Anda di halaman 1dari 4

ALIF SI GOLEK AJAIB

Nang sawijining desa ana wong tua urip dhewekan nang gubug cilik
jenenge Pak Darmin. Tangga teparone padha gumun sebab wis 2 tahun Pak
Darmin jarang metu kang gubuge, kabeh padha ngira-ngira sajane apa sing
dikerjakna Pak Darmin nang njero gubuge.
Nyatane neng njero gubug Pak Darmin lagi gawe golek sekang kayu
sing rupane mirip karo anake sing wis ninggal dunia, saben ndeleng golek
kuwe Pak Darmin mesti nangis nlangsa kelingan anake sing arane Ali,
dheweke ngarep anake bisa urip maning.
!aben dina Pak Darmin ngrumat goleke kaya maring anake dewek,
goleke diwei mangan, diadusi lan klambine diganti saben dina.
!awijining bengi ana cahya padhang jembrang mlebu liwat jendela,
cahya kuwe mereki golek kayu gaweane Pak Darmin, goleke kuwe suwe-
suwe bisa gerak lan malih dadi bocah temenan.
"aya biasane esuk muput Pak Darmin wis tangi terus maring dapur
gawe sarapan, Pak Darmin kaget nganti njumbul weruh golek kayune malih
dadi menungsa sing persis Ali anake. #!ugeng enjing Pak$% Pak Darmin
sengsaya kaget golek gaweane bisa ngomong tapi Pak Darmin uga seneng
ora ketulungan impiane anake bakal urip maning kelakon.
Dina demi dina dilakoni Pak Darmin karo Ali si golek ajaib kaya
bapak karo anak. !aben dina Ali diajak maring pasar tuku kebutuhan sing
diperlokna saben dinane. &ong sepasar padha kaget lan gumun soale nembe
kiye Pak Darmin metu sekang gubuge lan belanja neng pasar apa maning
nggandeng bocah cilik sing persis karo anake sing wis ninggal dunia. Pak
Darmin ora peduli omongane wong-wong sing penting dheweke siki urip
karo anak ajaibe.
Neng pasar Pak Darmin nemoni batire sing arane Pak 'ipto sing
adolan roti. Pak 'ipto kaget nganti arep semaput weruh Pak Darmin
nggandeng Ali sing wis ninggal dunia.
#Astaghirullah hala(im, kang Darmin kuwe kan si Aaaa))li% Pak 'ipto
kaget.
#*ya, kiye anakku Ali% jawabe Pak Darmin karo mesem begja.
#Tapi kan Ali wis ninggal$+
#"iye keajaiban kang ,usti Allah sing ora dinyana lan ora diduga olihe aku
dedongan unggal bengi%.
#-h iya kang 'ipto,,,,tulung gawekna roti ulang tahun sing apik lan sing
paling enak% kongkone Pak Darmin.
#"anggo sapa sih$% pitakone Pak 'ipto.
#Dina kiye kan ulang tahune anakku si Ali% jarene Pak Darmin karo mesem
ngelirik Ali.
#.a wis tenang bae mengko bakalan tek gawekna roti sing paling enak lan
paling apik% jare Pak 'ipto.
Pak Darmin lan Ali nunggu berjam-jam nganti Alie ngantuk
nunggoni roti ulang tahune.
#Deneng suwe pisan ya Pak)rotine ora dadi-dadi, nganti Ali ngantuk%
ujare Ali.
#!abar ya nang, sedela maning% jawabe Pak Darmin ngeneng-eneng Ali.
-ra suwe Pak 'ipto metu sekang dapur nggawa roti ulang tahun sing
gede lan duwur pokoke apik pisan kaya janjine Pak 'ipto mau.
#&ah).gede pisan rotine Pak%, Ali jejingkrakan kesenengen weruh rotine
gede lan duwur.
#!uwun ya kang 'ipto, kiye duwite% ujare Pak Darmin puas. Pak Darmin
lan Ali langsung balik umah, metu sekang toko, kabeh wong padha
ndelengna soale weruh Pak Darmin kangelan lan kabotan gawa roti sing
gede lan apik.
Tekan umah Pak Darmin langsung beberes lan ngehias gubuge sing
maune ora keurus dadi semanger, sak jane kawit awal mula Ali bingung
deneng Pak Darmin sing wis dianggep bapake nyiapna segala rupa sing
nembe dideleng dheweke.
!awise beres kabeh Pak Darmin ngundang Ali, Ali langsung
nyamperi meja sing ana rotine.
#Ali, dina kiye bapak begja pisan, wis tetahunan bapak goli dedonga
marang ,usti Allah nyuwun keajaiban diparingi anak lanang, mulai siki
kowe dadi anakku sing paling bapak sayangi%.ujare Pak Darmin.
#/atur nuwun Pak, Ali uga seneng pisan ndeleng bapak begja lan sayang
Ali. Ali janji arep dadi anak sing nurut lan bekti karo wong tua% Pak
Darmin ora kuwat nahan banyu mata begja karo ngampel Ali. Ali banjur
ngerti maksud anggone Pak Darmin nyiapna segala rupa dina kiye kanggo
mringati dina kelahiran anak lanange sing digadang-gadang lan rasa syukur
dumateng ,usti Allah sing wis maringi keberkahan lan kebegjaan.
!awise padha rangkulan karo tetangisan begja, Ali banjur motong
roti sing dipesen mau terus di bagina tangga teparone sekalian kenalan,
tangga teparone sing maune padha ngomong neng mburi ngrasani Pak
Darmin dadi padha jaluk pangapura uga melu seneng Pak Darmin siki ana
sing ngancani lan ana sing mbantu .
"awit ana Ali, Pak Darmin wis mulai urip normal kaya liyane,
unggal dina lunga neng alas golet kayu kanggo gawe perkakas rumah tangga
kayana kursi, meja lan lemari. !edurunge lunga kaya biasane Pak Darmin
ngaweh wejangan neng Ali, selama ditinggal aja lunga adoh-adoh neng
umah bae, dirasa-rasa Ali ngrasa kesepian neng umah dhewekan ora ana
kancane, suwe-suwe Ali ngrasa bosen banjur lunga golet batir nganti neng
desa sebelah., saking senenge dolan Ali nganti kelalen karo wejangane
bapake kon nunggoni umah, wayahe wis rada peteng Ali nembe kelingan
terus gagiyan bali tapi jagade wis peteng Ali kelalen dalan nuju umahe
sing mau dilewati. Ali kebingungan lan keweden banjur nangis ngundangi
bapake.
Pak Darmin balik sekang alas ngundang-undang Ali tapi ora ana
sing nyauti, Pak Darmin bingung lan panik. Takon tangga teparone langka
sing weruh lungane Ali,.di bantu tangga teparone Pak Darmin nggoleti Ali
nganti mlebu metu alas, lamat-lamat krungu ana suara bocah nangis, bareng
di pereki jebule Ali sing lagi nangis neng ngisor wit ringin. Ali seneng
bisa ketemu bapake, Pak Darmin banjur ngajak balik Ali.
Tapi arane Ali ora kapok lan ora manut omongane wong tua ,tetep
bae angger Pak Darmin lunga alas Ali dolan nganti kelalen dina. Pak
Darmin nganti kaku ati lan keder ngrasakna kelakuanne Ali, padhahal
gemiyen Ali wis janji arep dadi bocah sing manut lan bekti karo wong tua.
!uwe-suwe Pak Darmin ana rasa nyesel duwe anak kaya Ali, mendingan
ora usah duwe anak kaya gemiyen urip dhewekan dari padha duwe anak tapi
ngakokna ati unggal dina. "enlangsaane Pak Darmin dirungu ,usti Allah,
tengah wengi cahya sing padhang jembrang muncul maning nyelimuti
awake Ali sing lagi turu keajaiban kedadian, Ali malih dadi golek kayu
maning. 0suk-esuk Pak Darmin kaget nemukna Ali wis dadi golek kayu.
Pak Darmin pasrah lan nrima kabeh kedadian sing dialami.