Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum dan selamat sejahtera

Si camar yang berjasa.


Di suatu kawasan di dalam lautan, kelihatan dua ekor ikan sedang berenang renang
mencari makanan. Mereka ialah Cik Kembong, dan Cik Tamban. Makanan mereka
berbeza dengan makanan kita kawankawan. Di celahcelah batu, Cik Kembong dan
Cik Tamban mem!erolehi makanan yang beru!a alga dan organisma kecil. Sedang
Cik Kembong dan Cik Tamban, leka menikmati keenakan alga dan organisma
makanan mereka, Cik Tamban terlihat seekor "urung Camar berlegarlegar di ruang
angkasa. Kelihatan si camar sedang mencari sesuatu. Cik Kembong dan Cik
Tamban yakin tentu Si Camar sedang meninjauninjau mangsanya iaitu mereka
berdua. Tan!a berlengahlengah lagi, Cik Kembong dan Cik Tamban segera beredar
sebelum disambar oleh Si Camar. Demi keselamatan Cik Kembong dan Cik Tamban,
ter!aksa berenangrenang ke suatu kawasan yang agak jauh untuk menda!atkan
makanan. Sambil makan, mereka berbualbual. Cik kembong dan Cik Tamban
merasakan kehadiran Si Camar mengancam kehidu!an mereka. Setia! hari, ada
sahaja dalam kalangan masyarakat laut yang menjadi mangsa Si Camar. Mereka
sentiasa hidu! dalam ketakutan. Di mana terda!at banyaknya alga, disitu jugalah Si
Camar berada. Setia! hari mereka ter!aksa menahan la!ar agar keselamatan
terjamin. #ntuk mengelakannya, Cik Tamban mencadangkan racun semua Si
"urung Camar !asti aman, ancaman terhindar. Cik Kembong amat bersetuju dengan
cadangan Cik Tamban kerana dengan cara itu sahajalah bahaya da!at dihindari.
Tan!a disedari !erbualan mereka didengari oleh Sang $enyu. Selaku ahli
masyarakat laut yang !rihatin, Sang $enyu mendengar !ermasalahan yang dihada!i
oleh Cik Kembong dan Cik Tamban. Sang $enyu seekor binatang yang bijak. Dia
sering menjadi rujukan bagi sebarang !ermasalahan dalam kalangan masyrakat laut.
Menurut Sang $enyu, jika Camar kita racun, racun itu akan mengalir ke dalam
ekosistem laut. Akibatnya,semua hidu!an laut akan tercemar dan memusnahkan
semua hidu!an laut. %elas Sang $enyu. Cik Kembong dan Cik Tamban terdiam
mendengar katakata Sang $enyu. Setia! yang dikatakan oleh Sang $enyu adalah
benar. Menurut Sang $enyu lagi, Si Camar meru!akan !enyumbang ke!ada sumber
makanan terutamanya alga. Sekali lagi Cik Kembong dan Cik Tamban ter!anar. A!a
!ula kaitannya dengan alga. &ikir mereka. "urung Camar tinggal di kawasan berbatu
dite!i laut. Mereka akan makan dan membuangnya di kawasan tersebut. 'ajis
"urung Camarlah yang menjadi sumber !enggalak ke!ada algaalga untuk membiak
dan hidu! dengan subur. %elas Sang $enyu ke!ada Cik Kembong dan Cik Tamban.
(ni bermakna, tiada "urung Camar, tiadalah alga. Tiada alga, tiadalah sumber
makanan bagi s!esis laut. Sungguh mengerikan. &ikir mereka lagi. "ijak sungguh
Sang $enyu ya kawankawan. Cik Kembong dan Cik Tamban amat berterima kasih
dengan segala in)o yang telah diberikan oleh Sang $enyu. Andai tidak, segalanya
akan musnah dalam sekeli! mata. "arulah mereka sedar bahawa mereka hidu! di
dalam ekosistem yang sama dan mem!unyai kaitan dalam rantaian makanan.
Ke!u!usan salah satu rantaian makanan akan menyebabkan organisma laut turut
terjejas. Demikianlah kawankawan, setia! organisma yang dijadikan tuhan
mem!unyai !eranan masingmasing. Kita sama sekali tidak boleh mementingkan diri
sendiri. &ikir sebelum bertindak, itulah orang yang bijak.
Dunia, milik kita, !elihara bersama, seia sekata, sehati dan sejiwa. Sekian terima
kasih.