Anda di halaman 1dari 7

Program i-think

Pernah dengar program ini?Dah biasa kot?Apa dia?


Baiklah,saya berikan sedikit maklumat untuk kita kongsi bersama...
merupakan satu program KPM untuk membantu pelajar lebih mudah
belajar dan dapat perangsang pemikiran mereka.
mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan pelajar.

Definisi Pemikiran
proses menggunakan minda
mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu
menerokai pelbagai kemungkinan idea dan ciptaan
membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah
membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami

Tujuan Latih KBKK
mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif untuk membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak
mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir
secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah
menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif
mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru, bercelaru,
kabur dan sempit
meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya
perkembangan intelek mereka
bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membina
keyakinan diri untuk memberi hujah membuat pertimbangan
berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan
kritik.

Program i-Think merupakan satu program yang memberi perhatian
kepada Peta Pemikiran
peta pemikiran digunakan untuk meningkatkan daya pemikiran
seseorang.
Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran yang disesuaikan
mengikut tajuk atau unit pelajaran.
Program i-Think ini, mengemukakan 8 jenis peta iaitu Peta Bulatan,
Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir.
Peta Pelbagai Alir dan yang terakhir adalah Peta Titi.
Berikut adalah gambaran keseluruhan Peta Pemikiran yang
terdapat dalam i-think:

Anda mungkin juga menyukai