Anda di halaman 1dari 11

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

94

8. Seterusnya Klik Butang Open pada gambar rajah 7.


Gambar rajah 7

9. Gambar Jellyfish pada gambar rajah 8 terpapar, kemudian
Klik butang Add selected( )
Gambar rajah 8


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
95

10. Pada paparan gambar rajah 9 isikan nama gambar yang
dimuat naik, contohnya disini Gambar Jellyfish pada
ruang Post dan kemudian Klik butang Publish.( )
Gambar rajah 911. Seterusnya pada paparan gambar rajah 10, Klik
butang View blog
Gambar rajah 10

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
96

12. Akhirnya blog yang mengandungi gambar jellyfish Berjaya
dihasilkan seperti gambar rajah 11.
Gambar rajah 11
AKTIVITI 2
Arahan: Pelajar memuat naik bahan ke blog masing masing
langkah demi langkah dan dengan panduan guru berdasarkan
nota rujukan.SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
97

PENILAIAN
Arahan: Susun semula langkah-langkah untuk memuat naik
bahan ke blog .
a. Klik pada ikon insert image
b. Klik butang Add selected
c. Klik Butang Open
d. Klik butang View blog
e. Taip alamat blog http://www.blogger.com.
f. Isikan maklumat Email dan Password
g. Klik pada menu New Post
h. Klik butang Choose files.
i. Klik butang Publish
j Gambar telah berjaya dimuat naik ke blog
K memilih file gambar yang dimuat naik
l Klik pada butang Sign in


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 98


Standard
kandungan:

3.0 Mengenal Internet
Standard
pembelajaran:

3.9 Memuat turun bahan yang sah
Masa: 60 minit

NOTA RUJUKAN
Memuat turun bahan sah

1. Apa itu muat turun?
Proses mendapatkan maklumat yang disimpan dalam
internet dan disalin menggunakan tapat perkongsian
seperti http://www.search.com

2. Apa itu bahan sah?
Bahan yang sah ialah yang diketahui sumbernya dan
ketepatan isi kandungannya. Bukan berbentuk gossip,
rekaan atau fitnah. Pengguna juga harus mendapat
kebenaran dari pemilik jika ingin menggunakan bahan
tersebut kecuali ia adalah percuma.

KEPERLUAN PERISIAN
Internet Explorer
KEPERLUAN PERKAKASAN
Komputer
MODUL SRDI 9
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 99

AKTIVITI 1

Langkah Muat Turun bahan yang sah; e-card

Langkah 1 :
Taip URL contohnya http://www.123greetings.com.
Gambar rajah dibawah akan dipaparkan.SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 100

Langkah 2:
Pilih e-card yang percuma iaitu yang sah untuk dimuat
turun. Contohnya untuk hantar e-kad Hari Jadi, pilih
daripada Highest Rated Cards dan klik pada An Interactive
Birthday Wish.Gambar rajah dibawah akan terpapar. Kemudian klik pada
Play untuk melihat paparan kad berkenaan.Pilih dan klik
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 101


Selepas melihat kad berkenaan, hantar kad berkenaan
kepada rakan anda. Isikan maklumat yang diperlukan iaitu
nama penerima, e-mel penerima dan taip mesej.Tentukan tarikh bila untuk kad ini dihantar kepada penerima.
Klik pada Deliver on.

Semak dan kalau tidak ada perubahan, klik Send Now untuk
hantar kad elektronik berkenaan.Isikan e-mel penerima
Isikan nama penerima
Taip mesej
Klik dan tentukan tarikh
untuk hantar
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 102

AKTIVITI 2

1. Hantar e-card lain kepada guru atau rakan anda.

atau

2. Muat turun bahan lain yang sah dan kemudian emel bahan
berkenaan kepada guru atau rakan anda.

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 103

PENILAIAN
Arahan: Jawab soalan di bawah berpandukan nota yang diberi

1. Apakah yang dimaksudkan dengan muat turun?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan yang sah?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
3. Senaraikan tiga contoh sumber imej yang boleh dimuat turun secara
sah?
a. ..............................................................................................................
b. ..............................................................................................................
c. ..............................................................................................................


SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 104

LAPORAN PENCAPAIAN MURID

NamaMurid:
Tahun:
Kelas


Modul:
Sistem Rangkaian dan Dunia Internet
Standard
Kandungan:
Memahami Fungsi Internet
Standard
Pembelajaran:
Memuat turun bahan yang sah

Bil Perkara yang dinilai Pencapaian Catatan
Ya Tidak
1 Boleh muat turun bahan
2 Bahan yang dimuat turun sah
3 Dapat menyimpan bahan
yang dimuat turun


4 Dapat menghantar bahan
yang dimuat turun kepada
guru


KEPUTUSAN (CAPAI / TIDAK CAPAI)
TARIKH

Nama Guru: Tandatangan&Tarikh
Disahkanoleh: Tandatangan&Tarikh