Anda di halaman 1dari 6

Pembagian bilangan bulat

Pengenalan peraga

= +1

= -1
Pertama kita jelaskan makna dari keeping-keping persegi tersebut.
Apabila kita mempunyai 3 keping berwarna hitam, kita maknai dengan +3.

= +3
Apabila kita mempunyai 2 keping berwarna merah kita maknai dengan -2

= -2
Dan apabila kita mempunyai 1 keping berwarna hitam dan 1 keping berwarna merah, maka kita maknai
dengan 0, atau jika kita mempunyai 2 keping berwarna hitam dan 2 keping berwarna merah, maka kita
maknai dengan 0 juga, atau dengan kata lain jika kita mempunyai keping hitam dan merah dengan
warna yang sama, maka kita maknia dengan 0.

=0=0

Kemudian kita gambar sebuah kotak.


1. Positif dibagi dengan positif
Misal kita mempunyai pembagian (+12) : (+4). Pembagian ini kita maknai, pada akhir nanti kita
ingin ada 12 keping hitam pada kotak yang kita gambar tadi karena yang dibagi adalah positif 12.
Dan langkah yang pertama adalah kita harus menambahkan atau mengambil 4 keping hitam
kedalam kotak. Dalam hal ini karena yang kita ingin adalah 12 keping hitam, maka kita tambahkan 4
keping hitam, karena pembaginya adalah +4.
Kemudian kita tambahkan 4 keping hitam lagi dalam setiap penambahan kedalam kotak sampai
didalam kotak ada 16 keping hitam, yaitu sebanyak 3 kali penambahan hingga ada 16 keping hitam.karena untuk mendapatkan 12 keping hitam didalam kotak kita memerlukan penambahan
sebanyak 4 kali. Penambahan kita maknai dengan positif. Maka hasil dari (+12 : +4) adalah +3.

2. Negatif dibagi positif
Misal kita punya pembagian (-9) : (+3). Pembagian ini kita maknai, diakhir kita ingin ada 9 keping
merah pada kotak.
Langkah pertama adalah kita ambil 3 keping hitam dari dalam kotak, karena dibagi dengan +3.
Dan alasan kenapa kita ambil adalah karena jika kita tambahkan 3 keping hitam kedalam kotak, maka
didalam kotak akan ada lebih banyak keping hitam, sedangkan hasil akhir didalam kotak yang kita
inginkan adalah keping merah. Namun, karena pada kotak belum ada keeping hitam atau pun merah
sama sekali, kita tambahkan 3 keping hitam dan 3 keping merah, karena nilainya 0.Kemudian kita ambil keping hitam sebanyak tiga buah, karena pembaginya adalah +3.

Kemudian kita tambahkan lagi 6 keping hitam dan 6 keping merah kedalam kotak.


Kita ambil lagi keping hitam sebamyak 3 buah, lalu ambil 3 buah lagi keping hitam sampai yang
ada didalam kotak hanya tersisa 9 keping merah.

Sekarang didalam kotak sudah ada 9 keping hitam sesuai dengan apa yang kita inginkan diawal.
Dan kita sudah mengambil 3 buah keping hitam sebanyak 3 kali. Pengambilan kita maknai dengan
negative, maka hasil dari (-9) : (+3) adalah -3.

3. Negative dibagi negative
Misal kita punya pembagian (-10) : (-5). Pembagian ini kita maknai, diakhir kita ingin ada 10
keping merah pada kotak.
Langkah pertama adalah kita harus menambahkan lima keping merah karena pembaginya
adalah -5 dan yang kita inginkan diakhir pada kotak adalah 10 keping merah. Jadi kita tinggal
menambahkan saja keping merah kedalam kotak.

Kemudian kita tambahkan 5 keping merah lagi kedalam kotak, sehingga pada kotak terdapat 10.
Karena untuk mendapatkan 10 keping merah, kita perlu menambahkan 5 buah keping merah
sebanyak 2 kali dan diatas tadi kita sudah memaknai penambahan sebagai positif, maka hasil dari (-10) :
(-5) adalah 2.

4. Positif dibagi negative
Misal kita punya pembagian (+8) : (-4). Pembagian ini kita maknai, diakhir kita ingin ada 8 keping
hitam pada kotak.
Langkah pertama adalah kita ambil 4 keping merah dari dalam kotak, karena dibagi dengan -4.
Dan alasan kenapa kita ambil adalah karena jika kita tambahkan 4 keping merah kedalam kotak, maka
didalam kotak akan ada lebih banyak keping merah, sedangkan hasil akhir didalam kotak yang kita
inginkan adalah keping hitam. Namun, karena pada kotak belum ada keping hitam atau pun merah sama
sekali, kita tambahkan 4 keping hitam dan 4 keping merah, karena nilainya 0.


Kemudian kita ambil keping merah sebanyak 4 buah, karena pembaginya adalah -3.


Kemudian kita tambahkan lagi 4 keping hitam dan 4 keping merah kedalam kotak.Kita ambil lagi 4 keping merah dari dalam kotak dan kita mendapatkan ada 8 keping merah
dikotak


Sekarang didalam kotak sudah ada 8 keping hitam sesuai dengan apa yang kita inginkan diawal.
Dan kita sudah mengambil 4 buah keping merah sebanyak 2 kali. Seperti yang tadi, pengambilan kita
maknai dengan negative, maka hasil dari (+8) : (-2) adalah -2.