Anda di halaman 1dari 2

1) CALON

NO. KAD PENGENALAN:


NAMA :
JAWATAN :
GRED :
2) PENILAI
NO. KAD PENGENALAN:
NAMA :
JAWATAN :
GRED :
KOD & NAMA:
SEKOLAH:
PPD :
BIL SOALAN
4 3 2 1
D1 PROFESIONALISME
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) 15
D2 TUGASAN TAMBAHAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN DAN JARINGAN (NETWORKING AND LINKAGES) 16
E2 TUGASAN SAMPINGAN
A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 17
BEA7609
BORANG MARKAH
PENILAIAN BERSEPADU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IDEAL HEIGHTS
PPD GOMBAK
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI
ARAS PENILAIAN KRITERIA
BIL SOALAN
4 3 2 1
D3 PENGLIBATAN
E1 SUMBANGAN
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI (COACHING AND MENTORING) 18
A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL DAN SOSIAL 19
D4 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20
A7.2 PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN 22
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25
A8.2 KEWANGAN 26
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27
A8.4 SUMBER MANUSIA 28
A8.5 MAKLUMAT 29
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31
BIL SOALAN
4 3 2 1
KEBERHASILAN
A1.4 PENINGKATAN PENCAPAIAN SASARAN 1
CATATAN :
KRITERIA
KRITERIA ARAS PENILAIAN
ARAS PENILAIAN
INSTRUMEN KEBERHASILAN

Anda mungkin juga menyukai