Anda di halaman 1dari 3

Batik Lukis

Batik lukis
menggunakan
canting dan lilin.
Warna sama seri di
kedua-dua belah
kain. Jalinan dan
warna adalah penuh
gaya serta
mempunyai identiti
corak tersendiri
kerana dilukis oleh
pandai tukang. batik lukis juga dikenali sebagai batik canting atau batik conteng
Alat
1. Canting
2. Pemidang
. Berus
!. Periuk
". #uali atau bekas
$. %apur
Bahan
1. #ain putih &jenis kain kapas'
2. Campuran lilin
. Bahan pewarna
!. Bahan pemati warna &(i)er'
". %ebu soda
peralatan dan bahan
yang diperlukan
canting digunakan
untuk melukis lilin
panas ke
permukaan kain
sebelum
diwarnakan
Teknik dan Proses
1. #ain dibersih dan dikeringkan
2. #ain ditegangkan pada pemidang kayu
. *oti( dan corak
dilakarkan dengan
pensel di atas
permukaan kain
!. Bahan campuran
lilin dipanaskan
sehingga cair
". Canting
digunakan untuk
mengisi lilin cair
dan melakarkan
corak pada kain
$. Berus digunakan
untuk untuk
menyapu warna
mengikut gubahan
warna yang telah
ditetapkan
+. #ain yang telah
siap diwarnakan
dibiarkan kering
,. #ain direndam
atau disapu dengan
sodium silikat
selama , - 12 jam
untuk mematikan
warna
.. #ain direbus
dalam campuran air
dan debu soda
1/. #ain dicuci0 dibilas kemudian dijemur ditempat redup atau digosok sehingga kering
Kekemasan dan Persembahan
1. 1arisan lilin kemas dan tidak putus-putus
2. 2ambungan garisan tidak ketara
. 3iada kesan lilin
!. Warna tidak bertelau-telau
". Warna moti( dan latar bersesuaian
$. 4liran corak harmoni dan seimbang
+. *empunyai nilai dan identiti sendiri