Anda di halaman 1dari 1

Buku Sila

Ikatan buku sila digunakan nutuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali
yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Kedua-dua
punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula.