Anda di halaman 1dari 4

PANDUAN

PB berkait dengan PM
PM mempengaruhi PB
PB dipengaruhi PM
PB bergantung PM

Maklumat untuk

Pemisah antara diubah /dimanipulasi


dengan diperhati/bergerak balas

diubah /
dimanipulasi

mempengaruhi

Maklumat untuk

diperhati /
bergerak balas

Contoh penyataan
Ketebalan spring mempengaruhi pemanjangan spring.
Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

Ketebalan spring
(diubah/dimanipul
asi)

mempengaruhi

Contoh jawapan
Semakin bertambah ketebalan spring,
Semakin berkurang pemanjangan spring.

pemanjangan spring
(diperhati/bergerak
balas)

MEMPENGARUHI

Ketebalan spring mempengaruhi pemanjangan spring

1. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Jarak objek dari sumber cahaya mempengaruhi saiz bayangbayang yang terbentuk

2. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Saiz payung terjun mempengaruhi masa untuk payung terjun sampai ke lantai

3. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Semakin ________________
( corak )
semakin __________________
( corak )
___

____________________ ,
( diubah/dimanipulasi )
____________________.
( diperhati/bergerakbalas )

Panjang tali bandul mempengaruhi bilangan ayunan bandul

4. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ketebalan tuala mempengaruhi masa untuk tuala mengering

5. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ketebalan span mempengaruhi isipadu air yang diserap

6. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Saiz sapu tangan mempengaruhi masa sapu tangan mengering

7. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Semakin ________________
( corak )
semakin __________________
( corak )
___

____________________,
( diubah/dimanipulasi )
____________________.
( diperhati/bergerakbalas )

Ketinggian model mempengaruhi kestabilan model

8. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Luas permukaan terdedah mempengaruhi kadar penyejatan air

9. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kelajuan kereta mempengaruhi jarak yang dilalui oleh kereta

10. Nyatakan satu hubungan berdasarkan penyataan di atas.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Semakin ________________
( corak )
semakin __________________
( corak )
___

____________________ ,
( diubah/dimanipulasi )
____________________.
( diperhati/bergerakbalas )