Anda di halaman 1dari 5

Toturial :Bagaimanakah prinsip-prinsip Islam

Hadhari dapat memupuk pembentukan


masyarakat pelbagai kaum yang harmoni.
WAJ 3106:
Hubungan Etnik
Ahli Kumpulan 1:
Chong Wai Mun
Joanne Tang Chee Mei
Loh Soh Hwee
Ng Hui Ling
Tan Wei Heong
1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah s.w.t
Kemantapan akidah, syariah, akhlak, moral dan nilai-nilai murni
adalah teras pembangunan diri dan negara
2. Kerajaan adil dan beramanah
Kerajaan yang adil akan memberi yang hak akan haknya,
mengikut kadar masing-masing.
3. Rakyat berjiwa merdeka
Melahirkan buah fikiran yang dinamik, positif dan mampu
melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat semua pihak.
4. Penguasaan ilmu pengetahuan
Kita akan memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan
semasa supaya dapat membangunkan kecemerlangan dari
segi J.E.R.I.
5. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan
komprehensif
Satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha
memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan
kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan
6. Kehidupan berkualiti
Dapat memelihara amalan agama, kemampuan memajukan taraf
pendidikan, kehidupan yang aman, hak memiliki harta, jaminan
generasi yang cemerlang
7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita
Tidak ada diskriminasi dalam Islam termasuklah hak yang meliputi
nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal.
8. Keutuhan budaya dan moral
Ketinggian akhlak dan keutuhan budaya menjadi identiti
negara untuk menjamin keharmonian antara masyarakat
9. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam
semula jadi
Keseimbangan alam semula jadi perlu dikekalkan untuk
kesejahteraan hidup
10. Kekuatan pertahanan dan perpaduan
Kekuatan ketahanan meliputi kekuatan ketenteraan dan
persenjataan juga merangkumi kekuatan diri, fizikal dan
spiritual bagi menjamin kestabilan dan pembangunan
negara.