Anda di halaman 1dari 3

TARIKH/HARI : SELASA ( 2014 ) TEMA :

SUB TEMA :

MASA/SLOT DAN
MODUL
(TERAS / BERTEMA )
TUNJANG DAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN DAN
HASIL PEMBELAJARAN

ISI/AKTIVITI/STRATEGI
BAHAN/CATATAN

0730 - 0740
(10 minit)
RUTIN PAGI


- Berkumpul, merekod kehadiran, menyanyikan lagu kebangsaan (Negaraku).
- Menyatakan tarikh serta keadaan cuaca pada hari ini
- Membaca doa.


0740 - 0800
(20 minit)
PERBUALAN PAGI


Communication
Strand (English
language)


0800 - 0830
(30 min)

ENGLISH
LANGUAGE
(CORE MODULE)

Tunjang Bahasa
Inggeris


LEARNING OUTCOME:

SET INDUCTION :
DEVELOPMENT OF LESSON
CLOSURE:
TRANSITION:

INTEGRATION OF
STRANDS:
Tunjang
Prior Knowledge:
THINKING SKILLS:
MULTIPLE
INTELLIGENCE:
INTEGRATION OF
VALUES:
TEACHING AIDS:
NEW WORD(S):

0830 - 0900
(30 min)

ENGLISH
LANGUAGE
(CORE MODULE)

Tunjang Bahasa
Inggeris


LEARNING OUTCOME:

SET INDUCTION :
DEVELOPMENT OF LESSON:
CLOSURE:
TRANSITION:

INTEGRATION OF
STRANDS:
Tunjang
Prior Knowledge:
THINKING SKILLS:
MULTIPLE
INTELLIGENCE:
INTEGRATION OF
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
VALUES:
TEACHING AIDS:
NEW WORD(S):


0900 - 0930
(30 minit)

FIZIKAL DAN
ESTETIKA
(BERTEMA : BM)

Tunjang Fizikal dan
Estetika

HASIL PEMBELAJARAN:

PERMULAAN:
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN):
PENUTUP:
TRANSISI:


KESEPADUAN TUNJANG:
Tunjang
PSA( Pengetahuan Sedia
Ada):
KEMAHIRAN BERFIKIR:
FOKUS MI (Kecerdasan
Pelbagai):
PENERAPAN NILAI:
BAHAN BANTU
MENGAJAR:
KOSA KATA:

0930 1000
(30 minit)
REHAT
1000 1030
(30 minit)

KOMUNIKASI
BAHASA MELAYU
(TERAS)

Tunjang
Komunikasi (BM)


HASIL PEMBELAJARAN:

PERMULAAN:
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN):
PENUTUP:
TRANSISI:


KESEPADUAN TUNJANG:
Tunjang
PSA( Pengetahuan Sedia
Ada):
KEMAHIRAN BERFIKIR:
FOKUS MI (Kecerdasan
Pelbagai):
PENERAPAN NILAI:
BAHAN BANTU
MENGAJAR:
KOSA KATA:

1030 1100
(30 minit)

KOMUNIKASI

Tunjang
Komunikasi (BM)


HASIL PEMBELAJARAN:

PERMULAAN:
PERKEMBANGAN (LANGKAH PENGAJARAN):
PENUTUP:
TRANSISI:

KESEPADUAN TUNJANG:
Tunjang
PSA( Pengetahuan Sedia
Ada):
BAHASA MELAYU
(TERAS)
KEMAHIRAN BERFIKIR:
FOKUS MI (Kecerdasan
Pelbagai):
PENERAPAN NILAI:
BAHAN BANTU
MENGAJAR:
KOSA KATA:

1100 1120
(30 min)

KETERAMPILAN
(THEME: BI)

Tunjang
Ketrampilan (BI)


LEARNING OUTCOME:

SET INDUCTION :
DEVELOPMENT OF LESSON
CLOSURE:
TRANSITION:

INTEGRATION OF
STRANDS:
Tunjang
Prior Knowledge:
THINKING SKILLS:
MULTIPLE
INTELLIGENCE:
INTEGRATION OF
VALUES:
TEACHING AIDS:
NEW WORD(S):

1120 1130
(10 minit)

PENUTUP
(BM)


REFLEKSI PEMBELAJARAN:


REFLEKSI KENDIRI

KEKUATAN SESI PdP:

KELEMAHAN SESI PdP:

PERKARA-PERKARA YANG BOLEH DIPERBAIKI DAN TINDAKAN SUSULAN: