengajar Organisasi Catatan
Permulaan/
Set induksi
(5 minit)
Pemanasan badan Guru menunjukkan
beberapa alatan kepada
murid
-kayu hoki
-kayu besbol
Bola
-bola hoki
-bola tenis
-bola baling
Guru bertanyakan
kepada murid soalan
mengenai alatan yang
manakah yang sesuai
digunakan untuk
permainan hoki.

Guru memberikan pujian
kepada murid sekiranya
murid dapat menjawab
dengan betul

Nilai : ingin tahu


4

Regangan
Regangan kepala :-
Berdiri tegak
Kaki buka seluas bahu
Tangan kiri memegang
dagu
Perlahan-lahan, tolak
kepala ke arah kanan
Mata memandang ke
arah kanan
Kira ulangan sebanyak 8
kali
Perlakuan diulang
dengan kepala
memandang ke arah kiri,
atas dan bawah

Regangan tangan :-
Berdiri tegak
Kaki buka seluas bahu

5
Tangan kanan lurus dan
disilangkan ke kiri badan
Tangan kiri diletakkan di
bawah siku kanan dan
difleksikan
Tarik rapat tangan kanan
ke arah badan
Kira ulangan sebanyak 8
kali
Perlakuan diulang
dengan menukar tangan
kiri.


Regangan Pinggang :-
Berdiri tegak
Kaki buka seluas bahu
Bahagian atas badan
direndahkan kebahagian
badan
Kira ulangan sebanyak 8
kali

6
Perlakuan diulang
dengan menukar ke arah
kiri, hadapan dan
belakang

Regangan Kaki :-
Berdiri tegak, kaki kanan
diangkat ke atas dan
dibengkokkan 90, kedua-
dua tangan memegang
lutut. Lakukan perkara
yang sama terhadap kaki
kiri.
Kaki kanan selangkah ke
hadapan, tumit diangkat
dan jari kaki menekan
permukaan.
Kaki kanan selangkah ke
hadapan, bengkokkan
pergelangan kaki ke
kanan dan ke kiri.
Lakukan perkara yang di

7
atas terhadap kaki kiri.


Perkemban
gan
(10 minit)

Langkah 1Cara memegang
koyu hoki.
Ayunan kayu hoki
tanpa bola.Guru mengarahkan murid
untuk membentuk ladam
kuda.
Guru membuat
demonstrasi dengan
memanggil seorang
murid.
Guru memberi tunjuk ajar
bagaimana cara
memegang kayu hoki
dengan betul
Guru menyatakan aspek
keselamatan dalam
permainan hoki kepada
murid.
Guru memberi
penerangan mengenai
kegunaan kemahiran


Petunjuk

Guru

Murid

Nilai: kerjasama


8
memukul dan menolak
dan kedudukan badan
yang betul semasa
hendak melakukan
pukulan.
Guru membuat
penerangan beserta
demonstrasi ayunan kayu
hoki tanpa sentuhan bola.

Secara berpasangan,
murid menghadap
sesama rakan pada jarak
5 meter.
Murid A memukul bola ke
arah murid B pada
kedudukan statik.
Murid B menerima dan
menahan bola daripada
murid A.
Murid B pula membuat
pukulan bola kearah


Kemahiran Memukul

Kemahiran Menolak


9

Langkah 2

Aktiviti
Berpasanganmurid A.
Murid membuat pukulan
sebanyak lapan kali
ulangan

Membuat pukulan secara
berpasangan mengikut
jarak.
Murid masih berada
dalam jarak 5 meter.
Murid B melangkah 2
langkah ke belakang.
Murid A membuat
hantaran kepada murid
B.
Murid B menahan bola
dan terus memukul
kembali kepada murid A.
Murid melakukan
perbuatan sebanyak
tiga kali percubaan


A BPetunjuk

Murid

Arah pukulan

Nilai : disiplin
Strategi :
Pembelajaran
secara
konstruktivisme

10

Langkah 3

Memukul bola
secara berlari

Guru membentuk murid
dalam satu kumpulan
Murid memukul bola
sambil berlari
mengelilingi kon oren dan
kembali semula kepada
kumpulan.
Murid seterusnya
melakukan perlakuan
yang sama seperti rakan
kumpulan sehinggalah
sampai kepada murid
terakhir.

kon

bola hoki

murid

arah larian


11
Kemuncak
(10 minit)
Permainan Kecil
Tuju Sasaran
Guru membahagikan
murid kepada dua
kumpulan.
Setiap kumpulan
mempunyai 10 orang
murid.
Kumpulan pertama
dikenali sebagai
kumpulan A manakala
kumpulan kedua dikenali
sebagai kumpulan B.
Setiap murid akan diberi
kayu hoki.
Kumpulan A akan
memukul bola ke arah
garisan belakang
kumpulan B.
Pemain kumpulan B pula
dikehendaki menahan
dan memukul balik ke
arah kumpulan A semula.
Mana-mana kumpulan

Petunjuk:

kon


murid


garisan permainan


12
yang dapat memukul
melepasi pemain lawan
atau melepasi garisan
belakang dikira sebagai
gol.
Penutup
(5 minit)
Penyejukan
BadanPenyejukan badan
Kaki
Berdiri tegak, kaki kanan
diangkat ke atas dan
dibongkokkan 90 darjah,
kedua-dua tangan
memegang lutut.
Perlakuan yang sama
diulang pada kaki kiri.
Kaki kanan selangkah ke
hadapan, tumit diangkat
dan jari kaki menekan
permukaan.
Kaki kanan ke belakang,
tumit diangkat dan jari
kaki menekan
permukaan.


13


Kaki kanan selangkah ke
hadapan, bengkokkan
pergelangan kaki ke
kanan dan ke kiri.
Perlakuan yang sama
diulang pada kaki kiri.

Badan
Letakkan kedua-dua
tangan di pinggang,
tangan kanan diangkat
ke atas dan badan
dibengkokkan ke kiri.
Lakukan perkara yang
sama ke arah
bertentangan.
Kedua-dua tangan
diluruskan ke hadapan,
badan dibongkokkan
sehingga tangan
menyentuh permukaan.
Letakkan tangan ke

14


belakang. dan lentikkan
badan ke belakang.

Tangan
Berdiri tegak, buka kaki
seluas bahu, mata
pandang ke hadapan.
Tangan kanan
dibengkokkan sehingga
menyentuh pipi kanan,
tolak ke arah
bertentangan.
Ulang perlakuan pada
tangan kiri.
Angkat kedua-dua tangan
ke atas, letakkan diatas
kepala dan tekan ke
bawah sehingga mata
memandang ke bawah.
Kedua-dua tapak tangan
dirapatkan, letakkan
ibujari dibawah dagu dan

15


Rumusan
Soal Jawab
tolak ke atas sehingga
mata pandang ke atas.
Kepala
Berdiri tegak
Kaki buka seluas bahu
Tangan kiri memegang
dagu
Perlahan-lahan, tolak
kepala ke arah kanan
Mata memandang ke
arah kanan
Kira ulangan sebanyak
8 kali
Perlakuan diulang
dengan kepala
memandang ke arah
kiri, atas dan bawah

Rumusan:
Guru menanyakan soalan
kepada murid
-Apakah aspek keselamatan

16


Refleksi :


semasa permainan hoki?
-Anggota badan yang manakah
terlibat dalam permainan hoki?

Guru merumuskan
jawapan murid.
Guru memberikan pujian
terhadap kerjasama yang
diberikan.
Guru memberitahu murid
tentang pencapaian
Guru memberi arahan
kepada murid untuk
menyimpan alatan.

Anda mungkin juga menyukai