SENARAI PARTI POLITIK YANG BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA

Terdapat 27 parti politik di Malaysia, iaitu 15 di Semenanjung, 7 di Sabah dan 5 di Sarawak. Simbol-simbol parti politik ditunjukkan di Rajah 3. Untuk makluman lanjut, rujuk Laman Web parti-parti politik berkenaan. SENARAI PARTI POLITIK BERDAFTAR DENGAN SURUHANJAYA PILIHAN RAYA NAMA DALAM BAHASA MALAYSIA 1. Barisan Nasional 2. Barisan Jemaah Islamiah Se Malaysia (BERJASA) NAMA DALAM BAHASA INGGERIS : National Front :-

3. Parti Gerakan Rakyat Malaysia (PGRM) : Malaysian People's Movement Party 4. Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) : Sarawak National Party (SNAP) 5. Parti Pusaka Bumiputera Bersatu Sarawak : United Sarawak Native Inheritance Party (PBB) (PBB) 6. Parti Progresif Penduduk (PPP) : People’s Progressive Party (PPP) 7. Parti Perpaduan Rakyat Sarawak : Sarawak United People’s Party 8. Parti Islam Se Malaysia (PAS) : Islamic Party Of Malaysia (PAS) 9. Parti Kongres Indian Muslim Malaysia : Malaysian Indian Muslim Congress (KIMMA) Party 10. Parti Pekerja-Pekerja Malaysia : Malaysian Workers Party 11. Parti Rakyat Malaysia (PRM) : Malaysian People’s Party 12. Parti Tindakan Demokratik : Democratic Action Party (DAP) 13. Persatuan Kebangsaan Pasok : United Pasok Nunukragang National Nunukragang Bersatu (PASOK) Organization (PASOK) 14. Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS) : Sarawak Bansa Dayak Party 15. Parti Bersatu Sabah (PBS) : Sabah United Party 16. Parti Kongres Penyatuan Masyarakat : Community Coalition Congress Party 17. Parti Liberal Demokratik-Sabah : Liberal Democratic Party-Sabah 18. Parti Barisan Rakyat Sabah Bersekutu : Federation Sabah People Front Party (BERSEKUTU) (BERSEKUTU) 19. Parti Keadilan Rakyat : National Justice Party 20. Parti Demokratik Setiahati Kuasa Rakyat : United Sabah People Force Democratic Bersatu Sabah (SETIA) Party (SETIA) 21. Parti Maju Sabah (PMS) : Sabah Progressive Party 22. Parti Reformasi Negeri (STAR) : State Reform Party (STAR) 23. Pertubuhan Pasok Momogun : United Pasok Momogun Kadazandusun Kadazandusun Bersatu (UPKO) Organisation (UPKO) 24. Parti Angkatan Keadilan Insan Malaysia : Malaysian People Justice Force Party (AKIM) (AKIM) 25. Parti Demokratik Malaysia (MDP) : Malaysian Democratic Party (MDP) 26. Parti Barisan Kemajuan India Se: All Malaysian Indian Progressive Front Malaysia (AMIPF) (AMIPF) 27. Parti Punjabi Malaysia (PPM) :